English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks            ebook-winkel         artikelen
           voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten
email hier om lid te worden van de ebookclub            afbeeldingen            tastbare boeken kopen           Vind je passie met de Transformator!
dieet, voeding en gezondheid          
inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten           vegetarische recepten
boek beschrijvingen en recensies            spiritueel tuinieren           interessante sites




HOOFDSTUK 3

GELOOF
VISUALIZATIE VAN, EN GELOOF IN HET VERWEZENLIJKEN VAN VERLANGEN
De tweede stap naar rijkdom

Geloof is de leidende chemicus van de geest. Als geloof vermengd wordt met de vibratie van gedachte, pakt het onderbewustzijn meteen de vibratie op, zet het om in het spirituele equivalent ervan en stuurt het naar Oneindige Intelligentie, net als bij gebed.
De emoties van geloof, liefde en seks zijn de krachtigste van alle belangrijke positieve emoties. Liefde en geloof zijn psychisch en verbonden met de spirituele kant van de mens. Sex is puur biologisch en alleen verbonden met het fysieke. Als die drie worden gemengd, heeft dat het effect van het openen van een directe verbinding tussen het eindige denken van een mens en Oneindige Intelligentie.

Hoe geloof te ontwikkelen

Nu volgt een uitspraak over het belang van zelfsuggestie bij de omzetting van verlangen in zijn fysieke of financiële equivalent: 'Geloof is een mentale toestand die met zelfsuggestie opgewekt of gecreëerd kan worden door bevestiging of herhaling van instructies aan het onderbewustzijn.'
Gaat u maar eens na met welk doel u dit boek waarschijnlijk aan het lezen bent. U wilt natuurlijk het vermogen krijgen om uw ontastbaar verlangen om te zetten in zijn tastbare equivalent, geld. Als u de instructies voor zelfsuggestie volgt, kunt u het onderbewustzijn ervan overtuigen dat u gelooft dat u zult krijgen wat u vraagt. De zelfsuggestie versterkt dat geloof. Er ontstaan dan vanzelf vastomlijnde plannen om te krijgen wat u verlangt.
De methode om geloof te ontwikkelen is uiterst moeilijk te beschrijven, in feite bijna net zo moeilijk als het zou zijn om de kleur rood aan een blinde te beschrijven die nog nooit kleur heeft gezien en niets heeft om datgene wat je beschrijft mee te vergelijken. Geloof is een mentale toestand die u op eigen kracht kunt ontwikkelen. U dient daarvoor wel eerst de dertien principes in dit boek te beheersen. Door het gebruik van die principes zal het geloof spontaan tot ontwikkeling komen.
Herhaalde bevestiging van opdrachten aan uw onderbewustzijn is de enige manier om geloof spontaan tot ontwikkeling te brengen.
Misschien wordt de betekenis hiervan duidelijker als we kijken naar de manier waarop mensen soms misdadiger worden. Een bekende criminoloog heeft eens gezegd: Als mensen voor het eerst met misdaad te maken krijgen, verafschuwen ze het. Als ze er een tijdje mee in contact blijven, raken ze eraan gewend en kunnen ze het verdragen. Als dat maar lang genoeg duurt, accepteren ze het en raken erdoor beïnvloed.'
Dat is een andere manier om te zeggen dat elke gedachte die herhaaldelijk aan het onderbewustzijn wordt medegedeeld, uiteindelijk wordt geaccepteerd en uitgevoerd. Het gevolg is dat die gedachte langs de meest geschikte weg vertaald wordt in haar fysieke equivalent.
Kijk nu nog eens naar de uitspraak dat alle gedachten die in emoties zijn omgezet en vermengd zijn met geloof, zich direct beginnen te vertalen in hun tastbare equivalent.
Emoties of de gevoelscomponent van gedachten geven aan gedachten vitaliteit, levendigheid en daadkracht.
Als de emoties van geloof, liefde en seks vermengd worden met een gedachte, hebben ze een krachtiger uitwerking dan elk van deze emoties afzonderlijk.
Niet alleen gedachten die vermengd zijn met geloof, maar ook die welke gecombineerd worden met een positieve of een negatieve emotie, kunnen het onderbewustzijn bereiken en beïnvloeden.
Nu zult u wel begrijpen dat het onderbewustzijn een negatieve of destructieve gedachte in haar fysieke equivalent zal vertalen, zoals het ook reageert op positieve of constructieve gedachten.
Dat is het merkwaardige verschijnsel dat zovele miljoenen mensen 'ongeluk' of 'pech' noemen.
Er zijn miljoenen mensen die geloven dat ze 'gedoemd' zijn tot armoede en mislukking. Dat wijten ze aan een vreemde kracht waarover ze naar hun idee geen controle hebben. Ze scheppen hun eigen 'mislukkingen' vanwege dit negatieve geloof, dat het onderbewustzijn oppakt en vertaalt in zijn fysieke equivalent.
Ik wil hier opnieuw benadrukken dat u succes kunt boeken als u aan uw onderbewustzijn een verlangen naar geld of bezittingen doorgeeft. U moet dat doen in de verwachting of het geloof dat de verwezenlijking van dat verlangen ook echt zal plaatsvinden. Niets kan u ervan weerhouden uw onderbewustzijn te 'misleiden' door het via zelfsuggestie instructies te geven, zoals ik het onderbewustzijn van mijn zoon heb misleid. Om die 'misleiding' realistischer te maken kunt u doen alsof u het verlangde materiële bezit al hebt verworven.
Het onderbewustzijn zal elke opdracht uitvoeren die het heeft gekregen in het geloof dat de opdracht ook echt zal worden uitgevoerd. Dat doet het met de meest directe en meest geschikte middelen die er zijn.
Nu kunt u de vaardigheid ontwikkelen om geloof te vermengen met elke opdracht die u aan uw onderbewustzijn geeft. Een vaardigheid groeit door ervaring. Een vaardigheid kunt u niet alleen bereiken door instructies te lezen.
Als het waar is dat iemand crimineel kan worden door associatie met misdaad (en dit is een bekend feit), dan is het net zo goed waar dat iemand geloof kan ontwikkelen door aan het onderbewuste te suggereren dat het geloof heeft. Begrijp deze waarheid en u zult weten waarom het van wezenlijk belang voor u is dat u positieve emoties als overheersende krachten in uw geest aanmoedigt en negatieve emoties ontmoedigt en uitschakelt.
Een geest die overheerst wordt door positieve emoties, is een gunstige verblijfplaats voor geloof. Zo'n geest kan aan het onderbewustzijn instructies geven die het onmiddellijk zal opvolgen en uitvoeren.


GELOOF IS EEN GEESTELIJKE TOESTAND DIE DOOR ZELFSUGGESTIE KAN WORDEN OPGEWEKT.

Eeuwenlang hebben religieuze mensen de strijdende mensheid aangespoord te geloven in allerlei dogma's, maar ze hebben er niet bij verteld HOE de mensen konden geloven. Ze hebben niet duidelijk gemaakt dat geloof een geestelijke toestand is die door zelfsuggestie kan worden opgewekt.
In een taal die iedereen kan begrijpen, zullen we een beschrijving geven van alles wat bekend is over het opwekken van geloof.
Geloof in uzelf; geloof in het Oneindige.
Voordat we beginnen, zou u de volgende stelling eens moeten overwegen: geloof is het 'eeuwige elixer' dat ons leven en kracht geeft en ons laat reageren op gedachten!
De voorgaande zin is de moeite waard om nog eens te lezen, en een derde en vierde keer. Het loont de moeite hem hardop te lezen!

Geloof is het begin van alle rijkdom!
Geloof is de basis van alle 'wonderen' en alle mysteries die niet door wetenschappelijke wetten te verklaren zijn!
Geloof is het enige effectieve tegengif tegen mislukking!
Geloof is het chemische element dat, vermengd met gebed, iemand in directe verbinding stelt met Oneindige Intelligentie.
Geloof is het element dat de gewone gedachten vibratie, opgewekt door de eindige geest van de mens, omzet in haar spirituele equivalent.
Geloof is de enige macht waardoor de kosmische kracht van Oneindige Intelligentie voor de mens ter beschikking kan komen.

ELK VAN DEZE UITSPRAKEN KAN BEWEZEN WORDEN!

Het bewijs is eenvoudig en makkelijk te leveren. Het zit verpakt in het principe van zelfsuggestie. Laten we daarom onze aandacht richten op het onderwerp zelfsuggestie, uitzoeken wat het is en wat we ermee kunnen bereiken.
Het is bekend dat een mens uiteindelijk alles gelooft wat hij tegen zichzelf herhaalt, ongeacht of het waar is of niet. Als iemand een leugen blijft herhalen, zal hij de leugen uiteindelijk als waarheid zien. Hij zal zelfs geloven dat het echt een waarheid is. Elk mens is wat hij is, in overeenstemming met de gedachten die hij in zijn geest laat overheersen. Gedachten die een mens welbewust in zijn geest toelaat, met sympathie omgeeft en met één of meer emoties combineert, vormen de stimulerende krachten die elke beweging en daad sturen en beheersen!
Nu volgt een heel belangrijke waarheid:
Gedachten die met één of meer emoties worden vermengd, vormen een 'magnetische' kracht die andere gedachten van gelijke aard aantrekt.
Een gedachte die op die manier wordt 'gemagnetiseerd' met emotie, is te vergelijken met een zaadje dat in vruchtbare grond ontkiemt, groeit en zich telkens opnieuw vermenigvuldigt. Wat oorspronkelijk één zaadje was, wordt ontelbare miljoenen zaadjes van dezelfde soort!
De atmosfeer is een grote kosmische massa van eeuwige krachten van vibratie. Het wordt gevormd door zowel destructieve als constructieve vibraties. Het bevat altijd vibraties van angst, armoede, ziekte, mislukking, ellende en vibraties van voorspoed, gezondheid, succes en geluk, net zoals het het geluid van honderden muziekarrangementen bevat, en honderden menselijke stemmen, die allemaal hun eigen individualiteit behouden via het medium van de radio. De menselijke geest trekt uit die grote voorraad voortdurend vibraties aan die harmoniëren met de overheersende vibratie. Elke gedachte, idee, plan of doel in de geest trekt een menigte soortgelijke gedachten, ideeën enzovoort aan, voegt die aan zijn eigen kracht toe en groeit totdat het de dominerende, motiverende kracht is in die geest.
Laten we nu terugkeren naar het uitgangspunt en nagaan hoe het oorspronkelijke zaad van een idee, plan of doel in de geest kan worden gezaaid. Dat is snel gezegd: elk idee, plan of doel kan op de geest worden overgedragen door herhaling van de gedachte. Daarom vraag ik u uw belangrijkste doel op te schrijven, uit het hoofd te leren en hardop te herhalen, elke dag opnieuw, totdat de geluidsvibraties uw onderbewustzijn hebben bereikt. U dient de invloeden van een ongunstige omgeving te weren, zodat u uw eigen leven kunt opbouwen. Maak een overzicht van geestelijke kwaliteiten en gebreken. U zult ontdekken dat uw grootste zwakheid gebrek aan zelfvertrouwen is. Dat gebrek kunt u met zelfsuggestie verhelpen, zoals u daarmee ook verlegenheid in moed kunt veranderen. Zelfsuggestie is toe te passen door positieve gedachten op te schrijven, uit het hoofd te leren en te herhalen, zodat ze tot de uitrusting van uw onderbewustzijn gaan behoren.


HET FORMULIER VAN ZELFVERTROUWEN

Ten eerste: Ik weet dat ik het vermogen bezit om mijn belangrijkste levensdoel te bereiken; daarom eis ik van mezelf dat ik daar voortdurend aan werk en dat ook volhoud, en ik beloof hier en nu dat ik dat zal doen.
Ten tweede: Ik besef dat de overheersende gedachten in mijn geest zich zullen vermenigvuldigen in uiterlijke, fysieke acties en zich geleidelijk transformeren in fysieke werkelijkheid; daarom zal ik mijn gedachten elke dag dertig minuten lang concentreren op de persoon die ik wil worden, zodat ik in mijn geest een duidelijk beeld daarvan schep.
Ten derde: Dankzij het principe van zelfsuggestie weet ik dat elk verlangen dat ik vastberaden koester, uiteindelijk zal leiden tot het bereiken van het begeerde doel; daarom zal ik elke dag tien minuten wijden aan mijn opdracht om zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Ten vierde: Ik heb een beschrijving op papier gezet van mijn vastomlijnde hoofddoel in mijn leven en ik zal er vastberaden naar streven genoeg zelfvertrouwen te ontwikkelen om dat doel te bereiken.
Ten vijfde: Ik besef ten volle dat geen enkele rijkdom of positie lang kan standhouden, tenzij het is gebaseerd op waarheid en rechtvaardigheid; daarom zal ik geen enkele overeenkomst aangaan die niet alle betrokkenen tot voordeel strekt. Ik zal slagen door de krachten aan te trekken die ik wil gebruiken, en door samenwerking met andere mensen te zoeken. Ik zal anderen ertoe brengen me te dienen, door mijn bereidheid anderen te dienen. Ik zal haat, jaloezie, zelfzucht en cynisme uitbannen -door liefde voor de hele mensheid te ontwikkelen, want ik weet dat een negatieve houding tegenover anderen succes onmogelijk maakt. Ik zal ervoor zorgen dat andere mensen in mij geloven, want ik zal in hen geloven, en in mijzelf. Ik zal dit formulier ondertekenen, het uit mijn hoofd Ieren en één keer per dag hardop zeggen, in het volle geloof dat het geleidelijk mijn gedachten en handelingen zal beïnvloeden, zodat ik een succesvol iemand vol zelfvertrouwen zal worden.Achter dit formulier schuilt een natuurwet die nog niemand heeft kunnen verklaren. Het heeft alle wetenschappers van elke tijd versteld doen staan. De psychologen hebben deze wet “zelfsuggestie”genoemd en het daarbij gelaten. Het doet er niet toe hoe we die wet noemen. Wat telt, is dat de wet WERKT tot glorie en zegen van de hele mensheid, ALS zij constructief wordt gebruikt. Zodra de wet destructief wordt gebruikt, zal zij ook vernietigend werken. Hierin kunnen we een heel belangrijke waarheid zien, namelijk dat degenen die zich door een mislukking laten ontmoedigen en hun leven in armoede en ellende eindigen, het principe van zelfsuggestie negatief hebben toegepast. De oorzaak daarvan is misschien te vinden in bet feit dat alle gedachten de neiging hebben zich te omhullen met bun fysieke equivalent. Het onderbewustzijn maakt geen onderscheid tussen constructieve en destructieve gedachten. Het is een chemisch laboratorium waarin alle gedachtenimpulsen worden gecombineerd en gereedgemaakt om in fysieke realiteit te worden omgezet. Het werkt met het materiaal dat wij aanleveren met onze gedachten. Het onderbewustzijn zal een angstige gedachte evengoed in werkelijkheid omzetten als en gedachte vol moed of geloof. De medische geschiedenis is rijk aan gevallen van zelfmoord door suggestie. Een mens kan zelfmoord plegen door negatieve suggestie, net zo effectief als via andere middelen. In een bank in het middenwesten, “leende” een man genaamd Joseph Grant, een bankemployee, een groot bedrag zonder toestemming van de leiding. Hij verloor het geld door gokken. Op een middag kwam de inspecteur van de bank en begon de rekeningen na te gaan. Grant verliet de bank, nam een kamer in een hotel en toen ze hem drie dagen later vonden, lag hij in bed, kreunend en steunend, aldoor de woorden herhalend: “Mijn God, dit wordt mijn dood! Ik kan de schande niet verdragen.” Korte tijd later was hij dood. De artsen verklaarden dat het “mentale zelfmoord” was. Net zoals elektriciteit bij constructief gebruik bijzonder praktisch is en bij verkeerd gebruik levensgevaarlijk, zo zal de wet van zelfsuggestie u naar vrede en welvaart leiden of naar het dal van ellende, mislukking en dood, afhankelijk van uw inzicht erin en uw toepassing ervan.
Stel dat u uw geest vult met vrees, twijfel en ongeloof in uw vermogen om de krachten van Oneindige Intelligentie te gebruiken. De wet van zelfsuggestie zal dan die mentaliteit overnemen en het gebruiken bij de vertaling van uw gedachten in hun fysieke equivalent. Dit is net zo waar als twee en twee vier is.
Net als de wind het ene schip naar het oosten blaast en het andere naar het westen, zal de wet van zelfsuggestie u opheffen of neerdrukken, afhankelijk van de manier waarop u de zeilen van gedachten spant.
De wet van zelfsuggestie stelt iedereen in staat toppen van succes te bereiken die elke verbeelding te boven gaan. Dit is in het volgende gedicht goed beschreven:

"Als je denkt dat je zult verliezen, heb je verloren
Want buiten de wereld merken we
dat succes begint met het willen
Het hangt af van een geesteshouding.

Als je denkt dat je iets niet aankunt, is dat zo,
Je moet hoog denken om op te kunnen stijgen
Je moet zeker van jezelf zijn
Voordat je ooit een prijs kunt winnen.

De levensstrijd wordt niet altijd gewonnen
Door de sterkste of snelste mens
Maar vroeger of later is de winnaar
Degene die denkt dat hij het kan!


Let op de woorden die benadrukt zijn. Dan zult u de diepere bedoeling van de dichter begrijpen.
Ergens in u ligt het zaad van succes te slapen. Als dat wordt gewekt en tot actie komt, zal het u tot hoogten voeren die u zich nooit had kunnen dromen.
Zoals een musicus de prachtigste muziekstukken aan de snaren van zijn viool weet te ontlokken, zo kunt u het genie dat in u ligt te slapen, wekken en u welk doel dan ook laten bereiken.
Abraham Lincoln mislukte in alles wat hij probeerde, tot ver voorbij zijn veertigste. Hij was volslagen onbekend, totdat hij opeens iets geweldigs meemaakte, dat het slapend genie in zijn hart en hersenen wekte en hem tot één van de grootste mensen aller tijden maakte. Die 'ervaring' was vermengd met de emoties verdriet en liefde. Het had allemaal te maken met Ann Rutledge, de enige vrouw van wie hij echt hield.
Het is bekend dat de emotie van liefde nauw verwant is met de geestelijke toestand van geloof. De reden daarvoor is dat liefde veel lijkt op de vertaling van een gedachte in haar spirituele equivalent. Tijdens mijn onderzoek naar het levenswerk en de prestaties van honderden succesvolle mannen ontdekte ik dat bij vrijwel iedereen de liefde van een vrouw een belangrijke rol speelde. De emotie van liefde schept een gunstig veld van magnetische aantrekking, die hogere en verfijnder vibraties doen toestromen.
Als u een bewijs wilt van de kracht van geloof, hoeft u maar de prestaties te bestuderen van mannen en vrouwen die deze kracht hebben gebruikt. Boven aan de lijst staat Jezus van Nazareth. Het Christendom is de grootste kracht die van invloed is op de geest van mensen. De basis van het christendom is geloof. ongeacht hoeveel mensen de betekenis van deze kracht hebben vervormd of verkeerd hebben geïnterpreteerd.
De kern van de lessen en daden van Christus, die als 'wonderen' beschouwd kunnen worden, was niets meer of minder dan geloof. Wonderen worden alleen door geloof voortgebracht.
Laten we de kracht van geloof beschouwen van een man die in zijn tijd wereldberoemd was, Mahatma Gandhi.
Hij was één van de meest verbazingwekkende voorbeelden van de mogelijkheden van geloof. Gandhi gebruikte meer potentiële kracht dan wie ook in zijn tijd. En dat deed hij hoewel hij niet beschikte over de gebruikelijke machtsmiddelen zoals geld, slagschepen, soldaten en oorlogstuig. Gandhi had geen geld, geen thuis, geen kostuum, maar hij had kracht.
Hoe kwam hij aan die kracht?
Hij schiep kracht uit zijn begrip van het principe van geloof en uit zijn vermogen om dat geloof over te brengen op de geesten van tweehonderd miljoen mensen. Door de invloed van geloof, presteerde Gandhi iets buitengewoons dat de sterkste militaire macht ter wereld niet kan en nooit zal kunnen met behulp van soldaten en militair geweld. Hij heeft de verbazingwekkende prestatie geleverd om tweehonderd miljoen mensen onder zijn invloed te krijgen, hen tot eenheid te brengen en te laten samenwerken als één geest.
Met welke andere kracht dan geloof zou zoiets kunnen?

Ooit komt de dag dat zowel de werknemer als de werkgever de mogelijkheden van GELOOF zullen ontdekken. Die dag gloort. De hele wereld heeft tijdens de economische depressies kunnen zien wat gebrek aan geloof doet met bedrijven. De beschaving heeft zeker genoeg intelligente mensen voortgebracht om deze grote les te kunnen toepassen. Gedurende de depressies was er overvloedig bewijs dat wijdverbreide angst de raderen van industrie en zakenleven zal verlammen. Uit deze ervaring zullen leiders van bedrijven en industrie voortkomen die zullen profiteren van het voorbeeld van Gandhi en in zaken dezelfde strategieën zullen toepassen die hij gebruikte om de grootste schare volgelingen aller tijden te verzamelen. Deze leiders zullen voortkomen uit de gelederen van onbekende mensen, die nu werken in staalfabrieken, de auto industrie en in de kleine steden van Amerika.
Het zakendoen is toe aan een vernieuwing, dat staat vast! De methoden van het verleden, gebaseerd op economische combinaties van MACHT en ANGST zullen worden vervangen door de betere principes van GELOOF en samenwerking. Mensen die werken zullen meer ontvangen dan dagelijks loon. Ze zullen winstaandelen van de bedrijven ontvangen, net als degenen die het kapitaal voor de zaken verschaffen. Maar eerst moeten ze hun werkgevers meer geven en ophouden met onderhandelen via geweld ten koste van het publiek. Ze moeten het recht op winstaandelen verdienen!
Het allerbelangrijkste is dat ze bovendien geleid zullen worden door leiders die de principes die Mahatma Gandhi toepaste, zullen begrijpen en toepassen.

In het zakenleven en in de industrie zijn geloof en samenwerking noodzakelijk. Daarom is het interessant en nuttig een gebeurtenis te analyseren die een uitstekend inzicht biedt in de manier waarop industriëlen en zakenlieden grote fortuinen vergaren, namelijk door te geven voordat ze proberen te krijgen.
De gebeurtenis die ik hier wil beschrijven, vond plaats in 1900, het jaar waarin de Staal Corporatie van de Verenigde Staten werd opgericht. Als u tijdens het lezen van dit verhaal deze basisgegevens in het oog houdt, zult u begrijpen hoe ideeën in reusachtige rijkdom zijn omgezet.
Twijfelt u er nog aan of mensen door te denken rijk kunnen worden? Dan zal dit verhaal uw twijfel wegnemen. Het is namelijk een goed voorbeeld van de toepassing van een groot aantal principes die in dit boek beschreven zijn.
De kracht van een idee is op een pakkende manier in de Newyork World-Telegram beschreven door John Lowell. Met zijn toestemming drukken we zijn verhaal hier af.


EEN AANGENAME TAFELREDE VOOR EEN MILJARD DOLLAR

Op de avond van 12 december 1900 kwamen ongeveer tachtig financiële topfunctionarissen bijeen in de eetzaal van de University Club op Fifth Avenue (New Vork) om een jongeman uit het westen van de Verenigde Staten eer te bewijzen. Nog geen zes van de aanwezigen beseften dat ze getuige waren van de belangrijkste episode in de geschiedenis van de Amerikaanse industrie.
J. Edward Simmons en Charles Stewart Smith hadden het diner georganiseerd om de dertigjarige industrieel bij de oostelijke bankwereld te introduceren. Hun hart was nog vol dankbaarheid voor de royale gastvrijheid waarmee Charles M. Schwab hen in Pittsburgh had ontvangen. Ze verwachtten echter niet dat hij de conventies met voeten zou treden. Ze waarschuwden hem juist dat het verzadigde Newyorkse publiek niet openstond voor redevoeringen. Als hij de Stillmans en de Harrimans en de Vanderbilts niet wilde vervelen, kon hij zich beter beperken tot een beleefdheidspraatje van vijftien of twintig minuten en het daarbij laten.
Zelfs John Pierpont Morgan, die in overeenstemming met zijn waardigheid rechts van Schwab zat, was niet van plan al te lang te blijven. En wat de pers en de buitenwereld betreft, de hele aangelegenheid was zo onbelangrijk dat er de volgende dag in de pers geen regel aan gewijd werd.
De twee gastheren en hun voorname gasten werkten zich door de gebruikelijke zeven of acht gangen heen. Voor zover er werd gepraat, was dat voornamelijk uit beleefdheid. Er waren maar weinig bankiers en effectenmakelaars bij die Schwab al kenden. Zijn carrière had hem langs de banken van de Monongahela gevoerd, zodat niemand hem hier goed kende. Maar voordat de avond voorbij was, zouden ze honderdtachtig graden zijn gedraaid -inclusief geldmagnaat Morgan -en een baby van een miljard dollar, de United States Steel Corporation, zou zijn verwekt
Uit historisch oogpunt is het misschien erg jammer dat er geen opname van Charlie Schwabs toespraak is gemaakt.
Maar waarschijnlijk was het een eenvoudige toespraak, vol 'grammaticale zonden' (Schwab vond taalkundige finesses niet belangrijk), vol spitse opmerkingen en grappen. Maar afgezien daarvan had de toespraak een galvaniserende uitwerking op de vijf miljard aan kapitaal die naar schatting aan het diner aanzat. Toen Schwab klaar was en de gasten nog onder de indruk waren, leidde Morgan de spreker naar een hoge vensterbank. Daar gingen ze zitten en terwijl ze hun benen lieten bungelen vanaf hun hoge, oncomfortabele zetel, praatten ze een uur lang met elkaar.
De magie van Schwabs persoonlijkheid deed haar werk, maar belangrijker was het volledig gerijpte, vastomlijnde programma dat hij had gepresenteerd voor de uitbreiding van Steel. Vele andere mannen hadden geprobeerd Morgan te interesseren voor de vorming van een staalkartel, met als voorbeeld de combinaties van biscuit, draad en hoepel, suiker, rubber, whisky, olie of kauwgom. John W Gates, de gokker, had er al eens op aangedrongen, maar Morgan vertrouwde hem niet. Bill en Jim Moore, effectenmakelaars uit Chicago, hadden met lijm een lucifertrust en een dorpshuiskartel gevormd. Ze hadden gefaald. Elbert H. Gary; de huichelachtige rechtsgeleerde, wilde het plan adopteren,maar hij was niet sterk genoeg om indruk te maken.
Schwabs welsprekendheid sleepte Morgan zodanig mee dat hij de betrouwbare resultaten voor zich kon zien van de meest gewaagde financiële onderneming aller tijden. Tot die tijd was het project beschouwd als een dronken droom van zonderlingen met veel zwart geld.
Aan het begin van de twintigste eeuw begonnen duizenden kleine en soms inefficiënt geleide bedrijven samen te smelten tot grote samenwerkingsverbanden die de concurrentie met gemak aankonden. Het financiële magnetisme dat daarvoor nodig was, had zijn oorsprong in de plannen van die joviale zakenpiraat John W Gates. Hij had al de American Steel and Wire Company gevormd uit een keten van kleine ondernemingen. Samen met Morgan had hij al de Federal Steel Company opgericht.
Maar vergeleken bij Andrew Carnegies gigantische verticale trust, die eigendom was van en geleid werd door drieënvijftig partners, stelden die andere combinaties niets voor.
Ze konden naar hartelust combinaties vormen, maar nooit zouden ze een bedreiging voor Carnegies organisatie kunnen vormen, en Morgan wist dat.
De oude excentrieke Schot wist dat ook. Vanaf de schitterende hoogten van Skibo Castle had hij, eerst met plezier entoen met wrok, de pogingen van Morgans kleinere firma's gadegeslagen om een deel van zijn markt te veroveren. Toen de pogingen te brutaal werden, sloeg Carnegies temperament om in woede en wraak. Hij besloot elke staalfabriek van zijn rivalen na te bouwen. Tot dusverre was hij niet geïnteresseerd geweest in draad, pijp, hoepel of plaat. Integendeel, hij stelde zich er tevreden mee aan zulke bedrijven het ruwe staal te verkopen. Ze moesten maar uitzoeken wat voor vorm ze het gaven. Nu, met Schwab als zijn bekwame chef en plaatsvervanger, was hij van plan zijn vijanden tegen de muur te drukken.
Dus zag Morgan in de toespraak van Charles M. Schwab het antwoord op het probleem van de combinaties. Een trust zonder Carnegie -de staalreus -zou helemaal geen trust zijn, maar een pruimepudding zonder pruimen, zoals een schrijver eens heeft gezegd.
Schwabs toespraak van 12 december 1900 bevatte onmiskenbaar de conclusie, hoewel niet de smeekbede, dat de grote Carnegie-onderneming onder Morgans paraplu gebracht kon worden. Hij praatte over de toekomst van staal op wereldniveau, over een reorganisatie voor grotere efficiëntie, over specialisatie, het sluiten van onrendabele fabrieken en bundeling van krachten bij de succesvolle bedrijven, bezuinigingen in het ertstraject, bezuinigingen in overhead en administratie, en over het veroveren van buitenlandse markten.
Bovendien vertelde hij de vrijbuiters onder hen wat de fouten waren in hun gebruikelijke piraterij. Het was hun doel geweest, zo zei hij, om monopolies te creëren, prijzen op te drijven en zichzelf grote dividenden uit te keren. Schwab veroordeelde het systeem op een zo vriendelijk mogelijke manier. De kortzichtigheid van die politiek, hield hij zijn toehoorders voor, lag in het feit dat zij de markt beperkte in een tijd waarin alles om expansie schreeuwde. Door de prijs van staal te verlagen zou een steeds groter wordende markt worden opengelegd. Staal zou meer toepassingen krijgen en ze zouden een flink deel van de wereldmarkt kunnen veroveren. In feite was Schwab een apostel van de moderne massaproduktie, maar dat wist hij toen niet.
Het diner in de University Club liep ten einde. Morgan ging naar huis om over Schwabs rooskleurige voorspellingen na te denken. Schwab ging terug naar Pittsburgh om Carnegies staalbedrtjf te leiden. Gary en de anderen gingen terug naar hun koerstelegrafen om rond te hangen in afwachting van de volgende beweging.
Die liet niet lang op zich wachten. Morgan deed er ongeveer een week over om het gesprek op hoog niveau met Schwab te verteren. Toen hij zichzelf ervan had verzekerd dat er geen financiële indigestie was opgetreden, nodigde hij Schwab uit. Hij vond het een tamelijk bescheiden jongeman. Schwab wees erop dat Carnegie het misschien niet leuk zou vinden als hij erachter kwam dat zijn plaatsvervanger had geflirt met de Keizer van Wall Street, de straat waarin Carnegie absoluut geen stap wilde zetten. Toen stelde bemiddelaar John W. Gates voor dat als Schwab 'toevallig' in het Bellevue Hotel in Philadelphia zou zijn, J.P. Morgan daar ook 'bij toeval' kon verblijven. Maar toen Schwab arriveerde, was Morgan ziek thuis in New York. Dus ging Schwab op uitdrukkelijk verzoek van Morgan naar New York en meldde zich bij de bibliotheek van de financier. Bepaalde economische historici hebben het geloof verkondigd dat de regie van begin tot eind in handen was van Andrew Carnegie -dat het diner voor Schwab, de beroemde toespraak, het gesprek erna tussen Schwab en de Geldkoning gearrangeerd waren door de slimme Schot. De waarheid is precies andersom. Toen Schwab het verzoek kreeg de overeenstemming tot stand te brengen, wist hij niet eens of 'de kleine baas', zoals Andrew werd genoemd, wel zou willen luisteren naar een aanbod om te verkopen, en dan nog wel aan een groep mensen aan wie Andrew niet bepaald de status van heilige toekende. Maar Schwab nam naar de onderhandelingen zes vellen papier met getallen in duidelijk schrift mee. Die getallen gaven de werkelijke waarde en de potentiële verdiencapaciteit weer van elk staalbedrijf dat hij als een onmisbare ster aan het nieuwe staalfirmament beschouwde.
Vier mannen zaten de hele nacht over die getallen gebogen. Dat gebeurde natuurlijk onder leiding van Morgan, wiens geloof in het goddelijk recht van geld onwrikbaar was. Hij had zijn aristocratische partner bij zich, Robert Bacon, geleerde en gentleman. Nummer drie was John W. Gates, die Morgan minachtend als zakenpiraat beschouwde en als een stuk gereedschap gebruikte. De vierde was Schwab, die meer van de produktie en verkoop van staal wist dan wie dan ook. Tijdens die bijeenkomst werden de Pittsburghse cijfers geen moment in twijfel getrokken. Als hij zei dat een onderneming zo en zo veel waard was, was ze dat waard en niets meer of minder. Hij hield ook vast aan zijn beginsel dat alleen de bedrijven die hij noemde, deel zouden uitmaken van de combinatie. Hij had een onderneming voor ogen waaraan niet twee gelijksoortige bedrijven zouden deelnemen, zelfs niet om de hebzucht te bevredigen van vrienden die hun eigen bedrijven op de brede schouders van Morgan wilden laten rusten.
Toen de dageraad aanbrak, stond Morgan op en rechtte zijn rug. Er bleef nog één vraag over.
'Denk je dat je Andrew Carnegie kunt overhalen om te verkopen?' vroeg hij.
'Ik kan het proberen,' zei Schwab.
'Als je hem zover kunt krijgen, zal ik de zaak regelen,' zei Morgan.
Tot zover liep alles goed. Maar zou Carnegie verkopen?
Hoeveel zou hij vragen? (Schwab vermoedde 320 miljoen dollar.) Hoe zou hij betaald willen worden? In gewone of preferente aandelen? Obligaties? Contant? Niemand kon 320 miljoen dollar op tafel leggen.
Er was in januari een golfwedstrijd op de ijskoude St.Andrews banen in Westchester. Andrew had een flink aantal truien tegen de kou aangetrokken en Charlie praatte veel, zoals gewoonlijk, om zijn aandacht erbij te houden.
Maar over zaken werd met geen woord gesproken totdat de twee in het nabij gelegen, behaaglijk warme buitenhuisje van Carnegie zaten. Met dezelfde overtuigingskracht waarmee hij tachtig miljonairs in de University Club had gehypnotiseerd, onthulde Schwab de glanzende beloften van een comfortabele oude dag, van ontelbare miljoenen waarmee hij zijn sociale bevliegingen zou kunnen betalen. Carnegie gaf zich gewonnen, schreef een getal op een stuk papier en gaf dat aan Schwab met de woorden: Akkoord, voor dat bedrag verkopen we.' Het bedrag was ongeveer 400 miljoen dollar. Het was een optelsom van de 320 miljoen die Schwab had genoemd, en 80 miljoen, zijnde het bedrag waarmee het kapitaal in de voorgaande twee jaar was gegroeid.
Later, op het dek van een transatlantische lijnboot, zei de Schot op meelijwekkende toon tegen Morgan: 'Ik wou dat ik je 100 miljoen meer had gevraagd.'
'Als je erom had gevraagd, had je het ook gekregen,' zei Morgan opgewekt.
Er was natuurlijk veel opschudding. Een Britse correspondent telegrafeerde dat de buitenlandse staalindustrie met schrik was vervuld door de gigantische combinatie. De voorzitter van de Yale universiteit verklaarde dat als trusts niet binnen de perken werden gehouden, het land 'binnen vijfentwintig jaar een keizer in Washington kon verwachten'.
Maar de behendige aandelenmakelaar Keene bracht de nieuwe aandelen zo voortvarend op de markt dat de totale emissie door sommigen geschat op bijna 600 miljoen dollar in een oogwenk was verdwenen. Carnegie had zijn miljoenen en het Morgan-syndicaat had 62 miljoen dollar voor alle 'moeite': En alle 'jongens', van Gates tot Gary; hadden hun miljoenen.
***De achtendertig jaar oude Schwab werd goed beloond. Hij werd benoemd tot president van de nieuwe onderneming en bleef tot 1930 in functie.

Het dramatische verhaal van groots zakendoen dat u zojuist hebt gelezen, is een volmaakte illustratie van de manier waarop verlangen kan worden omgezet in zijn fysieke equivalent!
Die gigantische organisatie werd bedacht door één man. Het plan waarmee de organisatie staalfabrieken voor haar financiële stabiliteit verwierf was het geestesproduct van dezelfde man.
Zijn geloof, zijn verlangen, zijn verbeelding, zijn volharding waren de bestanddelen die United States Steel zouden vormen. De staalfabrieken en de machinerieën die de organisatie na haar oprichting wist aan te kopen, waren van ondergeschikt belang.
Maar zorgvuldige analyse zal uitwijzen dat de geschatte waarde van de bezittingen, verworven door de organisatie, ongeveer 600 miljoen dollar in waarde toenam, enkel en alleen omdat ze onder één directie kwamen.
Met andere woorden, het idee van Charles M. Schwab en het geloof waarmee hij het duidelijk maakte aan J.P. Morgan en de anderen, waren goed voor een winst van ongeveer 600 miljoen dollar. Niet gering voor één enkel idee!
De United States Steel Corporation floreerde en werd één van de rijkste en machtigste ondernemingen in de Verenigde Staten.
Zij bood werk aan duizenden mensen, ontwikkelde nieuwe toepassingen voor staal en legde nieuwe markten open. Op die manier bewees zij dat de 600 miljoen dollar winst die Schwabs idee had opgeleverd, welverdiend was.
Rijkdom begint in de vorm van een gedachte!
De omvang van de rijkdom wordt alleen beperkt door de persoon in wiens geest de gedachte ontstaat. Geloof heft beperkingen op! Onthoud dat als u met het leven gaat onderhandelen over de prijs die u vraagt voor wat u doet.
Denk er ook aan dat de man die de United States Steel Corporation maakte, toen volslagen onbekend was. Hij was enkel de rechterhand van Andrew Carnegie, totdat hij zijn beroemde IDEE ter wereld bracht. Daarna kwam hij snel terecht in een positie van macht, roem en rijkdom.

ER ZIJN GEEN BEPERKINGEN VOOR DE GEEST BEHALVE DIE, DIE WIJ ERKENNEN. ZOWEL ARMOEDE ALS RIJKDOM KOMEN VOORT UIT DENKEN.


English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks            ebook-winkel         artikelen
           voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten
email hier om lid te worden van de ebookclub            afbeeldingen            tastbare boeken kopen           Vind je passie met de Transformator!
dieet, voeding en gezondheid          
inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten           vegetarische recepten
boek beschrijvingen en recensies            spiritueel tuinieren           interessante sites