English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks            ebook-winkel         artikelen
           voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten
email hier om lid te worden van de ebookclub            afbeeldingen            tastbare boeken kopen           Vind je passie met de Transformator!
dieet, voeding en gezondheid          
inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten           vegetarische recepten
boek beschrijvingen en recensies            spiritueel tuinieren           interessante sites


DERTIEN PRINCIPES VAN SUCCES - NAPOLEON HILL
STAP 3HOOFDSTUK 4
ZELFSUGGESTIE
HET MIDDEL OM HET ONDERBEWUSTZIJN TE BEINVLOEDEN
DE DERDE STAP NAAR RIJKDOM

Zelfsuggestie is een term die van toepassing is op alle suggesties en opzettelijke prikkels die de geest via de vijf zintuigen bereiken. Het is het communicatiemiddel tussen dat deel van de geest waar bewuste gedachten worden gevormd, en dat deel waar activiteiten van het onderbewustzijn hun oorsprong hebben.
Het principe van zelfsuggestie beïnvloedt het onderbewustzijn via de dominerende gedachten die de mens in de bewuste geest vormt. Het doet daarbij niet ter zake of die gedachten negatief of positief zijn.
Geen enkele gedachte, of die nu negatief of positief is, kan de onbewuste geest bereiken zonder de hulp van het principe van zelfsuggestie, behalve gedachten die we “oppikken”.
Met andere woorden, alle zintuiglijke indrukken die door de vijf zintuigen worden ontvangen, worden gestopt door de bewuste denkende geest en kunnen naar eigen verkiezing gestopt worden of naar het onbewuste doorgestuurd. Het bewustzijn fungeert daarom als een buitenste wachtpost van datgene wat het onderbewuste nadert.
De natuur heeft de mens zo gemaakt dat hij absolute macht heeft over wat via zijn vijf zintuigen zijn onderbewustzijn bereikt. Dat wil overigens niet zeggen dat hij die macht ook altijd uitoefent. Integendeel, meestal dóet hij dat niet, hetgeen verklaart waarom zoveel mensen in armoede door het leven gaan.
We kunnen het onderbewustzijn vergelijken met een vruchtbare groentetuin, waarin het onkruid om zich heen zal grijpen en welig tieren als er geen zaden van nuttige gewassen worden gezaaid. Zelfsuggestie is het machtsmiddel waarmee de mens zijn onderbewustzijn kan voeden met creatieve gedachten. Bij verwaarlozing kan hij echter destructieve gedachten toelaten en hun gang laten gaan in die vruchtbare geestestuin.

In het tweede hoofdstuk, over verlangen, kreeg u bij de laatste van de zes stappen de instructie twee keer per dag een schriftelijke verklaring over uw verlangen naar geld hardop te lezen. U moest zich daarbij al in het bezit van het geld zien en voelen! Door die instructies op te volgen transporteert u het voorwerp van uw verlangen rechtstreeks naar uw onderbewustzijn in een geest van absoluut geloof. Door deze procedure te herhalen creëert u willens en wetens denkgewoonten die bevorderlijk zijn voor uw inspanningen om een verlangen om te zetten in zijn financiële equivalent.
Keer nu terug naar die zes stappen in hoofdstuk twee en lees ze heel zorgvuldig nog eens door, voordat u verder gaat. Lees daarna (zodra u daarbij bent aangekomen) heel nauwkeurig de vier instructies voor de organisatie van uw 'denktank' in hoofdstuk zeven, over gestructureerde planning.
Als u die twee verzamelingen instructies vergelijkt met wat is gezegd over
zelfsuggestie, zult u natuurlijk begrijpen dat de instructies inhouden dat u een vorm van zelfsuggestie toepast.
Denk er daarom aan dat het hardop lezen van de woorden (waarmee u een 'geldbewustzijn' probeert te ontwikkelen) geen enkel nut heeft tenzij u er emoties of gevoel in stopt.
Als u een miljoen keer de beroemde formule van Emil Coué herhaalt: "Dag na dag, op elke mogelijke manier, word ik beter en beter," zonder uw woorden met emotie en geloof te vermengen, zult u geen wenselijke resultaten ervaren.
Uw onderbewustzijn herkent gedachten die vermengd zijn met emotie of gevoel, en reageert daarop.
Dit is zo belangrijk dat het in vrijwel elk hoofdstuk herhaald dient te worden. De meeste mensen die zelfsuggestie willen toepassen, boeken geen bevredigend resultaat omdat ze dat niet begrijpen.
Louter woorden zonder gevoel hebben geen invloed op het onderbewustzijn. U krijgt geen merkbaar resultaat tenzij u leert uw onderbewustzijn te beïnvloeden met gedachten of gesproken woorden die een emotionele lading hebben.
Laat u niet ontmoedigen als u uw emoties niet meteen bij de eerste poging onder controle krijgt. Bedenk dat er niet zoiets is als iets voor niets.
Het vermogen om uw onderbewustzijn te bereiken en te beïnvloeden heeft een prijs en u moet die prijs betalen.
U kunt niet doen alsof, ook al zou u dat willen. Het vermogen om uw onderbewustzijn te beïnvloeden vraagt om nimmer aflatende volharding in de toepassing van de hier beschreven principes. Voor minder krijgt u het niet. U bent de enige die kan bepalen of de beloning waarnaar u streeft (het 'geldbewustzijn') de prijs waard is die u ervoor moet betalen.
Wijsheid en slimheid allen zullen geld niet aantrekken en vasthouden, behalve in een paar heel zeldzame gevallen, waar de wet van gemiddelden het aantrekken van geld via deze bronnen bevordert. De methode om geld aan te trekken die hier wordt beschreven, is niet afhankelijk van de wet van gemiddelden. Bovendien trekt het niemand voor. Het zal net zo effectief voor de ene werken als voor de ander. Waar mislukking wordt ervaren, is het het individu, niet de methode, die is mislukt. Als u het probeert en mislukt, probeer het nog eens en nog eens, totdat u slaagt.
Uw vermogen om het principe van zelfsuggestie te gebruiken zal in grote mate afhangen van uw vermogen om zich op een bepaald verlangen te concentreren totdat het een hevige obsessie wordt.

Als u de instructies voor de zes stappen uit hoofdstuk twee begint uit te voeren, zult u met het principe van concentratie moeten werken.
We bieden hier suggesties voor een effectief gebruik van concentratie. Stel dat u begint met de eerste van de zes stappen, die u als volgt instrueert: 'Bepaal het exacte bedrag aan geld dat u verlangt.' U concentreert dan uw gedachten op dat bedrag of houdt uw aandacht erop gericht, met uw ogen dicht, totdat u het geld in uw geest ziet verschijnen. Doe dit minstens één keer per dag. Volg bij deze oefeningen de instructies uit hoofdstuk drie over geloof en zie uzelf alsof u het geld al bezit!

Hier volgt een heel belangrijk feit: het onderbewustzijn neemt opdrachten aan die in een geest van absoluut geloof worden gegeven, en voert die opdrachten vrijwel klakkeloos uit. De opdrachten moeten vaak wel telkens opnieuw; keer op keer, worden herhaald. U kunt in dit verband een volkomen legale 'truc' op uw onderbewustzijn toepassen door het te laten geloven, omdat u het gelooft, dat u het verlangde geld echt nodig hebt, dat het geld
Al op u ligt te wachten, dat het onderbewustzijn praktische plannen voor u moet smeden om het geld dat u toehoort, te verwerven.

Geef de gedachte uit de vorige alinea door aan uw verbeelding en zie wat voor praktische plannen om geld te verwerven uw verbeelding kan en zal maken voor het verwerven van geld.
Wacht niet op een definitief plan voor het aanbieden van diensten of goederen in ruil voor het geld dat u visualiseert, maar begin meteen uzelf in bezit te zien van het geld. Intussen vraagt en verwacht u van uw onderbewustzijn dat het de benodigde plannen voor u opstelt. Wees waakzaam en voer de plannen onmiddellijk uit op het moment dat u ze krijgt. De plannen zullen waarschijnlijk via uw zesde zintuig uw geest 'binnenflitsen', in de vorm van een ingeving. Deze ingeving kan beschouwd worden als een direct “telegram” of boodschap van de Oneindige Intelligentie. Behandel het met respect en voer het zo snel mogelijk uit. Uw succes hangt ervan af.

Bij de vierde van de zes stappen kreeg u de instructie: 'Stel een duidelijk plan op om uw verlangen te verwezenlijken, en begin dit plan meteen uit te voeren.' U dient die instructie op te volgen zoals in de vorige alinea is beschreven. Vertrouw niet op uw verstand als u een plan maakt voor het verwerven van geld. Uw verstand is feilbaar. Bovendien kan uw denkvermogen lui zijn en kan u teleurstellen als u daar uw vertrouwen helemaal aan geeft.
Als u (met gesloten ogen) het geld visualiseert dat u wilt verzamelen, ziet u zichzelf de dienst verlenen of de goederen leveren die u in ruil voor dat geld wilt geven. Dat is belangrijk!


SAMENVATTING VAN INSTRUCTIES

Het feit dat u dit boek leest is een aanwijzing dat u serieus op zoek bent naar kennis. Het is ook een aanwijzing dat u dit onderwerp bestudeert. Als u het alleen maar bestudeert, is er een kans dat u veel leert dat u niet wist, maar u zult alleen leren wanneer u zich nederig opstelt. Als u verkiest om sommige instructies op te volgen, maar andere verwaarloost of weigert ze op te volgen, zult u mislukken! Om bevredigende resultaten te krijgen, moet u vol geloof alle instructies volgen.

De instructies die in het tweede hoofdstuk in verband met de zes stappen zijn gegeven, zullen we nu samenvatten en combineren met de principes uit dit hoofdstuk.
Ten eerste: ga naar een rustige plek (bij voorkeur uw bed 's nachts), waar u niet gestoord zult worden, sluit uw ogen en herhaal hardop (zodat u uw eigen woorden kunt horen) de schriftelijke verklaring van het bedrag dat u wilt verwerven, de tijd waarbinnen u dat wilt doen, en een beschrijving van de dienst of de goederen die u in ruil voor het geld wilt aanbieden. Terwijl u deze instructies uitvoert, dient u zichzelf al in bezit van het geld te zien.
Bijvoorbeeld: stel dat u over vijf jaar op I januari 50.000 euro wilt hebben, dat u diensten in ruil voor het geld wilt verrichten, en wel als verkoper. Uw schriftelijke verklaring van uw doel zou er dan als volgt uit moeten zien:
'Op I januari 2. . . zal ik 50.000 euro bezitten en dat geld zal in uiteenlopende bedragen binnenkomen.
In ruil voor dat geld zal ik de meest efficiënte dienst verlenen waartoe ik in staat ben. Ik zal zowel kwantitatief als kwalitatief mijn uiterste best doen als verkoper van. (beschrijf hier de dienst of de goederen die u wilt verkopen).
Ik geloof dat ik dat geld in mijn bezit zal hebben. Mijn geloof is zo sterk dat ik dat geld nu voor mijn ogen kan zien.
Ik kan het met mijn handen aanraken. Het wacht nu op overboekingen naar mij, afhankelijk van de mate waarin ik mijn dienst of goederen lever. Ik wacht op een plan om dat geld te verwerven en ik zal dat plan uitvoeren zodra het is opgesteld.'

Ten tweede: herhaal dit programma 's ochtends en 's avonds totdat u (in uw verbeelding) het geld kunt zien dat u wilt verzamelen.
Ten derde: zorg dat u een kopie van de schriftelijke verklaring 's ochtends en 's avonds kunt zien, en lees hem vlak voor het naar bed gaan en vlak na het opstaan, totdat u hem uit uw hoofd kent.
Denk bij het uitvoeren van deze instructies eraan dat u aan zelfsuggestie doet om opdrachten aan uw onderbewustzijn te geven.
Denk er ook aan dat uw onderbewustzijn alleen reageert op instructies die met emoties verbonden zijn en met 'gevoel' zijn overgebracht. Geloof is de sterkste en productiefste emotie. Volg de instructies uit het hoofdstuk over geloof.
Deze instructies kunnen op het eerste gezicht abstract lijken. Laat u daardoor niet van de wijs brengen. Volg de instructies, ongeacht hoe abstract of onpraktisch ze in het begin ook mogen lijken. Als u de instructies zorgvuldig uitvoert, zowel in uw geest als in uw daden, zal zich binnen korte tijd een heel nieuw universum aan krachten voor u ontvouwen.

Iedereen staat sceptisch tegenover nieuwe ideeën. Maar als u de instructies volgt, zal uw sceptische houding snel plaats maken voor vertrouwen. En dat vertrouwen zal op zijn beurt gauw de vorm aannemen van absoluut geloof.
Geloof: U zult dan aangekomen zijn op het punt waar u werkelijk kunt zeggen “ik ben de meester van mijn lot, de kapitein van mijn ziel!”

Veel filosofen hebben beweerd dat de mens meester is over zijn eigen aardse lot, maar de meesten van hen hebben er niet bij gezegd waarom dat zo is. De reden waarom de mens zijn eigen aardse en vooral zijn financiële lot in handen heeft, is in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde geweest. De mens kan meester over zichzelf en zijn omgeving worden omdat hij de macht heeft om zijn eigen onderbewustzijn kan beïnvloeden en zo de samenwerking van Oneindige Intelligentie te verkrijgen.
U leest nu het hoofdstuk dat de sleutel vormt tot deze levenswijsheid. De instructies in dit hoofdstuk moeten begrepen worden en met volharding toegepast worden, om te slagen in het omzetten van verlangen in geld.
Voor de omzetting van verlangen in geld dient u zelfsuggestie te gebruiken teneinde uw onderbewustzijn te bereiken en te beïnvloeden. De andere principes zijn gewoon middelen waarmee u zelfsuggestie kunt toepassen. Houd dat in gedachten, dan zult u altijd beseffen hoe belangrijk zelfsuggestie is bij uw pogingen om geld te verwerven met de hier beschreven methode.
Voer deze instructies uit alsof u een klein kind bent. Vul uw inspanningen met iets van het geloof van een kind.
Als u dit boek uit hebt, zou u dit hoofdstuk weer moeten opslaan en de volgende instructie in geest en daad moeten uitvoeren:
Lees het hele hoofdstuk elke avond één keer hardop, totdat u er volledig van overtuigd raakt dat het principe van zelfsuggestie werkt en dat het alles wat ervan beweerd wordt, ook echt voor u doet. Onderstreep tijdens het lezen elke zin die u in het bijzonder opvalt.
Volg deze instructie precies op. Het zal voor u de weg openen naar volledig begrip van en meesterschap over de principes van succes.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks            ebook-winkel         artikelen
           voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten
email hier om lid te worden van de ebookclub            afbeeldingen            tastbare boeken kopen           Vind je passie met de Transformator!
dieet, voeding en gezondheid          
inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten           vegetarische recepten
boek beschrijvingen en recensies            spiritueel tuinieren           interessante sites