Een uittreksel uit: Je woord is je toverstaf

door Florence Scovel Shinn

vertaald door Margareth Lee
gepubliceerd bij www.absolute1.netI N H O U D


1. Je woord is je toverstaf
2. Success
3. Voorspoed
4. Geluk
5. Liefde
6. Huwelijk
7. Vergeving
8. Woorden van wijsheid
9. Geloof
10. Verlies
11. Schuld
12. Verkoop
13. Interviews
14. Leiding
15. Bescherming
16. Herinnering
17. Goddelijk ontwerp
18. Gezondheid
19. Dieren
20. Elementen
21. Reis
22. Diversen
23. Conclusie
Hoofdstuk 1: Je woord is je toverstaf

Het woord van de mens is zijn toverstaf, gevuld met magie en macht! Jezus Christus benadrukte de macht van het woord: “Door uw woord zult u gerechtvaardigd worden en door uw woord zult u veroordeeld worden" en "leven en dood zijn in de macht van de tong”.
De mens heeft dus de macht om onaangename omstandigheden te veranderen door de toverstaf van zijn woord erover te bewegen. In de plaats van verdriet verschijnt vreugde, in de plaats van ziekte verschijnt gezondheid, in de plaats van gebrek verschijnt overvloed.
Een voorbeeld: een vrouw kwam voor een behandeling voor voorspoed. Ze bezat slechts twee dollars in de hele wereld. Ik zei: " We zegenen deze twee dollars en weten dat je de magische portemonnee hebt van de Spirit; het kan nooit opraken. Terwijl er geld uitgaat, komt er onmiddellijk geld in, op goddelijk volmaakte wijze. Ik zie het als altijd propvol geld, in alle kleuren en nominaties. Ik zie dat het uitpuilt van overvloed!" Ze antwoordde: "Ik voel dat mijn tas zwaar is van het geld," en ze was zo vervuld van geloof dat ze me één van haar dollars gaf als liefdesgift. Ik durfde het niet te weigeren en gebrek voor haar te visualiseren, want het was belangrijk dat ik het beeld van overvloed vasthield. Kort daarna kreeg ze een geschenk van zesduizend dollar. Onbevreesd geloof en het gesproken woord brachten het teweeg.
De affirmatie van de magische portemonnee is heel machtig, daar het een levendig beeld voor de geest haalt. Het is onmogelijk niet te zien dat uw portemonnee niet vol geld is als u het woord gebruikt "propvol". Het beeldend vermogen is het scheppend vermogen en het is belangrijk om woorden te gebruiken die een flits van de vervulling van de vraag brengen.
Dwing nooit een beeld af door het te visualiseren; laat het Goddelijk Idee in uw bewuste geest flitsen. Dan werkt de student in overeenstemming met het Goddelijk Ontwerp.
Jezus Christus zei: "U zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u vrij maken". Dit betekent dat de mens de Waarheid moet kennen van elke situatie waarmee hij geconfronteerd wordt. Er is geen Waarheid in gebrek of beperking. He zwaait de toverstaf van zijn woord erover heen en de wildernis verheugt zich en bloeit als de roos.
Angst, twijfel, zorgelijkheid, boosheid en wrok halen de cellen van het lichaam omlaag, brengen het zenuwstelsel van streek en zijn de oorzaken van ziekte en ellende.
Geluk en gezondheid moeten verdiend worden door absolute controle over de emoties. Macht beweegt maar wordt nooit bewogen. Wanneer de mens kalm en sereen blijft, een goede eetlust heeft, zich tevreden en gelukkig voelt zelfs wanneer de uiterlijke omstandigheden dat niet rechtvaardigen, heeft hij meesterschap bereikt. Dan heeft hij de macht om "de winden en de golven terecht te wijzen", om omstandigheden te beheersen. Zijn woord is zijn toverstaf en hij verandert schijnbare mislukking in succes. Hij weet dat zijn universele voorraad oneindig en onmiddellijk is en dat al zijn behoeften meteen zichtbaar vervuld worden.
Een voorbeeld hiervan is een vrouw die op zee “s morgens wakker werd door het geluid van de misthoorns. Een dichte mist was over de oceaan neergedaald en het zag er niet naar uit dat het op zou klaren. Ze sprak onmiddellijk het woord: “Er is geen mist in de Goddelijke Geest, laat de mist dus opklaren! Ik dank voor de zon!”
Spoedig kwam de zon tevoorschijn, want de mens heeft macht over “de elementen - over alle geschapen dingen”.
Elk mens heeft de macht om de mist in zijn leven op te laten klaren. Het kan een mist van gebrek zijn aan geld, liefde, geluk of gezondheid. Dank voor de zon!Hoofdstuk 2: Succes

Er zijn bepaalde woorden of beelden die de onbewuste geest beïnvloeden.
Zo vroeg een man me om het woord te spreken voor de juiste baan voor hem. Ik gaf hem de uitspraak: “Aanschouw de open deur van uw bestemming die ik voor u heb opengedaan en geen mens zal het sluiten!” Het leek niet veel indruk te maken, dus werd ik geïnspireerd om toe te voegen: “En geen mens zal het sluiten, want het is vastgespijkerd!”
De man was opgetogen en vertrok helemaal in de wolken. Binnen enkele weken werd hij naar een verre stad geroepen om een prachtige positie te vervullen die hem op miraculeuze wijze toeviel.
Een ander voorbeeld is van een vrouw die onbevreesd handelde op grond van een ingeving. Ze werkte voor een klein salaris toen ze mijn boek las “The Game of Life and how to play it” (Het spel van het leven en hoe het gespeeld moet worden). In een flits kwam de gedachte bij haar op om een zaak voor zichzelf te beginnen en een theehuis en snoepwinkel te openen. Het idee liet haar eerst versteld staan, maar het bleef hangen en dus ging ze onversaagd verder en nam een winkel en winkelbedienden. Ze “sprak het woord voor onderhoud” want ze had geen geld om haar onderneming te steunen. Het kwam op wonderbaarlijke manieren en de winkel ging open! Vanaf de eerste dag was het gevuld met mensen en nu is het “propvol”; ze staan in de rij en wachten. Op een dag in de vakantietijd, werden haar assistenten somber en zeiden dat ze niet konden verwachten dat er goede zaken gedaan zouden worden. Mijn studente antwoordde echter dat God haar levensonderhoud was en dat elke dag een goede dag was. “s Middags kwam een oude vriend de winkel bekijken en kocht een doos met een kilo snoep. Hij gaf haar een cheque en toen ze het bekeek zag ze dat het honderd dollar bedroeg. Het was inderdaad een goede dag! Honderd dollar voor een doos snoep! Ze zegt dat ze elke morgen de winkel vol verwondering binnengaat en dankt dat ze het onbevreesde geloof had dat overwint!


Affirmaties

Alles is nu opgeruimd voor Goddelijke werking en het mijne komt naar me toe op Goddelijk volmaakte en magische wijze.
Ik laat nu alle versleten omstandigheden en versleten dingen los.
Goddelijke orde is gevestigd in mijn geest, lichaam en zaken.
“Aanschouw, ik maak alle dingen nieuw.”
Nu zie ik het onvoorstelbaar goede gebeuren, het onverwachte gebeurt nu!
De vier winden van het succes blazen nu het mijne naar me toe. Vanuit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen komt mijn oneindige goeds naar me toe.
De Christus in mij is verrezen, ik vervul nu mijn bestemming.
Eindeloos goed komt nu naar me toe op oneindige wijzen.
Ik rinkel met mijn cimbalen en verheug mij, want de Heer gaat voor me uit en maakt mijn weg duidelijk, gemakkelijk en succesvol!
Ik dank voor de wervelwind van mijn succes. Ik veeg alles weg want ik werk met Spirit en volg het Goddelijk plan voor mijn leven.
Mijn spirituele spieren zijn sterk. Ik kan deze situatie met gemak aan.
Ik let goed op mijn goeds en verzamel de oogst van eindeloze mogelijkheden.
Ik ben harmonieus, evenwichtig en magnetisch. Ik trek nu het mijne aan.
Mijn macht is God”s macht en is onweerstaanbaar!
Ik zie duidelijk en handel snel en mijn grootste verwachtingen worden op wonderbaarlijke wijze beantwoord.
Er is geen competitie op het spirituele vlak. Wat mij toebehoort wordt mij op goddelijk volmaakte wijze gegeven.
Ik heb in mij een onontdekt land, dat me nu wordt geopenbaard, in de naam van Jezus Christus.
Aanschouw, ik heb voor u de deur van uw bestemming geopend en geen mens zal het sluiten, want het is vastgespijkerd.
Het tij van het lot is gekeerd en alles zit me mee.
Ik verban het verleden en leef in het heerlijke heden, waarin elke dag gelukkige verrassingen naar me toekomen.
In de Goddelijke Geest zijn er geen gemiste kansen. Terwijl de ene deur sluit, gaat de andere open.
Ik heb een magische baan op magische wijze, ik geef magische diensten voor een magisch loon.
Het genie in mij is nu bevrijd. Ik vervul nu mijn bestemming.
Ik sluit vriendschap met hindernissen en elk obstakel wordt een opstapje. Alles in het universum, zowel zichtbaar als onzichtbaar, werkt om mij het mijne te brengen.
Ik dank dat de muren van Jericho omvallen en dat alle gebrek, beperking en mislukking uit mijn bewustzijn worden gewist in de naam van Jezus Christus.
Ik ben nu op de koninklijke weg van succes, geluk en overvloed, alle verkeer zit me mee.
Ik zal niet moe worden van goed doen, want wanneer ik het het minste verwacht zal ik oogsten.
De Heer gaat voor me uit en de strijd is gewonnen! Alle vijandige gedachten zijn uitgewist. Ik ben overwinnaar in de naam van Jezus Christus.
Er zijn geen hindernissen in de Goddelijke Geest, daarom is er niets om mijn goeds tegen te houden.
Alle obstakels verdwijnen nu van mijn pad. Deuren vliegen open, poorten worden wijd opengezet en ik treed het Koninkrijk van vervulling binnen op Goddelijk volmaakte wijze.
Ritme, harmonie en evenwicht zijn nu gevestigd in mijn geest, lichaam en zaken.
Nieuwe velden van Goddelijke werkzaamheid gaan nu voor me open en deze velden zijn rijp om te oogsten.
De wil van mensen is machteloos en kan de wil van God niet tegenhouden. God”s wil wordt nu volbracht in mijn geest, lichaam en zaken.
God”s plan voor mij is permanent en kan niet ontlopen worden. Ik ben trouw aan mijn hemelse visie.
Het Goddelijk plan voor mijn leven neemt nu vorm aan in bepaalde, concrete ervaringen die leiden naar mijn hartsverlangen.
Ik trek nu met onweerstaanbare macht en vastbeslotenheid van de universele substantie datgene aan wat mijn Goddelijk recht is.
Ik verzet me niet tegen deze situatie. Ik plaats het in handen van Oneindige Liefde en Wijsheid. Laat het Goddelijk idee nu plaatsvinden.
Mijn goeds stroomt naar me toe in een duurzame, ononderbroken, altijd toenemende stroom van succes, geluk en overvloed.
Er zijn geen verloren kansen in het Koninkrijk. Terwijl de ene deur sluit, gaat een andere open.
Er is niets te vrezen want er is geen macht die kwaad kan doen. Ik loop af op de leeuw op mijn pad en vind een engel in wapenrusting en overwinning in de naam van Jezus Christus.
Ik ben in volmaakte harmonie met de werking van de wet. Ik ga opzij en laat Oneindige Intelligentie mijn weg gemakkelijk en succesvol maken.
De grond waarop ik sta is heilige grond. De grond waarop ik sta is succesvolle grond.
Nieuwe velden van Goddelijke werkzaamheid gaan nu open voor mij. Onverwachte deuren vliegen open, onverwachte kanalen zijn vrij.
Wat God voor anderen heeft gedaan kan Hij ook voor mij doen en meer!
God heeft mij net zo hard nodig als ik Hem, want ik ben het instrument dat zijn plan uitvoert.
Ik beperk God niet door beperking in mijzelf te zien. Met God en mijzelf zijn alle dingen mogelijk.
Geven gaat aan ontvangen vooraf en mijn gaven aan anderen gaan vooraf aan God”s gaven aan mij.
Ieder mens is een gouden schakel in de keten van mijn goeds.
Mijn evenwicht is gebouwd op een rots. Ik heb inzicht en handel snel.
God kan niet mislukken, dus kan ik niet mislukken. “De strijder in mij” heeft al overwonnen.
Uw koninkrijk kome in mij, Uw wil geschiede in mij en in al mijn zaken.

Hoofdstuk 3: Voorspoed

Wanneer mensen in de wereld komen, worden zij onderhouden door God en alles wat zij nodig hebben of vragen bevindt zich al op hun pad.
Dit onderhoud komt door geloof en het gesproken woord beschikbaar. “Als u kunt geloven zijn alle dingen mogelijk.”
Zo kwam een vrouw op een dag naar me toe om me te vertellen van haar ervaring in het gebruik van een affirmatie die ze in mijn boek "The Game of Life and How to Play It" (Het spel van het leven en hoe het gespeeld moet worden) had gelezen. Ze had geen ervaring maar verlangde een goede baan aan het toneel. Ze nam de affirmatie “Oneindige Spirit, open de weg voor mijn grote overvloed. Ik ben een onweerstaanbare magneet voor alles dat mijn Goddelijk recht is”. Ze kreeg een heel belangrijke rol in een succesvolle opera. Ze zei: “Het was een wonder, veroorzaakt door de affirmatie, die ik honderden keren herhaalde.”Affirmaties

Ik trek nu uit de universele overvloed mijn onmiddellijke en oneindige voorraad aan.
Alle kanalen zijn vrij!
Alle deuren zijn open!

Ik bevrijd nu de goudmijn in me. Ik ben verbonden met een eindeloze gouden stroom van voorspoed die op Goddelijk volmaakte wijze naar me toekomt.

Goedheid en genade volgen me alle dagen van mijn leven en ik zal voor altijd verblijven in het huis van overvloed.

Mijn God is een God van overvloed en ik ontvang nu alles dat ik verlang of nodig heb en meer.

Alles dat mijn Goddelijk recht is komt nu beschikbaar en bereikt me in grote lawines van overvloed, op Goddelijk volmaakte en wonderbaarlijke manieren.

Mijn voorraad is oneindig, onuitputtelijk en onmiddellijk en komt op Goddelijk volmaakte wijze naar me toe.

Alle kanalen zijn vrij en alle deuren vliegen open voor mijn onmiddellijke en oneindige levensonderhoud, volgens Goddelijk ontwerp.

Ik dank dat de miljoenen die mijn Goddelijk recht zijn, nu binnen stromen en zich op Goddelijk volmaakte wijze ophopen.

Onverwachte deuren vliegen open, onverwachte kanalen zijn vrij en oneindige lawines van overvloed worden nu over mij uitgegoten op Goddelijk volmaakte wijzen.

Ik geef rechtstreeks geïnspireerd geld wijs en onbevreesd uit, wetend dat mijn voorraad oneindig en onmiddellijk is.

Ik ben onbevreesd in het uitgeven van geld, wetend dat God mijn onmiddellijke en oneindige onderhoud is.

Mijn zilvervloot vaart binnen over een kalme zee, op Goddelijk volmaakte wijze.

Hoofdstuk 4: Geluk

In die prachtige film "The Thief of Bagdad," (De dief van Bagdad) werd ons in letters van licht verteld dat geluk verdiend moet worden!
Het wordt verdiend door volmaakte controle van de emoties.
Er kan geen geluk zijn waar vrees is, zorg of schrik.
Met volmaakt geloof in God komt een gevoel van zekerheid en geluk. Wanneer mensen weten dat er een onoverwinnelijke macht is die hen en alles wat ze liefhebben, beschermt en hen de vervulling van elk rechtvaardig hartsverlangen brengt, ontspant men elke zenuwachtigheid en is gelukkig en tevreden. Men is dan niet verstoord door schijnbare tegenslag, wetend dat de Oneindige Intelligentie waakt over hun belangen en elke situatie gebruikt om hun goeds te laten gebeuren.
“Ik zal een weg in de wildernis maken en rivieren in een woestijn.”
Het hoofd dat een frons draagt ligt ongemakkelijk. Boosheid, wrok, kwade wil, jaloezie en wraak beroven een mens van geluk en brengen ziekte, mislukking en armoede als nasleep.
Wrok heeft meer gezinnen vernietigd dan drank en meer mensen gedood dan oorlog.
Er was een vrouw die gezond en gelukkig was en getrouwd met een man die ze liefhad. De stierf en liet een deel van zijn nalatenschap na aan een familielid. De vrouw was vervuld van wrok. Ze vermagerde, kon haar werk niet doen, ontwikkelde galstenen en werd heel ziek. Een metaphysicus kwam op zekere dag langs. Hij zei: “Vrouw, zie wat haat en wrok met je hebben gedaan; ze hebben de vorming van harde stenen in je lichaam veroorzaakt en alleen vergeving en goede wil kunnen je genezen.”
De vrouw zag de Waarheid hiervan in. Ze werd harmonieus en vergevend en herwon haar uitstekende gezondheid.


Affirmaties

Ik ben nu overspoeld door het geluk dat al vanaf het Begin voor me gepland was. Mijn schuren zijn vol, mijn beker vloeit over van vreugde.

Mijn oneindige goeds komt nu naar me toe op oneindige manieren.

Ik heb op heerlijke wijze heerlijke vreugde en mijn heerlijke vreugde is hier voorgoed.

Elke dag komen gelukkige verrassingen naar me toe. "Ik kijk met verwondering naar alles wat voor me ligt."

Ik loop onbevreesd op de leeuw op mijn pad af en merk dat het een vriendelijke hond is.

Ik ben harmonieus, gelukkig, stralend, onthecht van de tirannie van angst.

Mijn geluk is gebouwd op een rots. Het is van mij nu en tot in alle eeuwigheid.
Mijn goed stroomt nu naar me toe in een duurzame, ononderbroken, steeds toenemende stroom van geluk.

Mijn geluk is God”s zaak, daarom kan niemand tussenbeide komen.

Terwijl ik één ben met God ben ik één met mijn hartsverlangen.

Ik dank voor mijn blijvend geluk, mijn permanente gezondheid, mijn permanente rijkdom, mijn permanente liefde.

Ik ben harmonieus, gelukkig en Goddelijk aantrekkelijk en trek nu mijn schepen aan over een kalme zee.

God”s ideeën voor mij zijn volmaakt en permanent.

Mijn hartsverlangen is een volmaakt idee in de Goddelijke Geest, onvergankelijk en onvernietigbaar en wordt nu goddelijk volmaakt op magische wijze vervuld.


Hoofdstuk 5: Liefde

Met liefde komt gewoonlijk vreselijke angst. Bijna iedere vrouw komt ter wereld met in haar achterhoofd het beeld van een mythische vrouw die haar van haar liefde kan beroven.
Ze is "de andere vrouw" genoemd. Natuurlijk komt dit door het geloof in dualisme van de vrouwen. Zolang ze visualiseren dat dit gebeurt, zal het gebeuren.
Het is gewoonlijk heel moeilijk voor een vrouw om te zien dat ze bemind wordt door de man die ze liefheeft, dus zijn deze affirmaties bedoeld om de waarheid over de situatie in te prenten in haar onbewuste geest, want in werkelijkheid is er slechts eenheid.


AFFIRMATIES

In mijn eenheid met God, de Onverdeelde, ben ik één met mijn onverdeelde liefde en onverdeeld geluk.

Het licht van de Christus in mij wist nu alle angst, twijfel, boosheid en wrok uit. God”s liefde stroomt nu door me heen, een onweerstaanbaar aantrekkelijke stroming. Ik zie alleen volmaaktheid en trek het mijne aan.

Goddelijke Liefde lost nu alle schijnbare obstakels op door mij en maakt mijn weg duidelijk, gemakkelijk en succesvol.

Ik hou van iedereen en iedereen houdt van mij. Mijn schijnbare vijand wordt mijn vriend, een gouden schakel in de keten van mijn goeds.

Ik heb vrede met mezelf en met de hele wereld. Ik hou van iedereen en iedereen houdt van mij.
De poorten van de dam zijn nu open en worden door mijn goeds overstroomd.Hoofdstuk 6: Huwelijk

Tenzij het huwelijk gebaseerd is op de rots van eenheid kan het niet standhouden: “Twee zielen met één enkele gedachte, twee harten die eensgezind kloppen”.
De dichter begreep dit, want tenzij man en vrouw dezelfde gedachten delen (of in dezelfde gedachtewereld leven), moeten ze onvermijdelijk uiteen drijven.
Denken is een enorme vibratie kracht en de mens wordt aangetrokken tot zijn gedachtescheppingen.
Zo waren een man en een vrouw getrouwd en leken gelukkig te zijn. De man kreeg succes en zijn smaak verbeterde, maar de vrouw leefde nog steeds in een beperkt bewustzijn. Als de man iets kocht ging hij naar de beste winkels en koos wat hij nodig had ongeacht de prijzen. Als de vrouw uitging bezocht ze de goedkoopste winkels. Hij leefde (in gedachten) op Fifth Avenue (waar de duurste winkels zijn) en haar denkwereld was op Third Avenue (waar de goedkoopste winkels zijn). Uiteindelijk kwam het tot een breuk en echtscheiding.
We zien dit zo vaak in de gevallen van rijke en succesvolle mannen die hun trouwe, hardwerkende echtgenotes op latere leeftijd verlaten. De vrouw moet de smaak en ambities van haar man bijhouden en in zijn denkwereld leven, want waar een man in zijn hart denkt, daar is hij.
Voor iedere persoon is er zijn “wederhelft” of goddelijke keus.
Deze twee zijn één in hun denkwerelden.
Dit zijn de twee “die God heeft samengevoegd en die geen mens zal (of kan) scheiden”.
“De twee zullen tot één gemaakt worden”, want in de bovenbewuste geest van elk is hetzelfde Goddelijk Plan.

AFFIRMATIE
Ik dank dat het huwelijk dat in de hemel is gesloten nu op aarde zichtbaar wordt. “De twee zullen tot één gemaakt worden, nu en tot in alle eeuwigheid.Hoofdstuk 7: Vergeving

Affirmaties
Ik vergeef iedereen en iedereen vergeeft mij. De poorten zwaaien open voor mijn goeds.

Ik roep de wet van vergeving aan. Ik ben vrij van fouten en van de gevolgen van fouten. Ik leef onder genade en niet onder de karmische wet.

Hoewel mijn fouten vuurrood kunnen zijn, zal ik witter dan sneeuw gewassen worden.

Wat niet in het Koninkrijk is gebeurd is nooit ergens gebeurd.Hoofdstuk 8: Woorden van wijsheid

Affirmaties
Geloof zonder durf is dood.

De juiste kop en de juiste lip kunnen elkaar niet mislopen.

Kijk nooit uit anders zou je nooit springen.

God werkt zijn wonderen uit op onverwachte plaatsen, door onverwachte mensen, op onverwachte momenten.

Macht beweegt maar wordt nooit bewogen.

Uw naaste liefhebben betekent uw naaste niet in woord, gedachte of daad beperken.

Ga nooit tegen een ingeving in.

Christoffel Columbus volgde een ingeving.

Het Koninkrijk der Hemelen is het rijk van volmaakte ideeën.

Het is donker voor de dageraad maar de dageraad komt altijd. Vertrouw op de dageraad.

Wanneer u twijfelt, speel uw troeven uit, doe dat wat onbevreesd is.

Doe nooit vandaag datgene waarvan uw intuïtie zegt dat u het morgen moet doen.

Het is een groots leven als je niet redeneert.

Beschouw je naaste als jezelf.

Hinder de ingeving van een ander nooit.

Zelfzucht bindt en blokkeert. Elke liefdevolle en onzelfzuchtige gedachte bevat in zich het zaad van succes.

Wees niet bang voor doen-alsof. Wanneer je het het minst verwacht zult je oogsten.

Geloof is elastisch. Rek het uit naar het eind van je demonstratie.

Voordat je roept krijg je antwoord, want de voorraad gaat aan de vraag vooraf.

Wat je voor anderen doet doe je voor jezelf.

Elke daad die je hebt gepleegd in woede of wrok brengt ongelukkige reacties.

Verdriet en teleurstelling volgen op bedrog en misleiding. De weg van de overtreder is hard. “Geen enkel goed ding zal hem die oprecht is onthouden worden.”

Er is geen macht in kwaad. Het is niets; daarom kan het alleen in niets eindigen.

Angst en ongeduldig eisen doen aantrekking teniet. Evenwicht trekt aan.

Verdrink het redeneren met je affirmaties. Jehoshaphat sloeg op zijn cymbalen zodat hij zichzelf niet kon horen denken.

Alle gevangenschap is een illusie van het bewustzijn van de menselijke soort. Er is altijd een goddelijk volmaakte uitweg uit elke situatie. Ieder mens is vrij om de wil van God te doen.

Zekerheid is sterker dan optimisme.

Goddelijke ideeën conflicteren nooit.

Het is gevaarlijk om midden in een ingeving te stoppen. Oneindige Spirit is nooit te laat.Hoofdstuk 9: Geloof

Hoop kijkt vooruit, Geloof weet dat het al heeft ontvangen en handelt dienovereenkomstig.
In mijn klassen benadruk ik vaak het belang van het graven van greppels (oftewel voorbereidingen treffen voor het gevraagde), wat actief geloof toont en het gevraagde zichtbaar maakt.
Een man in mijn klas, die ik het middelpunt van het feest noemde, omdat hij altijd probeerde een vraag te vinden waarop ik geen antwoord zou weten, maar daar nooit in slaagde, vroeg: “Waarom trouwen dan heleboel vrouwen niet, die toch een "Hope Chest" (kist van hoop met uitzet) verzamelen?” Ik antwoordde: “Omdat het een kist van hoop is en geen kist van geloof.”
De toekomstige bruid overtreedt ook de wet door anderen erover te vertellen. Haar vriendinnen komen en zitten op de kist van hoop en twijfelen eraan of ze er ooit in zal slagen of hopen dat zelfs.
“Bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal u openlijk belonen.”
De student zou nooit over een demonstratie moeten praten totdat het in het uiterlijke verwezenlijkt is.
Dus zou een kist van hoop een kist van geloof moeten worden en onttrokken moeten worden aan de openbaarheid en het woord moet gesproken worden voor de Goddelijke keuze van een echtgenoot op goddelijk volmaakte wijze.
Zij die door God verenigd zijn, kunnen door geen enkele gedachte gescheiden worden.


AFFIRMATIES
Schijnbare tegenslag werkt ten goede uit voor mij, want God gebruikt ieder persoon en elke situatie om me mijn hartsverlangen te brengen. “Hindernissen zijn vriendelijk” en obstakels zijn springplanken! Ik spring nu in mijn goeds!

In mijn eenheid met de Onverdeelde, ben ik één met mijn onverdeelde goeds.

Net zoals de kompasnaald zich aan het noorden houdt, zo houdt hetgeen mij rechtens toebehoort, zich aan mij. Ik ben het noorden!

Ik ben nu via een onzichtbaar, onbreekbaar magnetisch koord verbonden met alles dat mijn goddelijk recht is.

Uw koninkrijk is gekomen, Uw wil is geschiedt in mij en in mijn zaken.

Ik ben evenwichtig en machtig, mijn grootste verwachtingen worden op wonderbaarlijke wijze gerealiseerd.

Ik oefen nu mijn onbevreesd geloof op drie manieren uit - door denken, spreken en handelen. Ik ben onbewogen onder alle uiterlijke schijn, daarom beweegt de uiterlijke schijn weg.

Ik ben in volmaakte harmonie met de werking van de wet, want ik weet dat de Oneindige Intelligentie niets afweet van hindernissen, tijd of ruimte. Het kent alleen voltooiing.

Ik dank dat ik nu mijn rechtmatige hartsverlangens ontvang.
Bergen worden verplaatst, dalen verhoogd en elke kromming wordt recht gemaakt. Ik ben in het Koninkrijk van vervulling.

Voordat ik riep werd ik geantwoord en nu verzamel ik op buitengewone wijze mijn oogst.Hoofdstuk 10: Verlies

Als de mens iets verliest toont dat aan dat er een geloof aan verlies in zijn onbewuste geest is. Als hij deze onjuiste overtuiging uitwist, zal het voorwerp of het equivalent daarvan zichtbaar worden.
Zo verloor een vrouw een zilveren pen in een theater. Ze deed alles om het terug te vinden, maar het leverde niets op. Ze ontkende verlies met behulp van de affirmatie: “Ik ontken verlies, er is geen verlies in de Goddelijke Geest, dus kan ik die pen niet kwijtraken. Ik zal het ontvangen of het equivalent ervan.”
Verscheidene weken gingen voorbij. Op zekere dag was ze samen met een vriendin die om haar nek een koord droeg met een prachtige gouden pen eraan, die tegen haar zei:
“Wil jij deze pen? Ik heb er bij Tiffany”s vijftig dollar voor betaald.”
De vrouw was met stomverbaasd en haast vergetend om haar vriendin te bedanken, antwoordde ze “Oh! God, bent u niet geweldig! De zilveren pen was niet goed genoeg voor me!”
De mens kan alleen datgene kwijtraken waar hij geen Goddelijk recht op heeft, of het is niet goed genoeg voor hem.


AFFIRMATIE
Er is geen verlies in de Goddelijke Geest, daarom kan ik niets kwijtraken waarop ik recht heb. Het zal weer terugkomen of ik zal iets beters ontvangen.


Hoofdstuk 11: Schuld

Als je schulden hebt of als mensen je geld schuldig zijn, toont dat aan dat er een geloof in schuld in je onderbewustzijn is. Deze overtuiging moet geneutraliseerd zijn teneinde omstandigheden te kunnen veranderen.

Een vrouw kwam naar me toe, zeggend dat een man haar jarenlang duizend dollar schuldig was geweest, die ze maar niet van hem terug kreeg.
Ik zei: “Je moet aan jezelf werken, niet aan de man”, en gaf haar deze uitspraak: “Ik ontken schuld, er is geen schuld in de Goddelijke Geest, niemand is me iets schuldig, alles is vereffend. Ik zend die man liefde en vergeving.”
Binnen een paar weken ontving ze een brief van hem waarin stond dat hij van plan was het geld te sturen en na ongeveer een maand kwam de duizend dollar.
Als een student geld schuldig is, verander de uitspraak dan in: “Er is geen schuld in de Goddelijke Geest, ik ben niemand iets schuldig, alles is vereffend.
Al mijn verplichtingen zijn nu op goddelijk volmaakte wijze voldaan.”AFFIRMATIE
Ik ontken schuld, er is geen schuld in de Goddelijke Geest, daarom ben ik niemand iets schuldig, alles is vereffend.
Al mijn verplichtingen zijn nu op goddelijk volmaakte en wonderbaarlijke wijze voldaan.


Hoofdstuk 12: Verkoop

Een vrouw die in een plattelands stadje woonde wilde haar huis en meubilair verkopen. Het was in de winter en de sneeuw was zo diep dat het haast onmogelijk was voor auto”s om haar huis te bereiken. Daar ze God had gevraagd om haar meubilair voor de juiste prijs aan de juiste persoon te verkopen, sloeg ze geen acht op de uiterlijke schijn. Ze poetste de meubels, plaatste ze midden in de kamer en bereidde zich erop voor om het te verkopen. Ze zei: “Ik keek geen moment naar buiten naar de sneeuwstorm, ik vertrouwde gewoon op God”s belofte.”
Op miraculeuze wijze kwamen mensen aanrijden en al de meubels werden verkocht en het huis ook, zonder dat ze enige commissie aan een tussenpersoon hoefde te betalen.
Geloof kijkt nooit uit het raam naar de sneeuwstorm, het bereid zich gewoon voor op de zegening waarom is gevraagd.


AFFIRMATIE
Ik dank dat dit voorwerp (of eigendom) nu aan de juiste persoon of personen voor de juiste prijs is verkocht, tot volle tevredenheid.


Hoofdstuk 13: Interviews


AFFIRMATIES
Er is geen wedijver op het spirituele niveau. Wat van mij is, is mij op goddelijk volmaakte wijze gegeven.
Ik ben in liefde vereend met de Geest van deze persoon (of personen). God beschermt mijn belangen en het Goddelijk Idee komt nu uit deze situatie voort.Hoofdstuk 14: Spirituele Leiding

Op het pad van de mens is er altijd zijn boodschap of zijn leiding. Eens was een vrouw helemaal van streek over een onaangename situatie. Ze dacht bij zichzelf: “Zal het ooit opklaren?” Haar huishoudelijke hulp stond vlakbij en begon haar over haar ervaringen te vertellen. De vrouw was te bezorgd om geïnteresseerd te zijn, maar luisterde geduldig. De hulp zei: “Ik werkte eens in een hotel waar er een heel amusante tuinman was, hij zei altijd zulke grappige dingen. Het had drie dagen geregend en ik zei tegen hem: "Denkt u dat het ooit op zal klaren?" en hij antwoordde, "Mijn God, klaart het niet altijd op?" “
De vrouw stond paf. Het was het antwoord op haar gedachten. Ze zei eerbiedig, “Ja, met God klaart het altijd op!” Spoedig daarna klaarde haar probleem op een onverwachte wijze op.


AFFIRMATIES
Oneindige Geest, geef me wijsheid om mijn kansen optimaal te benutten.
Laat me nooit het gewenste resultaat mislopen.
Ik heb altijd rechtstreekse inspiratie. Ik weet precies wat ik moet doen en geef onmiddellijk gehoor aan mijn intuïtieve ingevingen.
De engel van mijn bestemming gaat voor me uit en houdt me zo op de Weg.
Alle macht is mij gegeven om nederig en goedhartig te zijn. Ik ben bereid om de laatste plaats in te nemen, daarom kom ik op de eerste plaats.
Ik plaats mijn persoonlijke wil nu op het altaar. Uw wil, niet mijn wil; uw manier, niet mijn manier; uw tijd, niet mijn tijd - en in een oogwenk is het gebeurd!
Er zijn geen mysteriën in het Koninkrijk. Alles wat ik zou moeten weten wordt nu op goddelijk volmaakte wijze aan me geopenbaard.
Ik ben een volmaakt instrument vrij van weerstand waardoor God werkzaam kan zijn en zijn volmaakte plan voor mij wordt nu op magische wijze uitgevoerd.Hoofdstuk 15: Bescherming


AFFIRMATIES
Ik ben omringd door het witte licht van de Christus, waar niets dat negatief is doorheen kan dringen. Alleen mijn goeds kan tot me komen.
Ik wandel in het licht van de Christus en mijn enorme angsten verdwijnen in het niets. Er is niets dat mijn goed tegen kan werken.Hoofdstuk 16: Herinnering


AFFIRMATIE
Er is geen verlies van geheugen in de Goddelijke Geest, daarom herinner ik me alles wat ik me zou moeten herinneren en ik vergeet alles wat niet voor mijn bestwil is.Hoofdstuk 17: Het Goddelijk Ontwerp

Er is een Goddelijk Ontwerp voor ieder mens!
Net zoals er zich een volmaakt plaatje van de eik in de eikel bevindt, zo is het goddelijk patroon voor zijn leven in het onderbewust van de mens.
In het Goddelijk Ontwerp is er geen beperking, alleen gezondheid, rijkdom, liefde en volmaakte zelfexpressie.
Dus is er op de weg van de mens altijd een Goddelijke keus. Elke dag moet hij leven volgens het Goddelijk plan of anders ongelukkige gevolgen hebben.
Zo verhuisde een vrouw naar een nieuw apartement dat ze haast had ingericht, toen de gedachte bij haar opkwam: “Aan die kant van de kamer zou een Chinees kastje moeten staan.” Niet lang daarna liep ze langs een antiekzaak. Ze keek even binnen en daar stond een magnifieke Chinese kast die ongeveer 240 cm. hoog was met uitgebreid houtsnijwerk.
Ze liep naar binnen en informeerde naar de vraagprijs. De verkoper zei dat het duizend dollar waard was, maar dat de vrouw die het bezat, bereid was minder te accepteren.
De man voegde eraan toe: “Wat wilt u ervoor geven?” De vrouw pauzeerde en de prijs “tweehonderd dollar” kwam bij haar op, dus antwoordde ze “tweehonderd dollar”. De man zei dat hij haar zou laten weten of het bod aanvaard werd.
Ze wilde niemand bedriegen of iets krijgen waarop ze geen recht had, dus zei ze onderweg naar huis herhaaldelijk: “Als het van mij is kan ik het niet verliezen en als het mij niet toebehoort, wil ik het niet.”
Het sneeuwde die dag en ze zei dat ze haar woorden benadrukte door de sneeuw van rechts naar links te schoppen en zo een pad naar haar apartement te maken. Verscheidene dagen gingen voorbij toen ze bericht ontving dat de vrouw bereid was de kast te verkopen voor tweehonderd dollar.
Er is een aanbod voor elke vraag, van Chinese kasten tot miljoenen dollars.
“Voordat u roept zal ik antwoorden”, maar, tenzij het de Goddelijk gekozen kast is of miljoenen zouden ze nooit geluk brengen.
“Tenzij de Heer het huis bouwt, zullen zij die het gebouwd hebben vergeefs werken.”AFFIRMATIES
Ik laat alles los dat niet hoort tot het Goddelijk ontwerp voor mij en volg het volmaakte plan voor mijn leven.
Wat mijn Goddelijk recht is kan mij nooit afgenomen worden. God”s perfecte plan voor mij is gebouwd op een rots.
Ik volg het magische pad van intuïtie en beland in het Beloofde Land op goddelijk volmaakte wijze.
Mijn geest, lichaam en levensomstandigheden zijn nu in overeenstemming met het innerlijk Goddelijk Patroon gevormd.
God is de enige macht en die macht is in mij. Er is slechts één plan, God”s plan, en dat plan wordt nu uitgevoerd. Ik dank dat ik nu uit de Universele Substantie alles voortbreng dat mijn rechtmatige hartsverlangens bevredigt.
Het Goddelijk Ontwerp voor mijn leven is nu werkzaam. Ik vervul nu de plaats die alleen ik kan vervullen en die niemand anders kan vervullen. Ik doe nu de dingen die ik kan doen en die niemand anders kan doen.
Ik ben compleet toegerust voor het Goddelijk Plan voor mijn leven; ik kan de situatie met gemak aan.
Alle deuren gaan nu open voor gelukkige verrassingen en het Goddelijk Plan voor mijn leven wordt op goddelijk volmaakte wijze versneld.


Hoofdstuk 18: Gezondheid

Wanneer de mens harmonieus en gelukkig is, is hij gezond! Alle ziekte komt van overtreding van spirituele wetten.
Jezus Christus zei: “Wees geheeld, uw zonden zijn vergeven.” Wrok, kwade wil, haat, angst, enz., enz., breken de cellen van het lichaam af en vergiftigen het bloed.
Ongelukken, ouderdom en zelfs de dood komen voort uit het vasthouden van verkeerde mentale beelden.
Wanneer de mens zichzelf ziet zoals God hem ziet, zal hij een stralend wezen worden, tijdloos, geboorteloos en doodloos, want “God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis”.


AFFIRMATIES
Ik ontken vermoeidheid, want er is niets om mij moe te maken. Ik leef in het Koninkrijk van eeuwige vreugde en boeiende interesses. Mijn lichaam is tijdloos en onvermoeibaar, nooit geboren en doodloos.
Tijd en ruimte zijn weggevaagd! Ik leef in het heerlijke nu, zonder geboorte en dood! Ik ben één met de Ene!
Ik ben een Spiritueel wezen - mijn lichaam is volmaakt, gemaakt in zijn beeld en gelijkenis. Het Licht stroomt nu door elke cel. Ik dank voor mijn stralende gezondheid.


Hoofdstuk 19: Dieren


AFFIRMATIE
Oneindige Intelligentie verlicht en bestuurt dit dier. Het is een volmaakt idee in de Goddelijke Geest en is altijd op zijn juiste plaats.Hoofdstuk 20: De elementen

De mens is gemaakt naar het beeld en de gelijkenis (verbeelding) van God en is macht en heerschappij over al het geschapene gegeven.
Hij heeft de macht om “de winden en de golven te laten bedaren”, vloedgolven in toom te houden of regen te brengen wanneer dat nodig is.
Er is een stam van Amerikaanse Indianen die in de woestijn leven en zich alleen op de macht van gebed verlaten om regen te brengen om hun oogsten te bevloeien.
Ze hebben een regendans, die een vorm van gebed is, maar geen enkel opperhoofd die angstig is mag meedoen.
Ze geven demonstraties van moed voordat ze worden toegelaten tot de ceremonieën.
Een vrouw die een ooggetuige was, vertelde me dat er uit een blauwe hemel een stortbui kwam, terwijl de zon nog steeds scheen.


AFFIRMATIES
Vuur:
Vuur is de vriend van de mens en is altijd op de juiste plaats het juiste werk aan het doen.
Droogte:
Er is geen droogte in de Goddelijke Geest. Ik dank voor de juiste hoeveelheid regen om deze oogst of tuin te voeden. Ik zie duidelijk deze zachte bui en het wordt nu zichtbaar.
Stormen:
De innerlijke Christus bedaart nu de winden en golven en een grote kalmte komt. Ik zie duidelijk vrede gevestigd op land en ter zee.


Hoofdstuk 21: Reis


AFFIRMATIE
Ik dank voor de Goddelijk geplande reis onder Goddelijk geplande omstandigheden met Goddelijk geplande voorzieningen.


Hoofdstuk 22: Diversen

Datgene waaraan je een hekel hebt of haat zal zeker naar je toe komen, want wanneer mensen haten, maken ze een levendig beeld in de onbewuste geest en het wordt gemanifesteerd.
De enige manier om deze beelden uit te wissen is door het loslaten van weerstand.

Een voorbeeld hiervan is het verhaal van een vrouw die geïnteresseerd was in een man die haar telkens over zijn charmante nichten vertelde. Ze was jaloers en wrokkig en hij verdween uit haar leven. Later ontmoette ze een andere man tot wie ze zich sterk aangetrokken voelde. In de loop van hun gesprekken had hij het over bepaalde nichten op wie hij heel erg gesteld was. Ze nam het hem kwalijk en moest toen lachen, want hier waren haar oude vrienden “de nichten” weer.
Ditmaal probeerde ze haar weerstand los te laten. Ze zegende al de nichten in het universum en zond ze goede wil, want ze wist dat als ze dat niet deed, zou iedere man die ze ontmoette een hele voorraad vrouwelijke relaties hebben.
Het had succes, want ze hoorde nooit meer iets over nichten.
Hierdoor komt het dat zoveel mensen ongelukkige ervaringen hebben die telkens weer herhaald worden.
Ik kende een vrouw die opschepte over haar moeilijkheden. Ze zei telkens tegen mensen: “Ik weet wat moeilijkheden zijn!” en wachtte dan op woorden van sympathie. Natuurlijk had ze steeds meer moeilijkheden naarmate ze het meer over haar moeilijkheden had, want door haar woorden werd ze “veroordeeld”.
Ze zou haar woorden hebben moeten gebruiken om haar moeilijkheden te neutraliseren in plaats van ze te vermenigvuldigen. Had ze bijvoorbeeld herhaalde malen gezegd: “Ik werp elke last op de innerlijke Christus en ik ben vrij”, en niet haar grieven uitgesproken, dan zouden ze uit haar leven zijn vervaagd, want “door uw woorden wordt u gerechtvaardigd”.
“Ik zal u het land geven dat u ziet.”
De mens herhaalt steeds in het uiterlijke wat hij in zijn denkwereld heeft gezaaid.
Zo was er een vrouw die geld nodig had en die op straat liep terwijl ze affirmeerde dat God haar onmiddellijke levensonderhoud was. Ze keek omlaag en aan haar voeten lag een biljet van twee dollar, die ze opraapte.
Een man die dichtbij stond (een bewaker van een gebouw) zei tegen haar: “Mevrouw, hebt u wat geld opgeraapt? Ik dacht dat het een stukje kauwgum papier was. Heleboel mensen liepen erover heen, maar toen u kwam ging het open als een blad.”
De anderen die gedachten van gebrek hadden, waren erover heen gelopen, maar op haar woorden van geloof ontvouwde het zich.
Zo gaat het met de kansen in het leven - de ene mens ziet ze, de ander gaat aan ze voorbij.
“Zonder de visie komt mijn volk om.” Tenzij mensen een doel hebben, een of ander Beloofd Land om naar uit te zien, beginnen ze om te komen.
We zien het vaak in kleine plattelandsstadjes, in de mensen die de hele winter rond een kachel zitten, die “geen ambitie hebben”. Binnen elk van hen is een onontdekt land, een goudmijn. Ik kende een man in een stadje die “Magnolia Charlie” werd genoemd, omdat hij altijd de eerst magnolia in de lente vond. Hij was een schoenmaker, maar elke middag verliet hij zijn werk om naar het station te gaan en de trein van kwart over vier te zien, die uit een verre stad kwam.
Zij waren de enige twee romances in zijn leven, de eerste magnolia en de trein van kwart over vier. Hij voelde vaag de roep van de visie in de bovenbewuste geest.
Ongetwijfeld omvatte het Goddelijk Ontwerp voor hem reizen en misschien had hij een genie in de plantenwereld moeten worden. Door het gesproken woord kan het Goddelijk Ontwerp bevrijd worden en elk zijn bestemming vervullen.

AFFIRMATIE:
Ik zie nu duidelijk het perfecte plan voor mijn leven. Goddelijk enthousiasme pept me op en ik vervul nu mijn bestemming.

Geloof zonder werken (of handelen) is dood.
Teneinde het antwoord op zijn gebeden zichtbaar te laten manifesteren, moet de student actief geloof tonen.
Er kwam bijvoorbeeld een vrouw bij me die me vroeg om het woord te spreken voor het verhuren van een kamer. Ik gaf haar de uitspraak: “Ik dank dat de kamer nu verhuurd is aan de juiste en perfecte man voor de juiste prijs naar perfecte tevredenheid.”
Verscheidene weken gingen voorbij maar de kamer was niet verhuurd. Ik vroeg: “Heb je actief geloof getoond? Heb je elke ingeving met betrekking tot de kamer gevolgd?” Ze antwoordde: “Ik had een ingeving om een lamp voor de kamer te kopen, maar ik besloot dat ik me dat niet kon veroorloven.”
Ik zei: “Je zult de kamer nooit verhuren tenzij je de lamp koopt, want in het kopen van de lamp druk je je geloof uit, en prent je zekerheid in de onbewuste geest in.”
Ik vroeg: “Wat kost de lamp?” Ze antwoordde: “Vier dollar.” Ik riep uit: “Vier dollar staan tussen jou en de perfecte man!”
Ze werd zo enthousiast, ze kocht twee lampen. Ongeveer een week later kwam de perfecte man. Hij rookte niet en betaalde de huur vooruit en beantwoordde in ieder opzicht aan haar ideaalbeeld.

Tenzij je wordt als een klein kind en je greppels graaft, zul je het Koninkrijk van manifestatie niet binnengaan.
De spirituele houding tegenover geld is weten dat God het levensonderhoud van de mens is en dat hij het aantrekt vanuit de overvloed van het onzichtbare, door zijn geloof en gesproken woord.
Wanneer de mens dit beseft verliest hij alle hebzucht met betrekking tot geld en geeft het zonder angst uit.
Met zijn magische portemonnee van de Spirit, is zijn voorraad oneindig en onmiddellijk en hij weet ook dat geven aan ontvangen vooraf gaat.
Ooit kwam een vrouw bij me die me vroeg om het woord te spreken voor vijfhonderd dollar voor de eerste augustus. (Het was rond de eerste juli.) Ik kende haar heel goed en zei: “Het probleem met jou is dat je niet genoeg geeft. Je moet de kanalen van je voorzieningen openen door te geven.”
Ze had een uitnodiging geaccepteerd om een vriendin te bezoeken en wilde niet gaan vanwege het formele karakter ervan. Ze zei “behandel me alsjeblieft om gedurende drie weken beleefd te zijn en ik wil zo spoedig als maar mogelijk is weggaan en vergeet niet om het woord te spreken voor de vijfhonderd dollar.” Ze ging naar het huis van de vriendin, was ongelukkig en rusteloos en probeerde telkens te vertrekken, maar werd aldoor overgehaald om langer te blijven. Ze herinnerde zich echter mijn advies en gaf de mensen om haar heen cadeaus. Waar mogelijk gaf ze een geschenk.
De eerste augustus kwam dichterbij en er waren geen tekenen van de vijfhonderd dollar en geen manier om aan het bezoek te ontkomen. De laatste dag van juli zei ze: “O God! Misschien heb ik niet genoeg gegeven.” Dus gaf ze alle bedienden een grotere fooi dan ze van plan was geweest. Op de eerste augustus zei haar gastvrouw tegen haar: “Mijn beste, ik wil je iets geven,” en ze overhandigde haar een cheque van vijfhonderd dollar! God bewerkt zijn wonderen op onverwachte wijzen.


Conclusie

Kies de affirmatie die je het meest aanspreekt en zwaai met de toverstaf van je woord over de situatie waarmee je kampt. Het is je toverstaf, want je woord is God in actie.

“Het zal niet leeg bij u terugkeren, maar zal datgene bereiken waarvoor het uitgezonden is.”
“Maar zeg ik, hebben ze niet gehoord? Ja, waarlijk, hun geluid ging in de hele aarde en hun woorden tot het einde van de wereld.”