email en wordt lid van de ebookclub gratis spirituele ebooks tastbare boeken kopen Energetische Transformator & EVT voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten vegetarische recepten subliminale software metafysische Engelse gedichten

inspirerende Engelse songteksten
artikelen boek beschrijvingen en recensies ebook-winkel Vind je passie met de Transformator! afbeeldingen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks

De macht van het gesproken woord

door

Florence Scovel ShinnVertaling: Margareth Liew-On

    INHOUD

Hoofdstuk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorwoord
Hoofdstuk 1: Wapens die u niet kent
Hoofdstuk 2: "Aan u geef ik de macht "
Hoofdstuk 3:
Wees sterk en vrees niet
Hoofdstuk 4: De heerlijkheid van de Heer -
Psalm 24
Hoofdstuk 5: Vrede en voorspoed
Hoofdstuk 6: Je grote kans
Hoofdstuk 7: Je nergens zorgen over maken
Hoofdstuk 8: Onbevreesdheid
Hoofdstuk 9: Overwinning en vervulling


VOORWOORD

Florence Shinn Scovel onderwees vele jaren metafysica in New York. Haar bijeenkomsten werden goed bezocht en op die manier was ze het middel om de boodschap aan een aanzienlijk aantal mensen door te geven. Haar boeken hebben een ruime verspreiding, niet alleen in Amerika maar ook in het buitenland. Ze lijken er slag van te hebben om hun weg te vinden naar afgelegen en onverwachte plaatsen in Europa en andere delen van de wereld. Af en toe ontmoeten we iemand die waarheid ontdekte door het vinden van een boek van Florence Scovel Shinn op de meest onwaarschijnlijke locatie.

Een geheim van haar succes was dat ze altijd zichzelf bleef, gewoon, informeel, vriendelijk en humoristisch. Ze heeft nooit getracht om literair, conventioneel of indrukwekkend over te komen. Om deze reden trok ze duizenden aan die de spirituele boodschap niet zouden hebben geaccepteerd via de meer conservatieve en verheven vormen, of bereid zijn geweest om de standaard metafysische boeken te lezen, althans niet in het begin.

Zij was zelf heel spiritueel, hoewel ze dit meestal verborg door haar onderwerpen zakelijk en luchtig te behandelen. De technische of academische benadering lag haar niet. Ze onderwees via bekende, praktische, en alledaagse voorbeelden.
Voor ze een lerares van de Waarheid werd, was ze van beroep kunstenares en boek illustrator, die lid was van een oude familie in Philadelphia.
Zij liet een verzameling aantekeningen en herinneringen na, die in het huidige boek zijn opgenomen. Mogen zij op grote schaal worden verspreid.
—Emmet Fox


Hoofdstuk 1 WAPENS DIE U NIET KENT

"Ik heb wapens die u niet kent!; Ik heb wegen die u niet kent! Ik heb kanalen waar u geen weet van hebt!” Mysterieuze wapens, mysterieuze middelen, mysterieuze kanalen! Want God bewerkt Zijn wonderen op mysterieuze manieren. Het probleem met de meeste mensen is dat ze de weg en de kanalen vooraf willen kennen. Ze willen de Opperste Intelligentie vertellen hoe hun gebeden moeten worden beantwoord. Zij hebben geen vertrouwen in de wijsheid en vindingrijkheid van God. Ze bidden, waarbij ze de Oneindige Intelligentie concrete aanwijzingen geven hoe die te werk moet gaan en beperken daarmee de Heilige Ene.

Jezus zei: "Wanneer je bidt, geloof dat je het gewenste hebt." Wat zou eenvoudiger of directer kunnen zijn? "Wordt als een klein kind als u het Koninkrijk wilt binnengaan." Wij zouden de Heilige Schrift kunnen parafraseren en zeggen, “wees verwachtingsvol als een klein kind en je gebeden zullen worden beantwoord”. Een kind verwacht in blijde anticipatie zijn speelgoed met Kerstmis. Neem bijvoorbeeld een jongetje dat een trommel vraagt voor Kerstmis. Het kind ligt 's nachts niet wakker van de kwellende zorgen over de vraag of hij zijn trommel wel of niet zal krijgen. Hij gaat naar bed en slaapt heerlijk.
's Morgens springt hij uit bed en is gereed voor de fijne dag die voor hem ligt. Hij kijkt uit naar alles wat op zijn pad is.

De volwassene besteedt slapeloze nachten vol zorgen over zijn probleem. In plaats van een trommel, vroeg hij om een groot geldbedrag. Hij kan niet bedenken hoe het naar hem toe zou kunnen komen en zal het er wel op tijd zijn? Hij zal je vertellen dat hij volmaakt geloof heeft in God, maar hij zou graag willen weten via welk kanaal het kan komen en hoe dat gebeuren moet. Het antwoord komt “ik heb wapens die jij niet kent”. “Mijn wegen zijn wonderbaarlijk, mijn methoden zijn zeker.” “Vertrouw op Mij, in elk opzicht.” In elk opzicht vertrouwen op de Heer lijkt heel moeilijk te zijn voor de meeste mensen.

Het betekent uiteraard dat je jouw intuïtie dient te volgen, want intuïtie is de magische weg, de rechte weg naar je manifestatie. Intuïtie is een spiritueel vermogen dat het verstand te boven gaat. Het is de "stille kleine stem" die vaak een voorgevoel wordt genoemd en die zegt: "Dit is de weg, volg het." Ik verwijs heel vaak naar intuïtie, want het is het belangrijkste onderdeel van spirituele ontwikkeling. Het is goddelijke leiding. Het is de God binnenin, het oog dat waakt over Israël en nooit sluimert of slaapt. Hiermee is niets onbelangrijk. Erken mij in al uw wegen en ik zal uw weg effenen. Denk eraan - veracht de kleine dingen niet (de schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen).

Het is heel moeilijk voor een persoon die altijd luisterde naar het redenerende verstand om plotseling de intuïtie volgen, vooral voor mensen die wat zij regelmatige gewoonten noemen hebben. Ze zijn eraan gewend om elke dag op hetzelfde tijdstip hetzelfde te doen. Ze eten precies op tijd. Ze staan op een bepaalde tijd op en gaan naar bed op een bepaalde tijd. Elke afwijking stoort hen.

We hebben de macht om te kiezen. We kunnen de magische weg van de intuïtie volgen, of de lange en zware weg van de ervaring, door het redenerende verstand te volgen. Door het volgen van het bovenbewustzijn bereiken we het hogere. In de intuïtie zijn er beelden van eeuwige jeugd en eeuwig leven, waar de dood zelf wordt overwonnen. Wij hebben de macht het onderbewustzijn te doordringen met beelden van de eeuwige jeugd en het eeuwige leven.Het onderbewustzijn, dat alleen maar ongerichte macht is, voert het idee uit en we hebben dan ons lichaam getransmuteerd in een lichaam dat nooit kan sterven. We zien dit idee deels uitgedrukt in de film "The Lost Horizon". Shangrila was een symbolisch beeld van de wonderlijke wereld waar alle omstandigheden perfect zijn.

Er is een spiritueel prototype van je lichaam en zaken. Ik noem 't het goddelijk ontwerp en dit goddelijk ontwerp is een perfect idee in je hogere metabewustzijn. De meeste mensen zijn ver van de expressie van de goddelijke idee van hun lichaam en zaken. Ze hebben de tegengestelde beelden van ziekte, ouderdom en dood in het onderbewustzijn ingeprent en het heeft hun bevelen zorgvuldig uitgevoerd. Nu moeten we zorgen voor een nieuwe bestelling; "Laat me nu het goddelijk idee uitdrukken in mijn geest, lichaam en zaken." Als je het onderbewuste hiervan doordringt door het herhalen van deze uitspraak zul je versteld staan van de veranderingen die spoedig plaatsvinden.

Je zult worden bestookt met nieuwe ideeën en nieuwe idealen. Een chemische verandering zal plaatsvinden in je lichaam. Je omgeving zal ten goede veranderen, want in het Goddelijk Plan, waarin alle omstandigheden permanent perfect zijn, breidt je je snel uit.


Hoofdstuk 2 "AAN U GEEF IK DE MACHT"

Gods geschenk aan de mens is macht; macht en heerschappij over al het geschapene, zijn geest, zijn lichaam, en zaken. Alle ellende komt voort uit gebrek aan macht. De mens waant zich zwak en het slachtoffer van de omstandigheden, stellende dat omstandigheden waarover hij geen zeggenschap heeft zijn verslagenheid veroorzaken. De mens die alleen op zichzelf bouwt is inderdaad een slachtoffer van omstandigheden, maar verbonden met zijn goddelijke kracht zijn alle dingen mogelijk.

Via kennis van de metafysica zijn we aan het ontdekken hoe dit kan worden gedaan. Door middel van je woord kom je in contact met deze kracht. Dan wordt op wonderbaarlijke wijze elke last opgeheven en wordt elke strijd gewonnen.

Leven en dood zijn in de macht van de tong. Let zorgvuldig op je woorden. Je plukt voortdurend de vruchten van jouw woorden. “En hij die overwint en mijn werk tot het einde volbrengt, hem zal ik macht en heerschappij over de naties verlenen.:”

Overwinnen betekent alle twijfels, angsten en negatieve trillingen loslaten. Een man met perfecte innerlijke vrede en een perfecte instelling, vervuld van liefde en goede wil, kan alle negatieve vibraties laten oplossen. Ze zouden als sneeuw onder de zon smelten.

Jezus Christus zei: "Alle macht is mij gegeven om de hemel op aarde te brengen." Laten we dankbaar zijn dat dit nu gaat gebeuren – want het kwaad bestaat niet en laat nog geen vlekje achter. Deze goddelijke kracht bevindt zich in jou, in jouw metabewustzijn. Het is het rijk van inspiratie, openbaring en verlichting. Het is het rijk van inspiratie en wonderen en verwondering. Snel en schijnbaar onmogelijk vinden er veranderingen plaats die jou ten goede komen.
Een deur opent waar er geen deuren waren. Je levensonderhoud komt uit verborgen en onverwachte kanalen tevoorschijn, want "God heeft wapens waar u geen weet van hebt." Om te werken met goddelijke kracht moet je het voorrang geven en het verstand stil laten zijn. Op het moment dat je iets vraagt, weet de Oneindige Intelligentie reeds hoe de wens in vervulling kan worden gebracht. De mens hoeft slechts blijdschap te voelen en dankbaarheid te tonen, en te handelen naar zijn geloof.
Een heel bekende vrouw uit Engeland vertelde over deze ervaring: Ze vroeg met veel gevoel om een realisatie van God. Deze woorden kwamen tot haar: "Doe alsof ik er ben en ik ben er.” Het is precies zoals ik zeg, telkens opnieuw - alleen actief geloof laat een indruk achter in het onderbewustzijn, en tenzij je een indruk achterlaat in het onderbewustzijn, zijn er geen resultaten.


Hoofdstuk 3 WEES STERK EN VREES NIET

Wees sterk! Vrees niet; Angst is de enige tegenstander van de mens. Telkens wanneer je bang bent, riskeer je een nederlaag! Angst voor gebrek! Angst voor mislukking! Angst voor verlies! Angst voor andere personen! Angst voor kritiek! Angst berooft je van alle macht, want je hebt je contact met de Universele Krachtcentrale verloren. "Waarom zijt gij bevreesd, Oh gij kleingelovigen?" Angst is omgekeerd geloof. Het is het geloof op zijn kop. Als je bang bent begin je aan te trekken wat je vreest: je trekt het aan als een magneet. Je bent gehypnotiseerd door het menselijk denken wanneer je bang bent.

Daniel was onverstoord omdat hij wist dat zijn God sterker is dan de leeuwen, zijn God maakte de leeuwen net zo ongevaarlijk als kittens, dus wandel zo snel mogelijk naar jouw leeuw en ervaar het zelf. Misschien ben je je hele leven al op de vlucht voor een bepaalde leeuw. Het heeft je leven miserabel gemaakt en je haar is er grijs door geworden. Een kapster vertelde me eens dat ze een vrouw kende wiens haar weer de natuurlijke kleur had gekregen toen ze eenmaal ophield met zich zorgen te maken.

Een vrouw zei tegen me tijdens een interview, "Ik ben totaal niet bang, maar ik maak me heel veel zorgen." Angst en bezorgdheid zijn tweelingen en zijn hetzelfde. Indien je onbevreesd zou zijn zouden je zorg-cellen opgedroogd raken. “Waarom maak je je zorgen, Oh jij kleingelovige?” Ik denk dat de meest voorkomende angst de angst voor verlies is. Misschien heb je alles wat het leven te bieden heeft, maar sluipt de oude leeuw van angst binnen. Je hoort hem grommen, “Het is te mooi om waar te zijn! Het kan nooit lang duren.” Als hij jouw aandacht krijgt, heb je reden tot bezorgdheid.

Veel mensen zijn datgene kwijtgeraakt wat zij in hun leven het waardevolst vinden. Dat komt doordat zij altijd angst hebben voor verlies. Het enige wapen dat je kunt gebruiken tegen jouw leeuwen is je woord. “Je woord is je toverstaf”, gevuld met magie en kracht. Je zwaait jouw toverstaf over jouw leeuw en verandert hem in een kitten. ECHTER, de leeuw zal een leeuw blijven tenzij je naar hem toe loopt. Je kunt beter vragen, “HOE gaan we de confrontatie aan met onze leeuwen?”

Moses zei tot zijn volk, "Wees niet bevreesd, sta stil en aanschouw de redding door God, die Hij u zal laten zien tegen de Egyptenaren die jullie vandaag hebben gezien, jullie zullen hen nooit meer zien! De Here God zal voor jullie vechten, en jullie zullen in vrede blijven.” Wat een wonderbaarlijke regeling! Oneindige Intelligentie kent de uitweg. Oneindige Intelligentie weet waar de voorraad is om in elke behoefte te voorzien. Maar we moeten erin vertrouwen, ons evenwicht bewaren en Het voorrang geven. Zoveel mensen zijn bang voor andere mensen. Ze lopen weg van onaangename situaties en natuurlijk rent de situatie achter hen aan.

"De Heer is mijn licht en mijn verlossing: wie zal ik vrezen? De Heer is de kracht van mijn leven: van wie zal ik bang zijn?" Psalm 27 is een van de meest triomfantelijke psalmen! Het is ook ritmisch en muzikaal. De schrijver realiseerde zich dat geen vijand hem kon schaden, want de Heer was zijn licht en zijn verlossing.

Onthoud nu dat jouw enige vijanden zich binnenin jezelf bevinden. De bijbel spreekt van vijandige gedachten, jouw twijfels, angsten, afkeer, grieven en voorgevoelens. Elke negatieve situatie in je leven is een uitgekristalleerde gedachte, het is opgebouwd uit jouw eigen nutteloze verzinsels! Maar deze situaties kunnen niet standhouden in het licht van de Waarheid. Dus biedt de situatie onbevreesd het hoofd, terwijl je zegt “De Heer is mijn licht en mijn verlossing, voor wie moet ik dan bang zijn?"

Jezus Christus was de grootste van alle metafysici en gaf ons duidelijke regels voor de controle van omstandigheden door middel van woord en gedachte. "U hebt mij wijzer gemaakt dan mijn vijanden." Allereerst moet je wijzer zijn dan je vijandige gedachten, het leger van de vreemdelingen, de aliens. Je moet elke negatieve gedachte beantwoorden met een woord van gezag. Het leger van de vreemdelingen zal zingen: "De zaken gaan slecht en geld is schaars." Onmiddellijk antwoord je: "Mijn levensonderhoud komt van God en verschijnt nu als paddestoelen uit de grond." Er zijn geen moeilijke tijden in het koninkrijk. Misschien moet je dit een tijdje volhouden, zoals het "welles – nietes"-spelletje, enzovoorts.

Tot slot win je, want de waarheid moet zegevieren en je hebt het leger van de vreemdelingen op de vlucht laten slaan. Dan, wanneer je even niet op je hoede bent, begint het leger van de vreemdelingen opnieuw; "Je wordt niet gewaardeerd, je zult nooit succesvol zijn." Je antwoordt dan onmiddellijk: "God waardeert mij, derhalve waarderen alle mensen mij. Niets kan tussen mij en mijn goddelijk ontworpen succes komen."

Tenslotte wordt het leger van de vreemdelingen weggevaagd en afgevoerd, omdat je er geen aandacht aan schenkt. Je hebt de vreemdelingen uitgehongerd. Honger de angstige gedachten uit door hen geen aandacht te schenken en te handelen volgens jouw geloof. De leeuw ontleent zijn felheid aan jouw angst, zijn gebrul zit in de trillingen van jouw hart. Sta stil net als Daniel en ook jij zult horen hoe de engelen naar je toesnellen die zijn gestuurd om jou te helpen.

De missie van Jezus Christus was mensen te laten ontwaken. "Wordt wakker u die slaapt". Mensen sliepen in de Adamische droom over tegenstellingen, het dualisme. Gebrek, verlies, mislukking, zonde, ziekte en dood leken voor hen echt te zijn. Het verhaal van Adam is, dat hij van de boom van illusie at en in een diepe slaap viel. In deze diepe slaap verzon hij denkbeeldig goed en kwaad. En nergens in de Bijbel staat dat hij is ontwaakt.

Bernard Shaw zegt in zijn boek Terug naar Methusalem: "Adam bedacht moord, geboorte en dood en alle negatieve omstandigheden." Het was de ontwikkeling van de redenerende geest. Natuurlijk, Adam staat voor de algemene geest, de massageest. In de fase van de Tuin van Eden functioneerde de mens alleen in het bovenbewuste. Wat hij ook wenste of verlangde was altijd binnen bereik. Door de ontwikkeling van de redenerende geestm van het verstand, kwam de val van de mens. Hij redeneerde zichzelf in gebrek, beperkingen en falen. Hij verdiende zijn brood met het zweet op zijn voorhoofd, in plaats van Goddelijk verzorgd te zijn.

De boodschap van Jezus Christus was de mensen weer terug in de "vierde dimensie" te brengen, het bewustzijn van de Tuin van Eden. In het 14e hoofdstuk van Johannes vinden wij een opsomming van al zijn lessen. Hij noemde het "Het Evangelie" hetgeen betekent "Goed Nieuws". Met verbazingwekkende eenvoud en directheid, vertelde Hij de mensen dat als zij zouden vragen en tegelijkertijd zouden geloven, dat zij zouden ontvangen; en de macht werd altijd aan de Vader binnenin hen toegeschreven. God is de Gever, de mens de ontvanger! Deze Opperste Intelligentie voorziet de mensheid van alles wat deze wenst en nodig heeft! Dit was beslist een lering om de mensen bewust te maken! Hij bewees zijn stellingen door wonderen te verrichten en wonderlijke inzichten te verschaffen.

Eén van de meest dramatische wonderen is de genezing van de man die al vanaf zijn geboorte blind was. De tegenstanders van Jezus gingen de man ondervragen in de hoop iets tegen Jezus te vinden. Maar de man zei alleen maar: "Een ding weet ik, terwijl ik voorheen blind was, kan ik nu zien."
Dit is een wonderbaarlijke uitspraak om zelf te doen. "Terwijl ik voorheen blind was, kan ik nu zien." Misschien was je blind voor jouw eigen belang, blind voor jouw kansen, blind voor jouw innerlijke intuïtieve leiding, blind voor verschijningen, waarbij jij vrienden voor vijanden aanzag. Wanneer je je bewust wordt van het goede voor jou, besef je dat er geen vijanden zijn, want God gebruikt ieder persoon en situatie voor jouw bestwil. Belemmeringen zijn vriendelijk en obstakels zijn opstapjes. Één met God word je onoverwinnelijk.

Dit is een zeer krachtige uitspraak: "God's onoverwinnelijke kracht vaagt alles weg op zijn pad. Ik rijd op de golven ervan mijn Beloofde Land binnen."
Rijdend op de golven, nemen zij je mee naar jouw bestemming, vrij van de onderstroom van negatief denken, die jou omlaag zou trekken.

Jouw gedachten en wensen brengen je altijd ergens heen. Prentice Mulford zei: "Het hardnekkige doel, dat sterke verlangen, dat onophoudelijke reikhalzende verlangen, is een zaadje in de Geest. Het is daarin geworteld, het leeft! Het houdt nooit op met groeien! Er is een prachtige wet bij betrokken. Wanneer deze wet bekend is, en wordt opgevolgd en vertrouwd, leidt het elk individu naar verheven en mooie resultaten.

Indien je de wet naleeft met je ogen wijd open, leidt dit tot meer en meer geluk in het leven; maar het blindelings volgen met gesloten ogen leidt tot misère!”

Dit betekent dat verlangen een geweldige vibrerende kracht is die goed geleid dient te worden. Neem bijvoorbeeld deze stelling: “Ik verlang slechts datgene wat Oneindige Intelligentie door mij verlangt. Ik eis datgene op wat van mij is op grond van goddelijk recht en dankzij Goddelijke Genade op Perfecte Wijze!

Je zult dan ophouden met verlangen naar de verkeerde dingen, en de juiste verlangens zullen hun plaats innemen. Jouw mistroostige verlangens worden mistroostig beantwoord, jouw ongeduldige verlangens worden pas na lange vertraging vervuld of op gewelddadige wijze voldaan. Het is belangrijk dit nooit uit het oog te verliezen. Vele ongelukkige situaties zijn ontstaan door mistroostige of ongeduldige verlangens.

Op mijn andere website www.trans4mator.nl is er voor jou een gratis audio oefening voor de transformatie van je lichaam .


Onze producten worden geleverd nadat de betaling vooraf is overgemaakt op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Mensen in het buitenland kunnen de iban en bic nummers ontvangen voor kosteloze betaling. Mail de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in, dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Het is ook mogelijk via Paypal te betalen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar de webpagina over trainingen op www.trans4mator.nl . Daar vind je verder op het inschrijfformulier informatie over data en prijzen.
Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met oefeningen en geleide meditaties voor 30 euro inclusief portokosten in Nederland. Voor mensen is BelgiŽ is dat 32.00 euro. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting." Beluister hier een stukje:

Deze cd bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, een oefening om je verleden te helen, een lichtmeditatie en acceptatie beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze cd bevat speciale geluiden om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de cd nu heel gemakkelijk met behulp van het bestelformulier of email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

Misschien koop je de CD liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

In Europa maar buiten Nederland:

Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken kost 20 euro (voor BelgiŽ is dat 22 euro). Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
De CD "De Transformator voor de toekomst van je dromen" bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart. Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier.
Of koop de CD snel en gemakkelijk via Paypal door de witte knop aan te klikken.

Voor de rest van Europa is de prijs 22 euro. Klik hier:

Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken. Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap! De prijs is 35 euro en je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden. Deze CD bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieŽn. Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."
Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" voor 47 euro. Zo combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.

Beluister hier een stukje of download op www.trans4mator.nl een klein stukje van deze transformatie-CD. (2 min.44) Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon. Bestel de CD met behulp van het bestelformulier of per email Voor mensen in BelgiŽ komt er 2 euro bij aan portokosten. Elke koper ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.Je koopt de CD-set ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR CD-set nu samen met de cd "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

Voor de rest van Europa is de prijs van de Transformator CD's geen 35, maar 37 euro. Klik hier:

Woon je buiten Nederland, dan kosten de Transformator CD's samen met "Toekomstdromen" 49 euro.
Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.

Je kunt hier alvast een deel ervan beluisteren. (1 min16)Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met gesproken tekst en boekje voor 13 euro (15 Euro voor mensen in BelgiŽ). Ik geef je daarbij de bonus audio CD "Korte Meditaties". Lees hier meer over dit boekje voordat je het koopt. Je kunt hier ook alvast een deel ervan beluisteren. (1 min16)

Bestel deze cd met boekje nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier .
Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
Klik op de witte knop als je liever betaalt via Paypa (13 euro)l:
Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken. De prijs is dan 15 euro.


Wie kent “De meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.

Koop de cd pas nadat je dit stukje met affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!

Bestel deze cd nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is.
Samen met een boek met de affirmaties kost het 28.80 euro plus 2.20 euro verzendkosten in Nederland, dus totaal 31 euro. Voor mensen is BelgiŽ is dat 33.00 euro. Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan is de prijs 33 euro (2 euro meer voor de portokosten).

Je kunt jezelf met behulp van Subliminal Power Software via de computer op gemakkelijke wijze opnieuw programmeren en verkeerde ideeŽn uit je onderbewuste wissen. Je kunt het ook gebruiken om ongewenste beÔnvloeding van je kinderen tegen te gaan. Lees meer op www.absolute1.net over deze software.
Je kunt deze Engelstalige software bestellen en daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen.

SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN - Wil je de krachtigste subliminale CD's ter wereld? Maak dan heel gemakkelijk je eigen subliminale CD's op je PC in seconden, met Subliminal-Studio. Een nieuwe manier om alle geheimen hiervan te leren. Bestel de software HIER!
Er is een unieke audio CD bij ons uitgekomen die 4 meditaties en een lezing bevat.
1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

3. De meditatie voor eliminatie van negatieve banden, die gratis verkrijgbaar is bij ons voor leden van de ebookclub en van de nieuwsbrief "De Transformator voor energetische vrijheid".
4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieŽn die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
5 - een lezing over "de Transformator voor Succes en Meesterschap". Deze kun je op www.trans4mator.nl tegelijk lezen en beluisteren. Het is de tekst van de webpagina over succes, geluk en overvloed. Of beluister het hier (44 minuten):

Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro inclusief portokosten met behulp van het bestelformulier of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is. Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.
Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan.

Als je buiten Nederland, maar wel in Europa woont, komt er twee euro bij voor portokosten. De prijs is dan 7 euro.

Deze audio meditaties zijn nu ook te koop als MP3 bestanden om snel te downloaden voor 3.50 euro. Je ontvangt dan als extra bonus de meditatie "Goddelijk Bewustzijn". Je kunt hiervoor ook via Paypal betalen:
Abonneer je hier per email op onze gratis Transformator nieuwsbrief. Schrijf in de regel van onderwerp "abonneren" of "lid" en geef alsjeblieft je roepnaam op.
Onderwerpen zijn:

- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan.
- Hoe je je aandacht kunt richten op datgene wat je gelukkig maakt en de angst voor blijdschap kunt overwinnen.
- De voordelen van geven.
- Je eigen audio en subliminalen en veel meer maken.
- Omgaan met kritiek en zegenen.
- Het zegenend woord spreken.
- Trans4mator technieken gebaseerd op de Energie psychologie.
- Honden en katten.
- De kracht van je geest.
- Visionboards, Mindmovies en schatkaarten.
- Tips voor ouders - LOA en ouderschap - links naar audios and videos.
- Contrast, ego en valse tegenstellingen.
- Een leuk instrument waarmee je je eigen energieniveau kunt meten.
- Marketing tips voor trainers/coaches en startende ondernemers.
- De heilzame kruisloop oefening met video demonstratie.
- Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniŽren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
- een combinatie van de NLP switch techniek met de Transformator en AH (de Acupressuur Houding) om fobieŽn te behandelen en buitengewoon krachtig te visualiseren met ongekende resultaten. NLP is de techniek (Neuro LinguÔstisch Programmeren) die door Bandler en Grinder is ontwikkeld en o.a. door Anthony Robbins wordt toegepast.
- succestechnieken (!) waaronder oefeningen om doelen te stellen Ė jezelf opnieuw te conditioneren Ė overtuigingen op te sporen Ė voelualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
- Nieuwe leden ontvangen een audio oefening voor eliminatie van ongewenste invloeden en zuivering van het cellulaire geheugen en het onderbewustzijn, gebaseerd op het boek van dr. Larry Nimms, "Be Set Free Fast".Dit boek is nu in gedrukte vorm in het Engels te koop bij Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart en andere bekende boekhandels in de VS. Je kunt het bij je boekhandel bestellen voor $13.95 plus verzendkosten onder vermelding van ISBN 978-1-4457-4685-2. Het is ook verkrijgbaar in het Nederlands als tastbaar boek en als ebook.

Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

Wat de lezers zeggen:

Een lezer schreef:

Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in ťťn keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiŽle situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

Een andere lezeres:
Je bent zo geÔnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
Geliefde van Al Wat Is,
Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
Nogmaals dank voor je Liefde!

En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hť?).

Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
"Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
vrede en zegeningen,
Jacques Allrich

Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!

Margareth Lee: Het licht in het Onze Vader
Margareth Lee -
Het licht in het Onze Vader
.
Als pocketboek in tastbare vorm voor 17.95 euro plus portokosten.
Tijdelijke aanbieding: gratis verzending, kopers in Nederland hoeven geen portokosten te betalen! Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
Of compleet als ebook voor 9,95 euro.

AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van ťťn! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje dat zoveel voor Elvis Presley betekende.
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!

  Zend een e-mail en geef op welke ebooks je wilt ontvangen. Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Wanneer je dit ebook aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren. Koop het ebook voor 9,95 euro snel en gemakkelijk via Paypal.

  Door de lessen van "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!

  Nieuw: nu ook in het Nederlands in gedrukte vorm als pocketboek per mail te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 17.95 euro. Je ontvangt dan ook de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. Tijdelijk gratis verzending, dus inclusief 2.20 euro portokosten in Nederland. Het nummer is ISBN 90-77225-03-X.
  Vul het bestelformulier in. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling.
  Of mail je adres en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Of koop het tastbare boek samen met de bonus audio CD "Korte Meditaties" voor 17,95 euro snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeldt wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 19.95 euro inclusief porto. Koop het snel en veilig via Paypal.
  meer lezen over dit boek ....
  Beluister het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm (audio mp3):

  of download het als mp3 bestand

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES & MARGARETH LEE


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles als tastbaar boek (16.90 euro) of als eboek voor 9.95 euro of als audioboek voor 8.00 euro. Samen kosten ze 14.95 euro. Je kunt ook het luisterboek als MP3 audio CD ontvangen voor 11.95 euro. Samen met het tastbare boek kost deze CD geen 28,85, maar slechts 24,90 euro. Ook ontvang je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. Bij de online producten geef ik je als bonus de MP3 bestanden van deze CD.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed! Wallace Wattles zegt dat zijn boek bedoeld is 'voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk 17 is een samenvatting. Beluister het hier:
 • Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles audio CD" of "Wattles tastbaar boek en audio CD". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het gekochte kunt downloaden.
  Of koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Koop dit ebook voor 9,95 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:

  Koop met een klik op de knop de MP3 CD met audioboek voor 11.95 euro via Paypal.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD met audioboek voor 13.95 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Koop het tastbare boek voor 16.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan voor 18.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek voor 24.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek voor 26.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.  email en wordt lid van de ebookclub gratis spirituele ebooks tastbare boeken kopen Energetische Transformator & EVT voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten vegetarische recepten subliminale software metafysische Engelse gedichten

  inspirerende Engelse songteksten
  artikelen boek beschrijvingen en recensies ebook-winkel Vind je passie met de Transformator! afbeeldingen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks