www.absolute1.net

spirituele boeken online over leven in overvloed volgens de spirituele wetten. Een inspirerende nieuwe levensvisie!


Joseph Murphy – Eenheid met God


Northwoods Divine Science
Uittreksel uit:

THIS IS IT: the art of metaphysical demonstration (DIT IS HET: De wegen van metafysische demonstratie)

Church of Divine Science

Los Angeles, 3rd ed., 1948 Revised"Ik ben de Heer en er is niemand anders, er is geen God buiten Mij.'(Jes. 45:5). U, de lezer, bent het enige wezen dat er is. Wanneer u zegt: 'IK BEN'', betekent dat de hele som van alle personen in de wereld. Alle andere begrippen zijn projecties in de ruimte van het ene wezen, uzelf. In de Bijbel - dat een tekstboek is over metafysische psychologie en de stemmingen en gevoelens van de mens – wordt voortdurend naar het IK BEN verwezen als 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (Joh. 14:6). 'Ik ben de opstanding en het leven' (Joh. 11:25). 'Ik ben die ik ben' (Ex. 3:14).

Deze en soortgelijke uitspraken stralen in het licht van hun ware betekenis wanneer we eenmaal inzien dat Jezus, de Christus, niet over zichzelf persoonlijk sprak, maar over het principe van het Zijn inherent in heel de mensheid. Wat mensen die de Waarheid leren niet inzien, is dat er slechts één mens is, net zoals er slechts één God is en vanwege dezelfde reden. God en de mens zijn één – 'Ik ben in de Vader en de Vader is in mij' (Joh.14:11). U kunt het Ene niet delen; oneindigheid kan niet gedeeld of vermenigvuldigd worden. De schijnbare deling is de illusie van afscheiding.

We moeten het innerlijke Zelf dat zuivere Geest is en niet onderhevig aan welke omstandigheid dan ook, erkennen. We hebben het gevoel dat we bepaald worden door tijd en ruimte, maar deze omstandigheden hebben geen plaats in het Ware Wezen. De echte erkenning van het IK BEN is de erkenning van het Zelf in u. God, de Vader, die eeuwig in zijn eigen Wezen verblijft, zendt alle vormen van zijn wil uit zichzelf.

Volgens een onwrikbare wet keren alle vormen van zijn wil ook terug tot de Vormloze. U, de ene mens, kunt het oneindige Zelf in u begrijpen door een onbeperkte uitbreiding van uw opvatting van God. Zo keert u terug naar het Universele Wezen als een zoon die thuiskomt bij zijn vader. Hoe meer we de Bijbel bestuderen, hoe meer we beseffen dat we meer kennis en begrip van de mysteries erin verkrijgen door te mediteren, d.w.z. door ons naar binnen te keren.

De weg naar binnen is de weg naar grootsheid, de Koninklijke weg van de Ouden en voor alle mensen die met de Verheven Oorzaak verenigd willen worden, is het de wortel en substantie van alles.

Wedergeboorte houdt het innerlijk opstijgen van het mindere naar het grotere door een innerlijke realisatie of door het verheffen van het bewustzijn van één niveau naar een ander. Het bewustzijn, dat nu via contemplatie verhoogd is, houdt zich bezig met het feit dat ik nu het wezen ben dat ik verlang te zijn en om het echt te maken, moet ik het voelen. Dit besef is een innerlijk gewaarzijn van de nieuwe staat van bewustzijns oftewel wedergeboorte.

Er is geen enkele noot die ooit is gespeeld, die de mens niet kan spelen. Alles wat ooit gevoeld is door welke heilige dan ook, kan door elk mens gevoeld worden. Er zijn geen feiten of geheimen verborgen in het duistere verleden die niet door elk mens aan het licht gebracht kunnen worden.

Jij bent het enige Wezen dat er is. Jij hebt een herinnering aan alles wat gebeurd is, dus zijn alle tonen, stemmingen, vibraties, kennis en wijsheid in je. Er is geen taal die ooit werd gesproken die je niet kunt spreken. Er is geen stem die je niet na kunt doen, want alles is in jou.

JIJ hebt altijd geleefd. 'Voordat Abraham bestond, BEN IK' (Joh.8:58). 'Als alle dingen ophouden BEN IK'. Jij, de mens, schreef de Bijbel! Je bent het misschien vergeten, maar als je over de passages erin mediteert, zal het subjectieve zelf in jou aan je bewuste geest onthullen wat je bedoelde, toen JIJ het duizenden jaren geleden schreef.

Tijd is een illusie: God is het eeuwige NU. Duizenden jaren zijn als een ogenblik. Eeuwen zijn als een dag. Laat daarom het geloof in tijd los en in het idee dat we telkens terug komen naar dit aardse vlak – de ene keer als Jan, de andere keer als Marie – om meer ervaring te krijgen, onszelf volmaakt te maken en als Jezus, de Christus, te worden. Soms wordt ons verteld dat het onmogelijk voor ons is om in één leven net als Jezus te worden, of als Mozes. Verschillende levens zijn nodig.

Bovendien zeggen velen dat we één of ander 'karma' uit moeten werken in dit leven. Met andere woorden, we moeten boeten voor de zonden en misdaden die we in vorige levens hebben begaan voordat we gezuiverd kunnen worden. Sommigen zeggen dat het haast onmogelijk is om bepaalde fysieke condities in dit leven te veranderen, vooral als iemand geboren is met een aangeboren ziekte of misvorming.

Dit is onjuist en in tegenspraak met alles wat de Bijbel onderwijst, namelijk: 'Aanschouw, ik ben de Heer, de God van alle vlees: is er iets te moeilijk voor mij? (Jer.32:27) 'Ik zal u gezond maken en ik zal uw wonden genezen, zegt de Heer. (Jer.30:17). '….. Wie geneest al uw ziekten: Wie verzadigt uw ziel met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.' (Ps.103:3,5) Ik zal hen bevrijden van de macht van het graf, ik zal hen verlossen van de dood.' (Hosea 13:14)

Een kreupele is niet onmiddellijk genezen door zijn of jouw geloof. Als het been van een man is geamputeerd, groeit er ook geen ander been aan, omdat zijn vader en moeder, gezaghebbende boeken, gevoegd bij traditie en menselijk geloof, allen bijdragen aan het onjuiste geloof en datgene wat hij als kind leerde. Hij heeft nu de vaste overtuiging dat God geen ander been kan laten groeien. Hij is er vast van overtuigd dat niets voor hem gedaan kan worden, behalve een kunstbeen aan te meten. 'Uw geloof heeft u behouden' (Luc. 8:48)

Met betrekking tot het geloof van sommige mensen dat we moeten lijden vanwege fouten van het verleden of zonden die we eeuwen geleden hebben begaan, er is geen basis voor dit onjuiste concept. Als iemand gelooft dat hij moet lijden voor iets dat hij heeft gedaan, zal hij lijden. Het is allemaal gebaseerd op geloof. Het enige verlies, de enige beperking of kwaad in de wereld is ons geloof in verlies, in beperking en ons geloof in kwaad of ziekte. Dit staat bekend als 'de zoon van verlies' of gevoel van verlies waar de Bijbel over spreekt. 'Kom nu, laat ons samen redeneren, zegt de Heer.

Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. (Jes. 1:18) 'En ik zal me hun zonden en overtredingen niet meer herinneren.' (Hebr. 10:17) 'Want U, Here, bent goed en bereid te vergeven en stroomt over van genade voor allen die U aanroepen.' (Ps. 86:5)

De lezer zou moeten stoppen en nadenken en even beseffen dat een God die zegt: 'Heb je vijanden lief, doe goed aan hen die je haten,' vanuit Zijn grotere Liefde, het hele verleden uitwist. Hij wist alle tranen en vergeeft je onmiddellijk. Kun je je een God voorstellen die je vraagt om degenen die tegen jou zondigen te vergeven en vervolgens zelf weigert om te vergeven? 'Hij zal mij aanroepen en ik zal hem antwoorden.' (Ps. 91:15)

'Ik Zelf ben Hem die alle overtredingen uitwist in mijn eigen belang, en ik zal me jouw zonden niet herinneren. (Jes. 43:25)

De mens neemt volledig afstand van het verleden door deel te nemen aan een groots psychologisch en mystiek feest van vrede en geluk. Door de Tegenwoordigheid van God in hem te beseffen, verheft hij zijn bewustzijn naar de blijde overtuiging dat hij NU het wezen is dat hij wenst te zijn.

Nadat hij deze toestand in zichzelf heeft gevestigd, neemt een stil innerlijk weten bezit van hem. Alle eerdere twijfel en angst gaat over en zal niet meer herinnerd worden. Door dit stille innerlijke gevoel te onderhouden, wordt datgene wat hij innerlijk voelt uiterlijk uitgedrukt.

Northwoods Divine Science Resource Center
inspirerende 
esoterische eboeken en kinderboeken, over godsbegrip, zelfvertrouwen, mystiek, meditatie, 
metafysica, inspiratie, spiritualiteit, wonderen, zingeving, welvaart, gebeden, het onze vader, 
christus, affirmeren, inspiratie, welvaartsbewustzijn, positief denken, esoterie, & spirituele 
kinderverhaaltjes en sprookjes voor nieuwe tijds kinderen

Te koop bij ons:
 • De MP3 audio "Heel je verleden.
 • Een MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • Een MP3 audio CD "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap.
 • Aanbieding: De audio CD "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap" samen met de audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • Een mp3 audio met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt.
 • James Allen - Van armoede naar macht als ebook.
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten.
 • Annie Rix Militz - Rijkdom en eer als ebook.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • "De uitweg" door Joseph Benner als ebook.
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld als ebook.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.
 • "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst voor kinderen van alle leeftijden als ebook. Plus een bonus ebook voor kinderen.
 • Margareth Lee - Alex in elfenland als ebook.
 • Het ebook Black Beauty van Anna Sewell met de oorspronkelijke tekeningen voor slechts 5 euro.

  De koop van ebooks bij absolute1.net is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van ebooks van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  U kunt via Paypal betalen Of email hier om te bestellen.

  Plaats a.u.b. de naam van het boek dat u wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht en of het een ebook betreft. Dank U!
  Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties van de CD "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke CD een stukje beluisteren.
  De koop van ebooks bij absolute1.net is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van ebooks van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.