email free spiritual ebooks articles spiritual ebook shop Trans4mator & tools for transformation powerful software for subliminal mind programming www.the-trans4mator.com
inspiring song lyrics metaphysical poetry Japanese Zen Gardens & Spiritual Gardening reviews & descriptions of spiritual books spiritual bookshop my adventures in web wonderland web secrets - experiences of successful people on the net
art of Sulamith Wulfing contemporary fantasy artists kids pictures of fairies more fairies the Law of Attraction for kids Nederlandse absolute1.net (Dutch absolute1.net)
absolute1.net Meesters Van Het Verre Oosten - Spalding, B.T.

kaft meesters - 61370M.jpg

Uitgever: SIRIUS EN SIDERIUS
ISBN: 9064410488

Beschrijving:
De meesters van het Verre Oosten behoort tot de meest uitzonderlijke en meest inspirerende boeken op geestelijk gebied, die in de twintigste eeuw verschenen. Het vertelt van de ontmoeting van de schrijver en zijn metgezellen, tijdens een expeditie, aan het eind van de vorige eeuw, met de 'Meesters van het Himalayagebergte'. Deze Meesters - of Siddha's - maken de leden van de expeditie deelgenoot van hun bijzondere ervaringen en vermogens (siddhi's), die door buitenstaanders als bovennatuurlijk en onmogelijk worden beschouwd.
Dit boek geeft de ervaringen en waarnemingen weer van de leden van deze expeditie en bevat tevens de lessen van deze Meesters, die getuigen van een grote wijsheid en een diep religieus inzicht. De Meesters nemen aan, dat Boeddha de weg naar het Licht wijst, maar zij stellen duidelijk op de voorgrond, dat Christus het Licht is, of wel een staat van bewustzijn, waarnaar wij allen streven - namelijk het Christus-bewustzijn. Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van de unieke wijsheid, die de Meesters van het Himalaya-gebergte ons te bieden hebben.

Op www.absolute1.net kunt u deel V van dit boek lezen.

Koop het complete boek bij Bol: