gratis spirituele ebooks artikelen Te koop spirituele ebooks boek beschrijvingen en recensies De Energetische Transformator & EVT Vind je passie met de Transformator!

kinderpagina

Sulamith Wulfing, Gustav Doré, Cicely Mary Barker, Marja Lee Kruÿt e.v.a.
de gouden poort van Sulamith Wülfing
kunst van Sulamith Wulfing
Doyle
elfen en feeën
bloemenkinderen van cicely mary barker
meer elfjes
inspirerende Engelse song teksten


metafysische Engelse poëzie
gratis handleiding stoppen met roken


tastbare boeken kopen www.cursusinwonderen.nl interessante sites vegetarisch smullen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks
Absolute1.net is opgezet om leringen en methoden aan te geven die behulpzaam zijn om het stelsel van destructieve overtuigingen van het ego af te breken. Dit egodenken houdt de mensheid gevangen en onthoudt de mensen de kennis over wie ze werkelijk zijn. Het zal geen verwondering wekken dat de nadruk hier ligt op boeken die over de kracht van de geest gaan en die je eraan herinneren dat je een goddelijk wezen bent.


spirituele boeken online over leven in overvloed volgens de spirituele wetten. Een inspirerende nieuwe levensvisie!

Auteur: Patrick D. Miller
Het verhaal achter een cursus in wonderen

Uitgeverij Ankh-Hermes
Het boek begint met een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Cursus, met grote aandacht voor de mensen van het eerste uur, Helen Schucman en Bill Thetford. Daarna volgen enkele interviews met onder andere Jerry Jampolsky en Marianne Williamson, die beiden grote invloed hebben gehad op het in brede kringen bekend worden van de Cursus. Het tweede deel gaat over de inhoud van Een cursus in wonderen. Opmerkelijk en uniek is het dat in de talrijke interviews niet alleen kenners en leraren van de Cursus aan het woord komen, maar er ook ruimte is voor wat uitgesproken tegenstanders over het boek te zeggen hebben. De lezer kan zo zelf zijn conclusies trekken. In deel drie doen vijftien verschillende mensen verslag van hun praktijkervaringen met de Cursus en de invloed die de Cursus op hun leven heeft. Een informatief, eerlijk en vaak spannend boek over een intrigerend onderwerp binnen de wereld van de hedendaagse spiritualiteit


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Jacques Lusseyran: Het teruggevonden licht - ISBN 90-6238-080-8

Een vrij vertaald stukje uit de Engelse versie.

De heldere wateren van de jeugd

In mijn herinnering begint mijn verhaal altijd als een sprookje, geen ongewoon sprookje, maar toch een sprookje. Eens leefde er een gelukkige kleine jongen in Parijs, tussen twee wereldoorlogen in. Ik was die kleine jongen en als ik tegenwoordig terugkijk vanuit de middelbare leeftijd die ik nu heb bereikt, sta ik versteld over hem, een gelukkige jeugd is zo zeldzaam. Het is trouwens zo onmodieus dat men het amper kan geloven. Niettemin, het water van mijn jeugd is helder en ik ben niet van plan het modderig te maken. Dat zou de ergste dwaasheid zijn.
Ik werd in 1924 geboren, 's middags op 19 september in het hart van Parijs, in Montmartre, tussen de Place Blanche en de Moulin Rouge. Ik werd geboren in een bescheiden negentiende-eeuws huis, in een kamer die uitkeek op een binnenplaats.
Mijn ouders waren ideaal. Mijn vader, afgestudeerd aan een school voor hogere fysica en scheikunde en van beroep een scheikundig ingenieur, was zowel intelligent als zachtaardig. Mijn moeder die ook fysica en biologie had gestudeerd, was volkomen toegewijd en begripvol.
Beiden waren edelmoedig en attent. Maar waarom zou ik deze dingen vertellen? Als kleine jongen was ik me niet van ze bewust. De kleine jongen schreef geen speciale eigenschappen toe aan zijn ouders. Hij dacht niet eens na over ze. Dat was niet nodig, want zijn ouders hielden van hem en hij hield van hen. Het was een geschenk van de hemel.
Mijn ouders waren bescherming, vertrouwen, warmte. Wanneer ik aan mijn kinderjaren denk voel ik nog steeds die warmte boven, achter en om me heen, dat heerlijke gevoel dat je nog niet op je zelf steunt, maar met lichaam en ziel op anderen die de verantwoordelijkheid aanvaarden.
Mijn ouders droegen me en ik ben er zeker van dat dat de reden is waarom ik in mijn hele jeugd nooit de grond raakte. Ik kon weggaan en terugkomen. Voorwerpen waren gewichtsloos en ik raakte nooit verstrikt in het web van dingen. Ik bewoog tussen gevaren en angsten zoals licht door een spiegel heen beweegt. Dat was de vreugde van mijn kinderjaren, de magische wapenrusting die levenslang beschermt als men die eenmaal aantrekt.
Mijn familie hoorde bij de “kleine burgerij” in het Frankrijk van die dagen. We woonden in kleine apartementen maar mij leken ze altijd groot toe. Ik kan me die op de linkeroever van de Seine het beste herinneren, vlakbij de grote tuin van de Champ de Mars, tussen de Eiffel Toren met de vier klauwen ervan gespreid, en de Ecole Militaire, een gebouw dat slechts een naam voor me was en waarvan ik de vorm volkomen vergeten ben.
Mijn ouders waren de hemel. Ik zei dit niet precies zo tegen mezelf en zij zeiden het nooit tegen me, maar het was overduidelijk. Ik wist al heel vroeg, daar ben ik van overtuigd, dat een ander Wezen zich door hen heen met me bezig hield en zich zelfs kenbaar maakte aan mij.

Jacques Lusseyran vertelt verder over zijn blindheid. Hij doet met tegenslag wat alle grote geesten ermee doen, hij maakt van zijn blindheid een uniek voordeel. Deze verlichte blinde man overleefde een concentratie kamp en redde duizenden levens. Ondanks zijn blindheid was hij een stralend licht in de duisternis van de 2e wereldoorlog. Lees dit ontroerende en inspirerende relaas.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Deepak Chopra - De zeven spirituele wetten van succes - ISBN: 9023008936
Op de achterflap staat: Dit is een boek dat u uw hele leven zult koesteren, want in deze praktische gids liggen de geheimen besloten die uw dromen in vervulling kunnen doen gaan. In "De zeven spirituele wetten van succes" put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden om in alle gebieden van het leven succes te boeken. Het oude Indiase idee van het inlossen van karmische schulden wordt door Deepak Chopra in verband gebracht met overvloed. Karma en dus karmische programma's gelden echter alleen op een onbewust niveau van leven. Wie bewust wordt leeft onder de wet van genade. Het valt te betwijfelen dat men aan de hand van dit boekje tot grotere welvaart komt. Toch kan het een stap in je spirituele ontwikkeling markeren als je denken zich op hetzelfde niveau als dat van Deepak Chopra bevindt.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Ernest Holmes - Licht op genezing - ISBN: 9020254693

Ernest Holmes is de stichter van een der grootste metafysische scholen. Licht op genezing is het belangrijkste boek dat hij ooit geschreven heeft. Het gaat diep in op spirituele genezing van lichamelijke aandoeningen en op tal van vragen die daarover bestaan. Het wordt wereldwijd als leerboek gebruikt door leraren van de Science of Mind. In Nederland vertegenwoordigd door Corrie van Loon. Volgens Ernest Holmes berust elke genezing op de wet van het universum. Deze wet is altijd werkzaam en reageert op ons denken. Denken in termen van perfectie is de essentie van genezing. Die perfectie is in elk van ons aanwezig, maar heeft zich nog niet volledig gemanifesteerd. We belichamen die volmaaktheid in de mate waarin we ons ervan bewust zijn. Wanneer we eenmaal beseffen wat onze ware natuur is, ons openstellen voor de energie die in ons en om ons heen aanwezig is en haar gericht gebruiken, zullen we inzien dat gezondheid, harmonieuze relaties, creativiteit, liefde en innerlijke vrede wezenlijk deel van ons uitmaken. Negatieve ervaringen, ziekten en geestelijke problemen kunnen we door toepassing van de Science of Mind veranderen in positieve ervaringen, in geestelijk en lichamelijk welzijn. De heelmeester zit in ons!
Een stukje dat de essentie van de Science of Mind weergeeft: "Het is de taak van de genezer om God in ieder mens te laten ontwaken. God is niet ziek. God is niet arm. God is nooit ongelukkig. God is nooit bang. God is nooit verward en God is altijd op de juiste plek. Alle geestelijk werk is gebaseerd op de stelling dat God, de mens en zijn wezen perfect zijn."
Van Ernest Holmes verscheen eerder "Spiritueel denken" waarin de grondslagen van de Science of Mind uiteengezet worden.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Thorwald Dethlefsen & Rüdiger Dahlke - De zin van ziekzijn
Boek beschrijving:
Dit is een ongemakkelijk boek, want het ontneemt de mens de mogelijkheid zijn ziekte te gebruiken als een alibi voor zijn onopgeloste problemen', zeggen de auteurs in hun voorwoord. Ze willen duidelijk maken dat ziekten verschijningsvormen zijn van één grote ziekte, die onlosmakelijk verbonden is met het ongelukkig zijn van de mens. Symptomen zijn lichamelijke verschijnselen waarin, psychische conflicten tot uitdrukking komen. Hoofdpijn, infectie, stress, maagklachten en impotentie geven ons signalen door uit het rijk der psyche. Ziekte-uitingen zijn beelden die we moeten verklaren en waarvan we de betekenis onder ogen moeten zien. Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste gaan de schrijvers in op de achtergronden en filosofie van het ziek zijn en beter worden. In het tweede gedeelte beschrijven ze de meest voorkomende ziektesymptomen, de mogelijke oorzaken, met welke gevoelens en activiteiten ze corresponderen en wat we eraan kunnen doen. De samenhang van lichamelijke klachten en psychische problemen zal velen choqueren; toch zullen we de confrontatie moeten aangaan, willen we aan onze genezing kunnen werken. Ons wordt een nieuwe zienswijze geleerd, waarmee we zelf symptomen kunnen interpreteren en als zinvol aanvaarden: ons lot is een uitdaging, onze ziekte een weg om onszelf te vinden, en innerlijk te groeien.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: White Eagle - Genees uzelf
Auteur: White Eagle - De weg van de ziel
De boeken van de entiteit White Eagle zijn gechanneld door Grace Cooke. Er is wereldwijd een beweging rond deze boodschappen ontstaan. In Nederland is ook een afdeling, waar je het volgende kunt lezen:
White Eagle is de naam waaronder we een heel wijze en liefdevolle leraar kennen in de wereld van de geest. Hij heeft in 1936, via zijn aardse instrument, Grace Cooke, de Lodge in het leven geroepen en sinds haar dood (1979) en die van haar echtgenoot Ivan (1981), is White Eagles inspiratie - en die van hen - het werk van de Lodge blijven leiden. Inmiddels heeft het werk zich over vele landen van de wereld verspreid. Nederland is sinds kort een zelfstandige zogenoemde Dochterlodge, die is gevestigd in Den Haag.

De White Eagle filosofie, die jaren lang in toespraken is doorgegeven, is in veel boeken gepubliceerd en op cassettebandjes vastgelegd. White Eagle spreekt over een leefwijze die zachtmoedig is en in harmonie met de spirituele en natuurwetten. Alleen wanneer deze wetten worden geschonden, is er sprake van pijn en lijden. De fundamentele wet die het leven beheerst, is liefde - liefde voor God, liefde voor de mens en liefde voor de natuur. Het is deze liefde die de mens, door de ervaringen van vele levens, terugbrengt naar het volledige bewustzijn van de God in hem.
Ieder mens op aarde heeft in zijn hart een licht om hem te leiden. White Eagle noemt dit de Christusgeest, de geest van goddelijke liefde. Het woord 'Christus' is hier universeel bedoeld en moet niet aan een bepaalde religie worden verbonden. Omdat dit licht diep in het hart is geplant, is het niet altijd gemakkelijk in andere mensen te herkennen, of in onszelf te realiseren. Het doel van de Lodge-teaching is mensen te helpen dit innerlijke licht te ontwikkelen (hun ware natuur), zodat het door hun hele wezen straalt om anderen te zegenen, te genezen en te troosten. Met de ontwikkeling van deze ware spirituele natuur wordt de barrière, die in het denken van de mensen bestaat, tussen de fysieke wereld en de wereld van de geest afgebroken en wordt de angst voor de dood weggenomen.
Wij werken om de innerlijke Christus door dienen tot uitdrukking te brengen. In de praktijk betekent dit dat er over het land verspreid mensen in groepen bij elkaar komen om onder de Christusster en in communie met de broederschap in de wereld van de geest te mediteren, het licht de wereld in te projecteren en zich innerlijk de teachings van White Eagle eigen te maken. Aan het eind van de dienst is er altijd gelegenheid genezing te ontvangen, die volgens bepaalde aanwijzingen van White Eagle en met behulp van de genezingsengelen wordt gegeven. De 'genezer' stelt zich als het ware in dienst van de engelen om via hem of haar de genezende kleuren op de chakra's van degene die een genezing ontvangt, over te brengen. Deze maandelijkse bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Anonymus (Joseph Benner) - Het onpersoonlijk leven – ISBN 90-202-2058-6
Diepzinnige boodschappen vanuit het Christus bewustzijn. Elvis Presley gaf kisten vol van dit kleine boekje weg. Een klein stukje eruit:
Jullie kwamen tot leven in antwoord op Mijn geconcentreerde gedachte, waarin IK al de eindeloze variete)~ten van Mijn eigenschappen zag, uitgedrukt in afzonderlijke vormen, die ieder voornamelijk een bepaalde fase van Mijn wezen zouden uitdrukken, waarbij elk van jullie zich bewust zou zijn van Mij, zijn schepper en bezieler.
Ik zag jou in volkomenheid, zoals IK je nu ook zie – je werkelijke Zelf, een eigenschap of kenmerk van Mijn Zelf: volmaakt. Want in werkelijkheid ben jij een engel des lichts, een van Mijn gedachtestralen, een eigenschap van mijn wezen, als ziel geplaatst in aardse omstandigheden, met geen ander doel (wat eigenlijk in het geheel geen doel is, maar een noodzaak van Mijn wezen) dan de uiteindelijke algehele verwerkelijking van Mijn gedachte.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Char Margolis - Char, het medium – ISBN

Char: de sensatie van tv, het medium dat zulke verbijsterende, ongelooflijke, maar ontwijfelbare contacten heeft met overledenen. Lees de fascinerende ware verhalen uit haar praktijk. Ontdek hoe overledenen hun nabestaanden kunnen helpen. Leer hoe je je zelf tot medium kunt ontwikkelen.

Waarom hoef je niet bang te zijn voor de dood? Hoe weet je of een geest contact met je zoekt? Hoe weet je of een medium betrouwbaar is? Hoe kun je je intuïtie versterken? Bestaan er ook schadelijke geesten? Hoe kun je gelukkiger worden en meer succes hebben?

Char vertelt het je in dit boek.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Steve Rother - Welkom Thuis; het leven op de Nieuwe Aarde - ISBN: 9073798914

Welkom Thuis is Steve Rothers tweede boek over de boodschappen van de Groep, de naam van hogere entiteiten voor wie deze auteur vanaf 1996 als medium fungeert. Vanuit hun etherische sfeer, hun lichtwereld, geeft deze groep, die afkomstig is uit het engelenrijk, inzichten die zijn gericht op het juist gebruiken van het onderscheidingsvermogen en het letterlijk ontwikkelen van de ziel. Dit tweede boek over deze groep hogere wezens is opgedeeld in vier hoofdstukken, te weten de duiding van de veranderende kosmische gebeurtenissen naar een hogere dimensie; de nieuwe Aarde; vraag en antwoord tijdens 'live channeling' en aanwijzingen voor het creeren van een nieuwe realiteit. Volgens de Groep hebben de gebeurtenissen die nu plaatsvinden, grotere gevolgen dan we vermoeden. Hoe ontstellend en onverwacht sommige gebeurtenissen ook zijn geweest, ze markeren slechts het begin.
De evolutie van de mensheid is begonnen.

Het boek bevat zwartwit tekeningen en een groot deel ervan bevat vragen en antwoorden. Het is de bedoeling van de Groep om ons voor te bereiden op de dingen die komen gaan. In het eerste boek Her-inneren gaven ze ons de basis. Dit boek brengt ons naar de volgende fase van onze evolutie en opent de deur naar het ontdekken van onze volledige scheppingskracht.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteurs: Hajo Banzhaf en Elisa Hemmerlein – De tarot als gids voor het dagelijks leven – ISBN 90-6378-299-3
Op de achterflap staat:
Dit is het eerste boek dat de lezer de mogelijkheid biedt om vragen aan de tarotkaarten te stellen, zonder dat zij eerst de taal der kaarten uit het hoofd hoeft te leren. Wie dit oppervlakkig lijkt, zij eraan herinnerd dat ook het eerbiedwaardige I Tjing orakel antwoorden geeft zonder dat de vraagsteller dit oudste boek der mensheid van buiten hoeft te kennen!
Hajo Banzhaf en Elisa Hemmerlein werken met één legpatroon, de “volgende stap” genoemd, dat geschikt is voor letterlijk iedere vraag en dat ons in staat stelt bij iedere beslissing die wij moeten nemen, te weten wat werkelijk voor ons van belang is en waar onze beslissing ons zal brengen.
Een volledig op de praktijk gericht boek, geschreven voor al degenen die vragen aan de tarot willen stellen, zonder diep in de wereld van de kaarten te willen doordringen. Bijzonder prettig is dat de auteurs gebruik maken van de twee meest bekende tarotspellen, dat van Rider-Waite en dat van Aleister Crowley.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: John Gray - Krijgen wat je wilt en willen wat je hebt

Dit boek is één van die pogingen om mensen regels aan te reiken waarmee ze een gelukkiger, meer vervuld leven kunnen leiden. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat je dat zelf kunt. Gelukkig beseft de auteur vaag dat het van belang is de hulp van een hogere macht in te roepen, hoewel God geen overheersende rol krijgt toebedeeld. Tijdens meditaties vraagt men Hem om vergiffenis, verlossing en oplossingen voor de belemmeringen van succes. John Gray gelooft dat persoonlijke ontwikkeling tot meer geluk in het leven leidt. Dit boek reikt een vijf-stappenplan aan om dit geluk te bereiken. De stappen worden in de verschillende hoofdstukken beschreven. Ze omvatten:
- Het aanpakken van blokkades en ruimte maken voor persoonlijk succes;
- Je diepste zielewens leren en kunnen begrijpen
- Negatieve gevoelens loslaten
- Vaststellen wat jouw behoeften zijn en daarop actie ondernemen, iedere dag opnieuw vaststellen wat je wilt
- Je leven zo inrichten dat je je wensen waar kan maken
Deze methode helpt je het leed uit je verleden te herkennen en om te zetten in positieve gedachten en doelen en leert de lezer aan de hand van voorbeelden en de ervaringen van de schrijver hoe een rijk en bevredigend leven geleid kan worden. Tevens wordt de lezer een aantal oefeningen en meditatievormen aangereikt. Een boek dat een eerste aanzet is voor mensen die willen leren hoe ze een rijk en bevredigend leven kunnen leiden.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Dan Millman - De spirituele reis van de vreedzame krijger

Een spirituele roman


Beschrijving: Het boek gaat over Dan, een jongen die aan de Universiteit studeert en wereldkampioen turnen is. Hij is heel prestatie gericht en ongelovig. Bij een benzinepomp ontmoet hij op een dag een nogal vreemde man die hem een buitengewone ervaring bezorgt. Na een moment oogcontact met deze man loopt Dan verder. Wanneer hij even later achteromkijkt staat de man op het dak van de benzinepomp. Hij besluit te vragen hoe hij dat heeft gedaan maar krijgt geen duidelijk antwoord. Dit is het begin van een groot aantal bezoeken aan de man, die hij Socrates noemt en telkens krijgt Dan meer vragen. Socrates is net als de Socrates uit de geschiedenis, een wijze man die via paradoxen en humor Dan onderwijst. Het is het relaas van een inwijding in romanvorm.
Bij Bol staat de volgende beschrijving:
Alles lijkt mis te gaan in het leven van sportleraar Dan Millman. Zijn huwelijk is niet zoals hij het diep in zijn hartgraag zou zien. Zijn werk bevredigt hem maar matig en sluit eigenlijk nauwelijks aan op zijn innerlijke aspiraties. Hij is duidelijk op een dood punt beland. Op dat moment krijgt bij een studiebeurs en hij besluit af te reizen naar India om daar wellicht een keerpunt in zijn leven tot stand te brengen. Ook in India vindt bij niet wat bij zoekt en hij keert terug naar huis. Bij een tussenlanding in Hawai herinnert, bij zich plotseling de raad van zijn wijze vriend Socrates op zoek te gaan naar een vrouwelijke sjamaan op Hawaï. Na zijn ontmoeting met deze vrouw, Ruth Johnson begint voor Dan een onvergetelijk spiritueel avontuur dat zijn leven radicaal zal veranderen. De tocht wordt tot een 'inwijding' waarbij hij op vele manieren met zijn drie 'zelven' wordt geconfronteerd. De oude Huna-wijsheid van de Kahuna, de priesters van Hawaï, leert namelijk dat de mens drie zelven heeft: het, basale, het bewuste en het hogere zelf. Onder leiding van Ruth Johnson vindt hij de spirituele weg die bij heeft te gaan, een weg die langs diepe afgronden en door de dichte jungle loopt, maar die uiteindelijk leidt naar de Innerlijke vrijheid. Bij Uitgeverij Ankb-Hermes verscheen van dezelfde auteur: Spirituele raadgevingen. Er is nu ook een film over dit boek gemaakt.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Dan Millman - De twaalf poorten naar de ziel
De Boekerij

Wat is het doel in ons leven? Hoe kunnen we elk moment ten volle benutten? Hoe halen we het beste uit onszelf?  De twaalf poorten symboliseren twaalf inzichten die ons helpen het alledaagse leven te veranderen in een spiritueel avontuur. Dan Millman laat zien dat elk mens meer mogelijkheden en talenten heeft dan hij gebruikt. Door één voor één de poorten te doorlopen, komen we tot meer inzicht in onszelf en onze omgeving.
Dit kompas versterkt je wil, leidt tot meer levenslust en een betere gezondheid en helpt bij het vinden van een stevige finaciële basis. Bovendien vergroot het je mededogen, je perspectief en je gevoel voor humor, zodat je liefdevoller relaties met anderen krijgt. Spiritualiteit begint op de grond, niet ergens hoog in de lucht.
Recensies:
'Een belangrijke bijdrage aan onze spirituele bewustwording door één van mijn favoriete auteurs'
- Dr. Wayne Dyer
'Voor wie op zoek is naar meer betekenis en richting in het alledaagse leven.'
- John Gray, ph.D.
 
De auteur:
Dan Millman is de auteur van de spirituele bestsellers. De spirituele reis van de vreedzame krijger en Spirituele raadgevingen. Al bijna twintig jaar geeft hij inspirerende lezingen.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Elisabeth Haich – Inwijding priesteres in Egypte - ISBN: 9020246364
De beschrijving bij Bol: Dit is de geestelijke autobiografie van Elisabeth Haich. Voorheen leidde zij samen met Selvarajan Yesudian yoga-scholen in Zürich en Ponte Tresa en ze heeft verschillende boeken op haar naam staan. Elisabeth begint haar verhaal met haar jeugd in Hongarije, een saaie tijd waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt. Ze krijgt visioenen over haar incarnatie als dochter van een Egyptische farao. Daarover gaat het grootste deel van dit boek. Ze heeft slechts één wens: ingewijd te worden als priesteres. Door de hogepriester Ptah Hotep wordt ze dan onderwezen in de Egyptische geheime leer over wiskunde, astrologie, filosofie, kosmologie en piramidebouw. Het is een weg van veel beproevingen. Ze ondergaat een soort karaktertraining en ten slotte wordt haar weg van zelfrealisatie bekroond met de inwijding in een piramide. Inwijding geeft veel informatie over het denken en leven van de oude Egyptenaren en een goed beeld van de wetten van karma en reïncarnatie. Het boek gaat in op de diepere achtergronden van het menselijk lot. Voor spiritueel geïnteresseerde mensen is het een openbaring.Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Louise L. Hay - Je kunt je leven helen - ISBN: 9072455045

Het leven is niet iets dat ons overkomt. Louise legt ons uit dat onze gedachten en overtuigingen over onszelf en over het leven vaak de oorzaak zijn van onze emotionele en lichamelijke problemen. Ze leert ons dat van jezelf houden mag en zelfs heilzaam is en geeft manieren aan waarop we onze gedachten kunnen veranderen. Haar liefdevolle en diepgaande inzichten zijn een bron van inspiratie voor mensen die zichzelf beter willen leren kennen en de kwaliteit van hun leven willen verbeteren.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Louise Hay – Leef nu ! - ISBN: 9072455347
Een Biblion recensie van E. Wannee-Immerzeel:
Schrijfster ziet in het leven een uitdaging om er positief en bewust mee om te gaan. Veel meer dan we denken kunnen we onszelf veranderen en daarmee ook onze omgeving. Schrijfster behandelt de verschillende levensfasen van jong naar oud. Ze heeft zelf heel wat meegemaakt in haar jeugd en is zich ervan bewust geworden dat ze daar op een positieve manier mee moet omgaan. Haar devies is dan ook: accepteer jezelf, waardeer jezelf en wees lief voor je lichaam. In dit boek staan naast veel stimulerende tekst veel affirmaties en oefeningen om de positieve gedachten beter tot je door te laten dringen zodat er wat mee gedaan kan worden. Het boek is bedoeld en geschikt voor iedereen die serieus wil zijn en bewust van het leven wil genieten. Het is geschikt voor iedereen die hiervoor openstaat. De schrijftrant is niet moeilijk en de voorbeelden zijn duidelijk. Het boek ziet er verzorgd uit, maar bevat geen tekeningen. Duidelijke letter; er is overigens veel met diverse soorten letters gewerkt.

Een verder boek verslag:
Net als James Allen in zijn boek “Zoals een mens denkt” (verkrijgbaar bij www.absolute1.netals ebook en als audioboek, vergelijkt Louise Hay onze gedachtewereld met een tuin. Ze behandelt er de levensfasen in en geeft aan dat ouder worden niet negatief beleefd hoeft te worden. Veel ouderen geloven het tegendeel, maar als oudere kun je een sterke positieve invloed hebben op de samenleving. Het leven kan voor iedereen geweldig zijn, in elke levensfase, ook als je ouder wordt. Ook behandelt Louise het sterven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een inzichtgevende meditatie en een mooie affirmatie. Helemaal achterin het boek vind je 101 machtige gedachten. Dit zijn korte stukjes.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Louise L. Hay: Gedachten van innerlijke wijsheid en helende meditaties ISBN: 9072455290)

Louise Hay onderwijst metafysische levensprincipes. Zij is bekend geworden door haar bestsellers Je kunt je leven helen en Gebruik je innerlijke kracht.

We balanceren op het randje van een nieuw bewustzijn dat voor de hele wereld aan het ontwaken is. Tot hoever ben je bereid de horizon van je denken te verbreden?
Net als in Louise Hay's wereldwijde bestseller “Je kunt je leven helen” daagt zij ook in “Gedachten van innerlijke wijsheid” de lezer weer uit een blik op het eigen innerlijk te werpen om tot het inzicht te komen dat het geluk in ieders eigen handen is.
De boeken van Louise Hay "Gedachten van Innerlijke Wijsheid" en "Helende meditaties" zijn op dezelfde manier opgezet. Elk boek bestaat uit korte stukjes tekst van ongeveer 1 bladzijde met affirmaties die betrekking hebben op onze problemen en helpen om het probleem op te lossen. Voorin elk boek vind je een inhoudsopgave als een trefwoordenregister. Je kunt het dus gemakkelijk in het boek opzoeken en erover lezen. Je kunt de beide boeken ook openslaan op een willekeurige bladzijde. Het effect is altijd opbeurend.
Met deze verzameling meditaties en affirmaties deelt Louise Hay met ons haar levensfilosofie. Zij bespreekt een veelheid van onderwerpen, zoals bijvoorbeeld verslavingen, angsten, zelfwaardering en sprituele wetten.

Met haar liefdevolle inzichten levert zij een bijdrage aan ons lichamelijk, psychisch en emotioneel welbevinden.

Vanaf het begin van haar loopbaan heeft ze anderen geholpen om hun creatieve mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken voor persoonlijke groei en heelwording.

Louise's boeken zijn vertaald in 23 talen en worden in 30 landen uitgegeven.

Een paar affirmaties van Louise Hay uit “Gedachten van innerlijke wijsheid”:
 1. Al mijn relaties worden omgeven door een cirkel van liefde.
 2. Mijn lichaam, gedachtenwereld en ziel vormen een gezond team.
 3. Ik creër mijn toekomst hier en nu.
 4. Ik volg mijn innerlijke wijsheid.
 5. Wanneer de ene deur sluit, gaat de andere open.Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

auteur: andere jij - Sleutels naar Eenheid - ISBN: 9073798825

Een fascinerend verhaal over het vinden van harmonie in jezelf

Sleutels naar Eenheid is een goede leidraad voor mensen die willen leren bewuster en liefdevoller in het leven te staan. Het is geschreven voor mensen die elke dag ten volle van het leven willen genieten.

Het boek begint wanneer de auteur contact maakt met zijn andere delen waardoor er een spannende dialoog ontstaat, verweven met herinneringen aan zijn ervaringen uit het Mayatijdperk en het ontstaan en gebruik van de Mayakalender, overlopend naar een leven bij de farao's in Egypte, een leven rond onze jaartelling, bij de ridders van de Ronde Tafel en in Atlantis. Dit alles zorgt niet alleen voor een fascinerend verhaal, maar reikt de lezer tegelijk een oplossing, een sleutel, aan om tot Eenheid en harmonie met en in zichzelf te komen. Verleden, heden en toekomst vormen uiteindelijk een Eenheid in het Nu.

Het was vanzelfsprekend dat de Andere jij als auteursnaam op het boek zou komen, want dit is waar het in Sleutels naar Eenheid om draait. Wij zijn allemaal spiegels van elkaar en als wij elkaar als een andere ik kunnen zien, krijgen we een liefdevollere kijk op onszelf, de mensen om ons heen en de situaties waarin we verkeren. Op die manier scheppen we ruimte in onszelf voor meer levensvreugde.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.


Auteurs: Lewis Carroll & J. Tober - De Indigo-kinderen - ISBN: 907563630X
Een boek recensie:
Dit Amerikaanse echtpaar geeft seminars over zelfhulp en bekrachtiging. Ze interviewden en haalden herkenbare, niet-modieuze en zinnige bijdragen van internet en uit tijdschriften van 24 andere Amerikaanse deskundigen (o.a. psychologe Melanie Melvin, opvoedkundige Robert P. Ocker en parapsychologe/theologe/schrijfster Nancy Ann Tappe) om vooroordelen over hyperactieve en 'onhandelbare' kinderen in een ander licht te plaatsen. Kinderen die vertellen hier al eerder geweeest te zijn, die engelen als onzichtbare vrienden hebben, die een sterk blauw-paars (indigo) veld in hun aura hebben. Hun spirituele ondergrond 'ruikt' manipulatie en schuldgevoel en presenteert ouders keer op keer uitdagende integriteitstesten aan. Ze zijn technologisch en meer tast- en gevoelsgericht en zullen waarschijnlijk pas laat in de twintig hun 'opdracht' herkennen. De Carrolls noemen hen exceptioneel begaafd en vinden (omhoogschietende) diagnoses als ADD en ADHD voor hen onterecht. Medicatie met bijvoorbeeld Ritalin is dan ook uit den boze, hen meer ruimte om te spelen aanbieden werkt beter. De vele praktijkgevallen werken erg bemoedigend.

(Biblion recensie, Peter den Haring)
Dit boek is een zeer goede handleiding voor ouders van de nieuwe generatie kinderen die hun kinderen niet begrijpen omdat ze anders zijn en zich niet in overeenstemming met het algemene verwachtingspatroon gedragen. In dit boek wordt uitgelegd wat het verschil is tussen Indigo-kinderen en ADD / ADHD kinderen en er wordt ook ingegaan op de Vrije school en de Montessori-school.Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.

Auteur: Robert Monroe – Uittredingen - ISBN:90-202-4845-6
Robert A. Monroe is een geslaagd zakenman, die in 1958 geheel onverwacht buitenlichamelijke ervaringen begon te krijgen. Hij begon meteen een dagboek van zijn ervaringen bij te houden. Met een bevriende psychiater onderzocht hij zijn ervaringen in de astrale wereld en de bewoners daarvan.

auteur: Robert Monroe - Astrale reizen - ISBN: 90-202-5490-1
In dit boek geeft Monroe een verslag van zijn onderzoek naar ble's (buitenlichamelijke ervaringen) en zijn verdere avonturen in het astrale waarbij hij wonderlijke ontmoetingen heeft met de bewoners van deze sferen.
Deze twee boeken zijn momenteel niet verkrijgbaar.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.


Auteur: Robert Monroe - De ultieme reis - ISBN: 90-202-8061-9

Robert Monroe is cartograaf. In De ultieme reis probeert hij het gebied in kaart te brengen dat 'achter de horizon' ligt, voorbij de grenzen van de stoffelijke wereld. Hij geeft ons een kaart van de weg die zich voor ons uitstrekt wanneer we ons fysieke bestaan verlaten. Hij kan dat omdat hij zelf die weg is gegaan. Hij schrijft op grond van kennis gebaseerd op eigen ervaringen, niet vanuit een geloof. Dit boek verschilt in belangrijke mate van zijn eerdere boeken Uittredingen (6e druk) en Astrale reizen (beide uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes). Tot nu toe heeft het verhaal zich uitsluitend tot Monroe zelf beperkt. Het waren zijn avonturen, zijn ontmoetingen, gevaren en ontdekkingen. In De ultieme reis vertelt hij hoe hij de weg heeft gevonden, die weg heeft afgelegd en de reden en het doel van zijn pionierstochten heeft ontdekt. Maar bovendien heeft hij verslagen opgenomen van anderen, die door zijn nieuwe cursus in staat waren de kaart te lezen, de richting te volgen en dezelfde bestemming te bereiken.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.


Auteur: Shakti Gawain - Creatief visualiseren - ISBN: 9020246240
Creatief visualiseren is een techniek om met behulp van je verbeelding datgene tot stand te brengen wat je wilt in dit leven. Stel bijvoorbeeld dat je met iemand een meer harmonieuze verhouding wilt. Je visualiseert dan (rustig en meditatief) dat jullie belden op een betere manier met elkaar omgaan. Als je dit zo'n twee tot drie keer per dag doet en je werkelijk open bent voor verandering, zul je al gauw merken dat je met die persoon steeds makkelijker en prettiger kunt omgaan, dat de problemen als vanzelf tot een oplossing zijn gekomen. Liefde, vervulling, vreugde, relaties die voldoening geven, werk dat wat oplevert, uitdrukking geven aan jezelf, je gezondheid, innerlijke vrede en harmonie... alles wat je begeert kun je krijgen; creatieve visualisering geeft je de sleutel om een volkomen reëel contact te krijgen met veranderingsprocessen in jezelf, je omgeving en in je verhouding tot de kosmos.

Creatief visualiseren is een praktisch leerboek en zeer geschikt om onze verbeeldingskracht te oefenen. Het leert je boe je het beste met jezelf en je toekomst bezig kunt gaan, hoe je je doel(en) kunt bepalen en je vorderingen op dit terrein kunt bijhouden.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.


Auteur: Dr. H.C. Moolenburgh - Engelen als beschermers en helpers der mensheid -ISBN: 9020254456
'Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?' Deze vraag stelde de schrijver aan patiënten in zijn huisartspraktijk, onder wie hij in 1982 een onderzoek begon naar engelenervaringen. De reacties op zijn vraag waren even verrassend als gevarieerd. Het is opmerkelijk dat zowel bij katholieken, protestanten als 'ongelovigen' zulke ervaringen voorkomen. In dit boek, geïllustreerd met een aantal treffende afbeeldingen, geeft Moolenburgh zijn bevindingen weer. Hij vermeldt niet alleen de resultaten van de vragen, maar gaat ook uitvoerig in op de uiteenlopende manieren waarop zijn vraag en het onderwerp beoordeeld werden: 'Blijkbaar hebben velen het er toch moeilijk mee wanneer een der kerkelijke stellingen, namelijk het geloof in engelen, net zo reëel wordt als het bestaan van de bakker op de hoek.' Duidelijk wordt wél, dat het verschijnsel engel niet zo absurd of onwezenlijk is als we zouden denken. Op serieuze en soms speelse wijze behandelt de schrijver de diverse ervaringen. Daarbij komen verscheidene soorten engelen ter sprake, zoals aartsengelen, beschermengelen, engelenvorsten en - uiteraard - engelen van mensen. Een boeiende analyse en beschrijving, die velen aan het denken zal zetten en ons een blik gunt in die andere dimensie van het leven!Auteur: Dr. H.C. Moolenburgh – Een engel op je pad - ISBN: 9020255789
Een engelenervaring komt vaker voor dan we wel denken, niet alleen bij 'gelovigen' maar bij mensen met alle mogelijke, soms sterk uiteenlopende, achtergronden. Dat blijkt uit de vele reacties die H.C. Moolenburgh kreeg op zijn eerste boek “Engelen als beschermers en als helpers der mensheid”, dat al vijf drukken beleefde en in verschillende talen werd vertaald. De honderd en een engelenervaringen die in dit boek zijn opgenomen, komen dan ook uit vele delen van de wereld. Sommige verhalen berichten van hulp in noodsituaties, andere van spontane verschijningen waarop de 'overvallene' totaal niet was voorbereid. Alle ervaringen hebben echter één belangrijk ding gemeen: wie zo'n ervaring overkwam, werd een geheel ander mens en ging vaak een compleet ander, veel bewuster leven leiden.


Via deze pagina kun je bij Bol ook andere boeken die ik aanbeveel bestellen.


De volgende producten zijn hier te koop:
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Een cd met de gesproken tekst en het boekje van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.
 • Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • Een audio CD "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: De audio CD "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap" samen met de audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • De audio CD "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties van de CD "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Net als in de winkel kunnen CD's binnen 7 dagen geruild worden. Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke CD een stukje beluisteren.
  De koop van ebooks bij absolute1.net is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van ebooks van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.


  Op mijn andere website www.trans4mator.nl is er voor jou een gratis audio oefening voor de transformatie van je lichaam. (7 min23)  Onze producten worden geleverd nadat de betaling vooraf is overgemaakt op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Mensen in het buitenland kunnen de iban en bic nummers ontvangen voor kosteloze betaling. Mail de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in, dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Het is ook mogelijk via Paypal te betalen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar de webpagina over trainingen op www.trans4mator.nl . Daar vind je verder op het inschrijfformulier informatie over data en prijzen.
  De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.
  Je kunt hier gratis een ebook van James Allen "Zoals een mens denkt" downloaden.
  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht


  Dit ebook bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ...

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • James Allen -
  'Van armoede naar macht'.

  Je kunt ook betalen voor dit ebook door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in. Dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Wanneer je lid bent van Paypal kun je al je inkopen op internet heel gemakkelijk betalen.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  annie rix militz rijkdom en eer


  Annie Rix Militz -
  Rijkdom en eer
  .
  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook. Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  Koop dit ebook voor 8 euro via Paypal of bestel het per email Bestellingen Vermeld welke ebooks je wilt ontvangen. Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  kaft van Harriet Emilie Cady's Verzameld werk

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees hier meer over dit boek
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro krijgen.

  email Bestellingenhier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!


 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  joseph benner de uitweg
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitwegvoor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of bestel het ebook per email Bestellingen Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of email Bestellingen ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Nieuw! Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per email Bestellingen Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken
  Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met oefeningen en geleide meditaties voor 30 euro inclusief portokosten in Nederland. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting." Beluister hier een stukje:

  Misschien koop je de CD liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken.

  Woon je in Europa maar buiten Nederland, dan betaal je extra portokosten:

  Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken kost 20 euro (voor België is dat 27 euro). Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. De CD "De Transformator voor de toekomst van je dromen" bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart. Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.
  Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier. voor 20 euro plus porto.
  Of koop de CD snel en gemakkelijk via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Voor de rest van Europa is de porto hoger. Klik hier:

  Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken. Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap De prijs is 35 euro plus porto en je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden en die voor de avond speciale theta en delta inducties. Deze CD bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" voor 47 euro plus porto. Zo combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.

  Beluister een klein stukje van deze transformatie-CD. (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.

  Koop de CD-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Voor de rest van Europa gelden hogere portokosten. Klik hier:

  Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR CD-set nu samen met de cd "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Woon je buiten Nederland, dan gelden hogere portokosten voor de Transformator CD's samen met "Toekomstdromen" .

  Nu te koop bij Absolute 1 "Zoals een mens denkt" van James Allen als audio CD met boekje voor 14,75 euro inclusief porto.

  Het boekje van James Allen blijft een gigantisch succes!

  Een tijdloze klassieke bestseller!

  Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet. Je kunt hier gratis het ebook downloaden.
  Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met luisterboek en tekst op papier voor 14,75 euro (20,10 Euro voor mensen in België). Ik geef je daarbij de bonus audio CD "Korte Meditaties".
  Beluister alvast een stukje van " Zoals een mens denkt". (1 min16)

  Bestel deze cd met boekje nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier .
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Klik op de witte knop als je liever betaalt via Paypal (13 euro plus porto):
  Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden.


  Er is een unieke audio CD bij ons uitgekomen die 4 meditaties en een lezing bevat.
  1 - De lichaamsmeditatie die je op mijn www.trans4mator site kunt downloaden.
  2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54). Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes.

  3. De meditatie voor eliminatie van negatieve banden, die gratis verkrijgbaar is bij ons.
  4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
  5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je de inleiding van dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt ook een paar stukjes uit deze oefening beluisteren en zelfs een korte video ervan zien.

  Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro plus portokosten per email of met behulp van het bestelformulier wanneer je besluit dat dit voor jou is.
  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan.
  Als je buiten Nederland, maar wel in Europa woont, gelden hogere portokosten.
  Deze audio meditaties zijn nu ook te koop als MP3 bestanden om snel te downloaden voor 3.50 euro. Je ontvangt dan als extra bonus de meditatie "Goddelijk Bewustzijn". Je kunt hiervoor ook via Paypal betalen:  - Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen - jezelf opnieuw te conditioneren - overtuigingen op te sporen - visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:

  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret.
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken

  -Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
  Hier zijn filmpjes met deze oefening:


  Je kunt de inleiding alvast downloaden en beluisteren. (ca.15 min.) en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


  Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES & MARGARETH LEE


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed! Wallace Wattles zegt dat zijn boek bedoeld is 'voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen over dit boek voordat je het koopt.

  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 18,65 euro of
  MP3 audio CD met het gesproken boek voor 11,95 euro of
  ebook voor 9.95 euro of
  online luisterboek voor 8 euro.
  Speciale aanbiedingen omdat velen de combinatie van lezen en luisteren een geweldige hulp vonden om deze begrippen in zich op te nemen:
  Nu kun je het MP3 audio boek op CD samen met het boek "Rijkdom door scheppend denken" kopen voor 26,65 euro in plaats van 28.85 euro. Een feestelijke korting!
  Of koop nu het ebook samen met het online luisterboek voor 14.95 euro.

  Tevens ontvangt elke online koper van het ebook als bonus een link naar een MP3 audio meditatie van de CD "Korte meditaties".

  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt. De CD is niet verkrijgbaar in winkels.

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt met dit boek en het luisterboek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Ik ben heel blij te kunnen berichten dat mijn boek `Het Licht in het Onze Vader: de oneindige cursus` niet langer alleen in het Engels te koop is bij Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart en andere bekende boekhandels in de VS. Het is nu ook in het Nederlands gedrukt en te koop voor 19,70 euro (ISBN 90-77225-03-X). Je kunt het in het Engels ook bestellen via de website van Lulu, de uitgever www.lulu.com of bestel het in het Nederlands per email . Je krijgt dan het rekeningnummer om te betalen. Je kunt hier ook via Paypal betalen.

  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!


  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader
  .


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand
  Beluister hier het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm
  gratis spirituele ebooks artikelen Te koop spirituele ebooks boek beschrijvingen en recensies De Energetische Transformator & EVT Vind je passie met de Transformator!

  kinderpagina

  Sulamith Wulfing, Gustav Doré, Cicely Mary Barker, Marja Lee Kruÿt e.v.a.
  de gouden poort van Sulamith Wülfing
  kunst van Sulamith Wulfing
  Doyle
  elfen en feeën
  bloemenkinderen van cicely mary barker
  meer elfjes
  inspirerende Engelse song teksten


  metafysische Engelse poëzie
  gratis handleiding stoppen met roken


  tastbare boeken kopen www.cursusinwonderen.nl interessante sites vegetarisch smullen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks