ST1CHTING UNITY-NEDERLAND
Ravellaan 30 - 3533 JN Utrecht Telefoon: 0302963888

Bijvoegsel 89 bij Dagelijks Woord maart/ april 2003

LIEFDE VRAAGT MOED EN VERTROUWEN
In onze wereld spelen allerlei machten en belangen door elkaar. Het is vaak moeilijk om te zeggen wat rechtvaardig is en wat niet. We kennen niet alle achtergronden en moeten vaak afgaan op de berichten in de krant of op de televisie.
Wie zal zeggen wat waarheid is ?
Toch is het zo, dat wij mensen gezegend zijn met een zuiver normgevoel, dat ons kan zeggen wat bij mensen past om te doen.
Liefde is het uitgangspunt! Diep in ons weten we dat, want we worden gevoed door de band die ieder van ons met God heeft.
In Psalm 23 : "De Here is mijn herder" staat in vers 4 : "Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij ".
In alle zich christelijk noemende kerken over de hele wereld is deze psalm bekend. De regeringsleiders in West Europa weten hiervan. De Amerikaanse president kent deze psalm en zal hem ongetwijfeld bij een van zijn kerkbezoeken hebben gehoord. Wie kent niet het versje: De Heer is mijn Herder.
Liefde is het uitgangspunt! De liefde, die zegt: "hebt uw vijanden lief", vraagt moed en vertrouwen.
In deze tijd van oorlogsdreiging en de vraag naar rechtvaardigheid en waarheid, is dit een toetssteen voor het bedenken van de juiste oplossingen.
Op momenten dat een besluit genomen moet worden over oorlog en vrede, kunnen we met psalm 23 in ons hart de waarheid boven tafel krijgen.
"Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij". Waar vrees verdwijnt, ontstaat ruimte voor liefde. Alleen op die grond kan aan vrede worden gebouwd.
Een besluit om een oorlog te gaan voeren, kan niet door liefde zijn ingegeven. En heeft dus niets met de waarheid te maken.
Het past bij UNITY om te bidden voor moed en vertrouwen bij de regeringsleiders, dat zij contact zullen krijgen met de bron van hun bestaan en weten dat alleen liefde de basis kan zijn voor duurzame vrede.

VREDE OP AARDE
In een vorig bijvoegsel werd aangegeven dat er dagelijks binnen Unity over de hele wereld tussen 11.00 uur en 21.00 uur wordt gebeden voor de vrede op deze wereld. Er wordt gebeden om het verlaten van de gedachte: Oog om oog, tand om tand. Er wordt gebeden om de kracht de minste te willen zijn. Er wordt gebeden om het inzicht dat we in zwakheid onze sterkte vinden. Zo bidden wij: Laat er vrede zijn op aarde
En laat dat beginnen met de liefde van God in mijn hart.

ZEGEN
We sluiten dit bijvoegsel af met het uitspreken van de zegen, waarmee we elkaar en, juist nu in deze tijd, deze wereld zegenen:
Het Licht van God omringt ons
De Liefde van God omvat ons
De Macht van God beschermt ons.
De tegenwoordigheid van God waakt over ons
Waar we ook zijn:
God is!

Team Unity NederlandEen voorbeeld van een bladzijde uit "Het dagelijks woord"

29 april 200l          zondag

WANNEER IK LOSLAAT EN HET AAN GOD
OVERLAAT, VERVUL IK MIJN DOOR GOD
GEÏNSPIREERDE OPDRACHT

Laat los laat het aan God over

In deze heilige tijd van gebed, geliefde God,
laat ik alle angst en zorgen los. Ik adem
diep de frisse lucht in en laat ze los. En ik laat
het bewustzijn van uw aanwezigheid mijn geest
en mijn hart vervullen.
Wat een opluchting is het om gedachten die
spanning veroorzaken, los te laten, waardoor
kalmte en troost mij zekerheid geven. Alle
krampachtigheid smelt weg zodat ik een onge-
kende ontspanning voel. Ik ga door met diep
ademhalen, en mijn spieren krijgen energie door
de vrije stroom van voedende zuurstof.
Ik stel mij open voor goddelijke ideeën om mij te
leiden bij het nemen van beslissingen die de best
mogelijke uitkomsten zullen geven. Mijn op-
dracht is om U te volgen waarheen U mij ook
leidt, en om een stem van wijsheid te zijn in ie-
dere omstandigheid. Ik ben bereid om uw verte-
genwoordiger te zijn in alles wat ik denk, zeg en
doe vandaag.

Toen zeide God tot Mozes: Ik ben die ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.         Exodus 3:14