Deze bestanden worden als volgt uitgepakt: als u op het bestand dubbelklikt, krijgt u eerst een scherm te zien waarop staat in welke directory (ook wel map of folder genoemd) u het bestand wil zetten. Is er op uw computer de folder c:/windows/desktop, dan wordt de folder met het e-boek daar automatisch op geplaatst. U hoeft dan alleen rechtsonder op {finish] te klikken, en vervolgens verschijnt de vraag: 'create ..... directory' (... is dan de naam van de folder(map, directory) waarin de bestanden van het e-boek komen te staan). U kunt dit natuurlijk veranderen, maar noteer dan eerst de naam van de folder en vul die dan ook in achter de bestemming. Bv. c:/windows/desktop/zipfiles/naam van de e-boek folder.
Afhankelijk van welk e-boek u op uw computer hebt opgeslagen, is dat alexen, alexne, cadyen, cadyne, japeace, japrosen, yeslight, jalicht, lighton, lordspr1, think, vader1, wattlese, wattned, prins.
Dan verschijnt het bericht 'extraction completed'. En wanneer u op OK klikt, ziet u vervolgens dat er een map wordt gemaakt met de naam van het bestand. Bijvoorbeeld 'Alex' als u 'Alex in Elfenland' download. U hoeft dan alleen nog maar de map te openen, en het bestand aan te klikken, dat met een blauwgekleurde e wordt aangeduid, een zogenaamd html bestand. Het boek wordt nu vanzelf geopend.