email en wordt lid van de ebookclub gratis spirituele ebooks tastbare boeken kopen Energetische Transformator & EVT voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten vegetarische recepten subliminale software metafysische Engelse gedichten

inspirerende Engelse songteksten
artikelen boek beschrijvingen en recensies ebook-winkel Vind je passie met de Transformator! afbeeldingen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks

De macht van het gesproken woord

door

Florence Scovel ShinnVertaling: Margareth Liew-On

    INHOUD

Hoofdstuk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorwoord
Hoofdstuk 1: Wapens die u niet kent
Hoofdstuk 2: "Aan u geef ik de macht "
Hoofdstuk 3:
Wees sterk en vrees niet
Hoofdstuk 4: De heerlijkheid van de Heer -
Psalm 24
Hoofdstuk 5: Vrede en voorspoed
Hoofdstuk 6: Je grote kans
Hoofdstuk 7: Je nergens zorgen over maken
Hoofdstuk 8: Onbevreesdheid
Hoofdstuk 9: Overwinning en vervulling


VOORWOORD

Florence Shinn Scovel onderwees vele jaren metafysica in New York. Haar bijeenkomsten werden goed bezocht en op die manier was ze het middel om de boodschap aan een aanzienlijk aantal mensen door te geven. Haar boeken hebben een ruime verspreiding, niet alleen in Amerika maar ook in het buitenland. Ze lijken er slag van te hebben om hun weg te vinden naar afgelegen en onverwachte plaatsen in Europa en andere delen van de wereld. Af en toe ontmoeten we iemand die waarheid ontdekte door het vinden van een boek van Florence Scovel Shinn op de meest onwaarschijnlijke locatie.

Een geheim van haar succes was dat ze altijd zichzelf bleef, gewoon, informeel, vriendelijk en humoristisch. Ze heeft nooit getracht om literair, conventioneel of indrukwekkend over te komen. Om deze reden trok ze duizenden aan die de spirituele boodschap niet zouden hebben geaccepteerd via de meer conservatieve en verheven vormen, of bereid zijn geweest om de standaard metafysische boeken te lezen, althans niet in het begin.

Zij was zelf heel spiritueel, hoewel ze dit meestal verborg door haar onderwerpen zakelijk en luchtig te behandelen. De technische of academische benadering lag haar niet. Ze onderwees via bekende, praktische, en alledaagse voorbeelden.
Voor ze een lerares van de Waarheid werd, was ze van beroep kunstenares en boek illustrator, die lid was van een oude familie in Philadelphia.
Zij liet een verzameling aantekeningen en herinneringen na, die in het huidige boek zijn opgenomen. Mogen zij op grote schaal worden verspreid.
—Emmet Fox


Hoofdstuk 1 WAPENS DIE U NIET KENT

"Ik heb wapens die u niet kent!; Ik heb wegen die u niet kent! Ik heb kanalen waar u geen weet van hebt!” Mysterieuze wapens, mysterieuze middelen, mysterieuze kanalen! Want God bewerkt Zijn wonderen op mysterieuze manieren. Het probleem met de meeste mensen is dat ze de weg en de kanalen vooraf willen kennen. Ze willen de Opperste Intelligentie vertellen hoe hun gebeden moeten worden beantwoord. Zij hebben geen vertrouwen in de wijsheid en vindingrijkheid van God. Ze bidden, waarbij ze de Oneindige Intelligentie concrete aanwijzingen geven hoe die te werk moet gaan en beperken daarmee de Heilige Ene.

Jezus zei: "Wanneer je bidt, geloof dat je het gewenste hebt." Wat zou eenvoudiger of directer kunnen zijn? "Wordt als een klein kind als u het Koninkrijk wilt binnengaan." Wij zouden de Heilige Schrift kunnen parafraseren en zeggen, “wees verwachtingsvol als een klein kind en je gebeden zullen worden beantwoord”. Een kind verwacht in blijde anticipatie zijn speelgoed met Kerstmis. Neem bijvoorbeeld een jongetje dat een trommel vraagt voor Kerstmis. Het kind ligt 's nachts niet wakker van de kwellende zorgen over de vraag of hij zijn trommel wel of niet zal krijgen. Hij gaat naar bed en slaapt heerlijk.
's Morgens springt hij uit bed en is gereed voor de fijne dag die voor hem ligt. Hij kijkt uit naar alles wat op zijn pad is.

De volwassene besteedt slapeloze nachten vol zorgen over zijn probleem. In plaats van een trommel, vroeg hij om een groot geldbedrag. Hij kan niet bedenken hoe het naar hem toe zou kunnen komen en zal het er wel op tijd zijn? Hij zal je vertellen dat hij volmaakt geloof heeft in God, maar hij zou graag willen weten via welk kanaal het kan komen en hoe dat gebeuren moet. Het antwoord komt “ik heb wapens die jij niet kent”. “Mijn wegen zijn wonderbaarlijk, mijn methoden zijn zeker.” “Vertrouw op Mij, in elk opzicht.” In elk opzicht vertrouwen op de Heer lijkt heel moeilijk te zijn voor de meeste mensen.

Het betekent uiteraard dat je jouw intuïtie dient te volgen, want intuïtie is de magische weg, de rechte weg naar je manifestatie. Intuïtie is een spiritueel vermogen dat het verstand te boven gaat. Het is de "stille kleine stem" die vaak een voorgevoel wordt genoemd en die zegt: "Dit is de weg, volg het." Ik verwijs heel vaak naar intuïtie, want het is het belangrijkste onderdeel van spirituele ontwikkeling. Het is goddelijke leiding. Het is de God binnenin, het oog dat waakt over Israël en nooit sluimert of slaapt. Hiermee is niets onbelangrijk. Erken mij in al uw wegen en ik zal uw weg effenen. Denk eraan - veracht de kleine dingen niet (de schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen).

Het is heel moeilijk voor een persoon die altijd luisterde naar het redenerende verstand om plotseling de intuïtie volgen, vooral voor mensen die wat zij regelmatige gewoonten noemen hebben. Ze zijn eraan gewend om elke dag op hetzelfde tijdstip hetzelfde te doen. Ze eten precies op tijd. Ze staan op een bepaalde tijd op en gaan naar bed op een bepaalde tijd. Elke afwijking stoort hen.

We hebben de macht om te kiezen. We kunnen de magische weg van de intuïtie volgen, of de lange en zware weg van de ervaring, door het redenerende verstand te volgen. Door het volgen van het bovenbewustzijn bereiken we het hogere. In de intuïtie zijn er beelden van eeuwige jeugd en eeuwig leven, waar de dood zelf wordt overwonnen. Wij hebben de macht het onderbewustzijn te doordringen met beelden van de eeuwige jeugd en het eeuwige leven.Het onderbewustzijn, dat alleen maar ongerichte macht is, voert het idee uit en we hebben dan ons lichaam getransmuteerd in een lichaam dat nooit kan sterven. We zien dit idee deels uitgedrukt in de film "The Lost Horizon". Shangrila was een symbolisch beeld van de wonderlijke wereld waar alle omstandigheden perfect zijn.

Er is een spiritueel prototype van je lichaam en zaken. Ik noem 't het goddelijk ontwerp en dit goddelijk ontwerp is een perfect idee in je hogere metabewustzijn. De meeste mensen zijn ver van de expressie van de goddelijke idee van hun lichaam en zaken. Ze hebben de tegengestelde beelden van ziekte, ouderdom en dood in het onderbewustzijn ingeprent en het heeft hun bevelen zorgvuldig uitgevoerd. Nu moeten we zorgen voor een nieuwe bestelling; "Laat me nu het goddelijk idee uitdrukken in mijn geest, lichaam en zaken." Als je het onderbewuste hiervan doordringt door het herhalen van deze uitspraak zul je versteld staan van de veranderingen die spoedig plaatsvinden.

Je zult worden bestookt met nieuwe ideeën en nieuwe idealen. Een chemische verandering zal plaatsvinden in je lichaam. Je omgeving zal ten goede veranderen, want in het Goddelijk Plan, waarin alle omstandigheden permanent perfect zijn, breidt je je snel uit.


Hoofdstuk 2 "AAN U GEEF IK DE MACHT"

Gods geschenk aan de mens is macht; macht en heerschappij over al het geschapene, zijn geest, zijn lichaam, en zaken. Alle ellende komt voort uit gebrek aan macht. De mens waant zich zwak en het slachtoffer van de omstandigheden, stellende dat omstandigheden waarover hij geen zeggenschap heeft zijn verslagenheid veroorzaken. De mens die alleen op zichzelf bouwt is inderdaad een slachtoffer van omstandigheden, maar verbonden met zijn goddelijke kracht zijn alle dingen mogelijk.

Via kennis van de metafysica zijn we aan het ontdekken hoe dit kan worden gedaan. Door middel van je woord kom je in contact met deze kracht. Dan wordt op wonderbaarlijke wijze elke last opgeheven en wordt elke strijd gewonnen.

Leven en dood zijn in de macht van de tong. Let zorgvuldig op je woorden. Je plukt voortdurend de vruchten van jouw woorden. “En hij die overwint en mijn werk tot het einde volbrengt, hem zal ik macht en heerschappij over de naties verlenen.:”

Overwinnen betekent alle twijfels, angsten en negatieve trillingen loslaten. Een man met perfecte innerlijke vrede en een perfecte instelling, vervuld van liefde en goede wil, kan alle negatieve vibraties laten oplossen. Ze zouden als sneeuw onder de zon smelten.

Jezus Christus zei: "Alle macht is mij gegeven om de hemel op aarde te brengen." Laten we dankbaar zijn dat dit nu gaat gebeuren – want het kwaad bestaat niet en laat nog geen vlekje achter. Deze goddelijke kracht bevindt zich in jou, in jouw metabewustzijn. Het is het rijk van inspiratie, openbaring en verlichting. Het is het rijk van inspiratie en wonderen en verwondering. Snel en schijnbaar onmogelijk vinden er veranderingen plaats die jou ten goede komen.
Een deur opent waar er geen deuren waren. Je levensonderhoud komt uit verborgen en onverwachte kanalen tevoorschijn, want "God heeft wapens waar u geen weet van hebt." Om te werken met goddelijke kracht moet je het voorrang geven en het verstand stil laten zijn. Op het moment dat je iets vraagt, weet de Oneindige Intelligentie reeds hoe de wens in vervulling kan worden gebracht. De mens hoeft slechts blijdschap te voelen en dankbaarheid te tonen, en te handelen naar zijn geloof.
Een heel bekende vrouw uit Engeland vertelde over deze ervaring: Ze vroeg met veel gevoel om een realisatie van God. Deze woorden kwamen tot haar: "Doe alsof ik er ben en ik ben er.” Het is precies zoals ik zeg, telkens opnieuw - alleen actief geloof laat een indruk achter in het onderbewustzijn, en tenzij je een indruk achterlaat in het onderbewustzijn, zijn er geen resultaten.


Hoofdstuk 3 WEES STERK EN VREES NIET

Wees sterk! Vrees niet; Angst is de enige tegenstander van de mens. Telkens wanneer je bang bent, riskeer je een nederlaag! Angst voor gebrek! Angst voor mislukking! Angst voor verlies! Angst voor andere personen! Angst voor kritiek! Angst berooft je van alle macht, want je hebt je contact met de Universele Krachtcentrale verloren. "Waarom zijt gij bevreesd, Oh gij kleingelovigen?" Angst is omgekeerd geloof. Het is het geloof op zijn kop. Als je bang bent begin je aan te trekken wat je vreest: je trekt het aan als een magneet. Je bent gehypnotiseerd door het menselijk denken wanneer je bang bent.

Daniel was onverstoord omdat hij wist dat zijn God sterker is dan de leeuwen, zijn God maakte de leeuwen net zo ongevaarlijk als kittens, dus wandel zo snel mogelijk naar jouw leeuw en ervaar het zelf. Misschien ben je je hele leven al op de vlucht voor een bepaalde leeuw. Het heeft je leven miserabel gemaakt en je haar is er grijs door geworden. Een kapster vertelde me eens dat ze een vrouw kende wiens haar weer de natuurlijke kleur had gekregen toen ze eenmaal ophield met zich zorgen te maken.

Een vrouw zei tegen me tijdens een interview, "Ik ben totaal niet bang, maar ik maak me heel veel zorgen." Angst en bezorgdheid zijn tweelingen en zijn hetzelfde. Indien je onbevreesd zou zijn zouden je zorg-cellen opgedroogd raken. “Waarom maak je je zorgen, Oh jij kleingelovige?” Ik denk dat de meest voorkomende angst de angst voor verlies is. Misschien heb je alles wat het leven te bieden heeft, maar sluipt de oude leeuw van angst binnen. Je hoort hem grommen, “Het is te mooi om waar te zijn! Het kan nooit lang duren.” Als hij jouw aandacht krijgt, heb je reden tot bezorgdheid.

Veel mensen zijn datgene kwijtgeraakt wat zij in hun leven het waardevolst vinden. Dat komt doordat zij altijd angst hebben voor verlies. Het enige wapen dat je kunt gebruiken tegen jouw leeuwen is je woord. “Je woord is je toverstaf”, gevuld met magie en kracht. Je zwaait jouw toverstaf over jouw leeuw en verandert hem in een kitten. ECHTER, de leeuw zal een leeuw blijven tenzij je naar hem toe loopt. Je kunt beter vragen, “HOE gaan we de confrontatie aan met onze leeuwen?”

Moses zei tot zijn volk, "Wees niet bevreesd, sta stil en aanschouw de redding door God, die Hij u zal laten zien tegen de Egyptenaren die jullie vandaag hebben gezien, jullie zullen hen nooit meer zien! De Here God zal voor jullie vechten, en jullie zullen in vrede blijven.” Wat een wonderbaarlijke regeling! Oneindige Intelligentie kent de uitweg. Oneindige Intelligentie weet waar de voorraad is om in elke behoefte te voorzien. Maar we moeten erin vertrouwen, ons evenwicht bewaren en Het voorrang geven. Zoveel mensen zijn bang voor andere mensen. Ze lopen weg van onaangename situaties en natuurlijk rent de situatie achter hen aan.

"De Heer is mijn licht en mijn verlossing: wie zal ik vrezen? De Heer is de kracht van mijn leven: van wie zal ik bang zijn?" Psalm 27 is een van de meest triomfantelijke psalmen! Het is ook ritmisch en muzikaal. De schrijver realiseerde zich dat geen vijand hem kon schaden, want de Heer was zijn licht en zijn verlossing.

Onthoud nu dat jouw enige vijanden zich binnenin jezelf bevinden. De bijbel spreekt van vijandige gedachten, jouw twijfels, angsten, afkeer, grieven en voorgevoelens. Elke negatieve situatie in je leven is een uitgekristalleerde gedachte, het is opgebouwd uit jouw eigen nutteloze verzinsels! Maar deze situaties kunnen niet standhouden in het licht van de Waarheid. Dus biedt de situatie onbevreesd het hoofd, terwijl je zegt “De Heer is mijn licht en mijn verlossing, voor wie moet ik dan bang zijn?"

Jezus Christus was de grootste van alle metafysici en gaf ons duidelijke regels voor de controle van omstandigheden door middel van woord en gedachte. "U hebt mij wijzer gemaakt dan mijn vijanden." Allereerst moet je wijzer zijn dan je vijandige gedachten, het leger van de vreemdelingen, de aliens. Je moet elke negatieve gedachte beantwoorden met een woord van gezag. Het leger van de vreemdelingen zal zingen: "De zaken gaan slecht en geld is schaars." Onmiddellijk antwoord je: "Mijn levensonderhoud komt van God en verschijnt nu als paddestoelen uit de grond." Er zijn geen moeilijke tijden in het koninkrijk. Misschien moet je dit een tijdje volhouden, zoals het "welles – nietes"-spelletje, enzovoorts.

Tot slot win je, want de waarheid moet zegevieren en je hebt het leger van de vreemdelingen op de vlucht laten slaan. Dan, wanneer je even niet op je hoede bent, begint het leger van de vreemdelingen opnieuw; "Je wordt niet gewaardeerd, je zult nooit succesvol zijn." Je antwoordt dan onmiddellijk: "God waardeert mij, derhalve waarderen alle mensen mij. Niets kan tussen mij en mijn goddelijk ontworpen succes komen."

Tenslotte wordt het leger van de vreemdelingen weggevaagd en afgevoerd, omdat je er geen aandacht aan schenkt. Je hebt de vreemdelingen uitgehongerd. Honger de angstige gedachten uit door hen geen aandacht te schenken en te handelen volgens jouw geloof. De leeuw ontleent zijn felheid aan jouw angst, zijn gebrul zit in de trillingen van jouw hart. Sta stil net als Daniel en ook jij zult horen hoe de engelen naar je toesnellen die zijn gestuurd om jou te helpen.

De missie van Jezus Christus was mensen te laten ontwaken. "Wordt wakker u die slaapt". Mensen sliepen in de Adamische droom over tegenstellingen, het dualisme. Gebrek, verlies, mislukking, zonde, ziekte en dood leken voor hen echt te zijn. Het verhaal van Adam is, dat hij van de boom van illusie at en in een diepe slaap viel. In deze diepe slaap verzon hij denkbeeldig goed en kwaad. En nergens in de Bijbel staat dat hij is ontwaakt.

Bernard Shaw zegt in zijn boek Terug naar Methusalem: "Adam bedacht moord, geboorte en dood en alle negatieve omstandigheden." Het was de ontwikkeling van de redenerende geest. Natuurlijk, Adam staat voor de algemene geest, de massageest. In de fase van de Tuin van Eden functioneerde de mens alleen in het bovenbewuste. Wat hij ook wenste of verlangde was altijd binnen bereik. Door de ontwikkeling van de redenerende geestm van het verstand, kwam de val van de mens. Hij redeneerde zichzelf in gebrek, beperkingen en falen. Hij verdiende zijn brood met het zweet op zijn voorhoofd, in plaats van Goddelijk verzorgd te zijn.

De boodschap van Jezus Christus was de mensen weer terug in de "vierde dimensie" te brengen, het bewustzijn van de Tuin van Eden. In het 14e hoofdstuk van Johannes vinden wij een opsomming van al zijn lessen. Hij noemde het "Het Evangelie" hetgeen betekent "Goed Nieuws". Met verbazingwekkende eenvoud en directheid, vertelde Hij de mensen dat als zij zouden vragen en tegelijkertijd zouden geloven, dat zij zouden ontvangen; en de macht werd altijd aan de Vader binnenin hen toegeschreven. God is de Gever, de mens de ontvanger! Deze Opperste Intelligentie voorziet de mensheid van alles wat deze wenst en nodig heeft! Dit was beslist een lering om de mensen bewust te maken! Hij bewees zijn stellingen door wonderen te verrichten en wonderlijke inzichten te verschaffen.

Eén van de meest dramatische wonderen is de genezing van de man die al vanaf zijn geboorte blind was. De tegenstanders van Jezus gingen de man ondervragen in de hoop iets tegen Jezus te vinden. Maar de man zei alleen maar: "Een ding weet ik, terwijl ik voorheen blind was, kan ik nu zien."
Dit is een wonderbaarlijke uitspraak om zelf te doen. "Terwijl ik voorheen blind was, kan ik nu zien." Misschien was je blind voor jouw eigen belang, blind voor jouw kansen, blind voor jouw innerlijke intuïtieve leiding, blind voor verschijningen, waarbij jij vrienden voor vijanden aanzag. Wanneer je je bewust wordt van het goede voor jou, besef je dat er geen vijanden zijn, want God gebruikt ieder persoon en situatie voor jouw bestwil. Belemmeringen zijn vriendelijk en obstakels zijn opstapjes. Één met God word je onoverwinnelijk.

Dit is een zeer krachtige uitspraak: "God's onoverwinnelijke kracht vaagt alles weg op zijn pad. Ik rijd op de golven ervan mijn Beloofde Land binnen."
Rijdend op de golven, nemen zij je mee naar jouw bestemming, vrij van de onderstroom van negatief denken, die jou omlaag zou trekken.

Jouw gedachten en wensen brengen je altijd ergens heen. Prentice Mulford zei: "Het hardnekkige doel, dat sterke verlangen, dat onophoudelijke reikhalzende verlangen, is een zaadje in de Geest. Het is daarin geworteld, het leeft! Het houdt nooit op met groeien! Er is een prachtige wet bij betrokken. Wanneer deze wet bekend is, en wordt opgevolgd en vertrouwd, leidt het elk individu naar verheven en mooie resultaten.

Indien je de wet naleeft met je ogen wijd open, leidt dit tot meer en meer geluk in het leven; maar het blindelings volgen met gesloten ogen leidt tot misère!”

Dit betekent dat verlangen een geweldige vibrerende kracht is die goed geleid dient te worden. Neem bijvoorbeeld deze stelling: “Ik verlang slechts datgene wat Oneindige Intelligentie door mij verlangt. Ik eis datgene op wat van mij is op grond van goddelijk recht en dankzij Goddelijke Genade op Perfecte Wijze!

Je zult dan ophouden met verlangen naar de verkeerde dingen, en de juiste verlangens zullen hun plaats innemen. Jouw mistroostige verlangens worden mistroostig beantwoord, jouw ongeduldige verlangens worden pas na lange vertraging vervuld of op gewelddadige wijze voldaan. Het is belangrijk dit nooit uit het oog te verliezen. Vele ongelukkige situaties zijn ontstaan door mistroostige of ongeduldige verlangens.


Hoofdstuk 4 DE HEERLIJKHEID VAN DE HEER - Psalm 24

In het woordenboek vind ik het woord glorie, gedefinieerd als straling, pracht. “Mijn ogen hebben de straling van de Heer gezien” dat betekent de wet in actie. We kunnen God niet zien, want God is principe, macht, de Opperste Intelligentie binnenin ons, maar wat we zien zijn bewijzen van God. “Bewijst Gij mij hiermede, zegt de Heer der Heerscharen, als ik geen ramen open van verhoring, en u overgiet met een zegen, zo groot, dat er niet genoeg ruimte is om die te ontvangen.” We bewijzen dat God bestaat door onze goddelijke krachten te gebruiken en erin te vertrouwen dat ze het werk zullen doen.

Telkens wanneer we een demonstratie daarvan geven hebben we God bewezen. Indien je de wensen van het hart niet hebt ontvangen, heb je om het verkeerde gevraagd, ofwel, jij hebt “niet correct gebeden”. Je ontvangt jouw antwoord op dezelfde wijze als je jouw vraag hebt uitgezonden. Jouw mistroostige wensen worden mistroostig beantwoord, jouw ongeduldige wensen worden in hun vervulling lang vertraagd of gaan op gewelddadige wijze in vervulling.

Stel dat je een hekel hebt aan gebrek en beperking en aan leven onder armoedige omstandigheden. Je zegt met een heel veel gevoel, "ik wil leven in een grote huis, in een mooie omgeving!" Vroeg of laat kun je je dan als oppasser in een groot en mooi huis bevinden, maar je hebt geen aandeel in deze overdaad. Dit idee kwam in mij op toen ik het huis en het land van Andrew Carnegie passeerde aan Fifth Avenue. Het was helemaal afgesloten en de ingang en ramen waren dichtgetimmerd. Er was slechts één raam open in de kelder. Daar woonde de beheerder. Het was echt een mistroostig plaatje. Vraag (of wens) daarom met verheerlijking en dank, zodat je de glorie van de wet in actie zult zien.

Alle leven is trilling, vibratie. Je past bij wat jij opmerkt ofwel je past bij datgene wat dezelfde trilling heeft als jou. Als je dezelfde trillingen hebt als onrecht en wrok zul je dat tegenkomen op jouw pad, bij elke stap die je neemt. Je zult zeker denken dat het een harde wereld is en dat iedereen tegen jou is. Hermes Trismegistus zei enkele duizenden jaren geleden, "Om uw stemming te veranderen moet u uw trillingsniveau, uw vibraties, veranderen." Ik ben zelfs nog stelliger; Ik zeg dat je, om jouw wereld te veranderen, jouw trillingen moet veranderen.

Zet een andere stroom op de batterij van het denken, en je zult het verschil meteen opmerken. Stel dat je een tijd een hekel hebt gehad aan mensen en steeds zei dat je je niet gewaardeerd voelde. Neem de uitspraak: "God waardeert mij, daarom waarderen mensen mij. Ik waardeer ik mezelf." Je zult dit onmiddellijk op allerlei manieren in de wereld om je heen bevestigd zien.

Je bent nu een meester vakman en je gereedschappen zijn je woorden. Zorg ervoor dat je constructief bouwt, volgens het Goddelijk Plan. Rechter Troward zei: “De mens is een verdeler van Goddelijke Macht, hij creëert deze kracht niet.” We lezen in het Hebreeuws: “Wat is de mens dat U zo op hem let? En het nageslacht van de mens dat U hem bezoekt? U schiep hem slechts een tree lager dan de engelen; en hebt hem gekroond met glorie en eer. U schiep hem om te heersen over Uw werken. U hebt alles onder zijn voeten geplaatst. U hebt alle dingen onder ons verstand geplaatst.”

We komen nu in een begrijpende fase in ons leven. We hebben niet langer het vertrouwen van boeren, wij hebben begriijpend geloof. Salomon zei: "als je toch uit bent op het krijgen van dingen, zorg dat je inzicht krijgt"; inzicht in de werking van de Spirituele Wetmatigheden, zodat wij deze macht binnen onszelf op een constructieve manier aanwenden.

De wet van alle wetten is om te gaan met anderen zoals je wilt dat er met jou omgegaan wordt; want alles wat je geeft komt bij je terug en wat je anderen aandoet zal jou worden aangedaan. Dus, de vrouw die zich onthoudt van kritiek, bespaart zichzelf kritiek. Kritische mensen worden altijd bekritiseerd. Ze leven op dat trillingsniveau. Ze hebben ook reuma, want zure gedachten produceren zuur in het bloed, die pijn veroorzaakt in de gewrichten.

Ik las een artikel in de krant. Er stond in dat een arts een eigenaardige ervaring had gehad met een van zijn patiënten. De vrouw had steenpuisten elke keer als haar schoonmoeder haar een bezoek bracht. In het Engels worden dat letterlijk brandende zweren genoemd. Daar is niets vreemd aan, omdat ze van binnen kookte (hoe vaak hebben we mensen horen zeggen dat ze kookten van woede), dus de brandende zweren verschenen op haar hele lijf. Dit betreft niet alle schoonmoeders. Ik heb een aantal zeer liefdevolle gekend die alleen vrede en harmonie met zich meebrachten.

Huidproblemen laten zien dat iets je dwars zit. Je bent geïrriteerd of boos. Hier zien we weer dat de mens deze Goddelijke macht beheerst door middel van zichzelf. Vibrerend met deze macht, zijn alle dingen onder zijn voeten. "Alle schapen en runderen, ja de dieren van het veld. De vogels in de lucht en de vissen in de zee, alles wat de wegen van de zee volgt." Wat een beeld van macht en heerschappij voor de mens!

De mens heeft de macht en heerschappij over de elementen. We zouden in staat moeten zijn "de wind en de golven terecht te wijzen en meester te zijn." We zouden in staat moeten zijn om een einde te maken aan droogte. Ik las in de krant dat de mensen in een bepaald gebied waar droogte heerste werd verzocht niet het lied te zingen: "Het zal niet meer regenen." Met wat kennis van de metafysica, besefte men de macht van negatieve woorden. Ze voelden dat het iets te maken had met de droogte. We zouden in staat moeten zijn om overstromingen en epidemieën te stoppen, "Want aan de mens is macht en heerschappij gegeven over heel de schepping." Iedere keer dat we iets manifesteren, met elke demonstratie van ons bewijzen we onze macht en heerschappij.

We moeten verheven worden in het bewustzijn zodat de Koning der heerlijkheid binnen kan komen! Zoals we de uitspraak lezen: "Als uw oog één ding waarneemt, zal uw hele lichaam gevuld worden met licht," lijken we overspoeld te worden door een innerlijke straling. Het oog dat slechts één ding ziet, het enkelvoudig oog, ziet alleen het goede, niet verstoord door de schijn van kwaad. Zoals Jezus Christus zei: "Oordeel niet op basis van uiterlijke schijn: oordeel rechtschapen."

Er is een occulte wet van onverschilligheid. Jezus Christus kende deze wet. "Geen van deze dingen raken me." Geen van deze dingen storen mij, zouden we kunnen zeggen in onze moderne taal. Egoïsme en persoonlijk gewin zullen nederlaag en mislukking brengen. "Tenzij de Heer het huis bouwt, is alle arbeid tevergeefs van hen die bouwen." Het beeldend vermogen is een scheppend vermogen en je angst-beelden verschijnen in de wereld om je heen, het resultaat van jouw eigen verwrongen innerlijke verbeelding. Met het enkelvoudig oog dat slechts één ding waarneemt, ziet de mens alleen de Waarheid. Hij kijkt door het kwaad heen, in de wetenschap dat er iets goeds uit voortkomt. Hij transmuteert onrecht in rechtvaardigheid en ontwapent zijn schijnbare vijanden door het sturen van zegenende liefdevolle gedachten. Hij is nu gesteund door ontelbare heren van Macht, want het enkelvoudig oog dat slechts één ding ziet, ziet ook alleen de overwinning.

We lazen in de mythologie over de Cyclopen, een ras van reuzen die naar zeggen Sicilië zouden hebben bewoond. Deze reuzen hadden slechts één oog in het midden van het voorhoofd. De zetel van het verbeeldend vermogen van het innerlijke oog is gelegen in het voorhoofd (tussen de ogen), dus deze legendarische reuzen kwamen uit dit idee voort. Je bent inderdaad een reus, wanneer je met dat innerlijke derde oog waarneemt. Jezus Christus, de leraar der leraren, herhaalde: "NU is de aangewezen tijd, VANDAAG is de dag van uw verlossing."

Een paar dagen geleden zag ik een film die de zinloosheid liet zien van het proberen om te leven in het verleden of het verleden terug te halen. Het is een Franse film en hij heet “Het Leven Danst Voort”. Het is het verhaal van een vrouw, die, toen ze zestien was naar haar eerste bal was gegaan. Ze is nu een weduwe van ongeveer vijfendertig jaar. Ze was om geld getrouwd en had nooit geluk gekend. Bij het verbranden van oude kranten stuitte ze op een verlept dansprogramma. Daarop stonden de namen van zes mannen met wie ze had gedanst op dat bal.

Elk van hen had gezworen zijn hele leven van haar te houden! Terwijl ze daar zo zit met het programma in haar handen, verschijnt de herinnering van het bal als een film op het scherm; Een lieflijke scène, waarbij de dansers bijna zweven op de tonen van een betoverende wals. Haar leven is nu leeg en zij besluit haar verloren jeugd terug te krijgen, door uit te zoeken wat er was gebeurd met de mannen wier namen op het programma vermeld stonden. Een vriend die bij haar is zegt: "Je kunt je verloren jeugd niet terugwinnen; als je terugkeert verlies je de dingen van het nu.” Maar ze gaat toch op zoek naar ze, en krijgt de ene ontgoocheling na de andere. Eéntje herinnerde zich haar totaal niet. Toen ze zei: “Kan je je mij nog herinneren? Ik ben Christine!”, antwoordde hij, “Christine wie?” Sommigen van hen leefden aan de zelfkant. Tot slot keert ze terug naar de stad van haar meisjesjaren, waar de vijfde man woonde. Hij was kapper geworden. Hij praat vrolijk met haar over de goeie ouwe tijd, terwijl hij haar een permanent geeft. Hij zegt, “Ik denk niet dat je jouw eerste bal herinnert, het was hier in deze stad, en vanavond is er een bal op dezelfde plek. Ga met me mee, het zal je herinneren aan de goeie ouwe tijd!” Ze gaat naar het bal; alles ziet er goedkoop en opzichtig uit. Onaantrekkelijke, slecht geklede mensen bevinden zich op de dansvloer. Ze verzoekt het orkest om haar wals te spelen, de wals van haar verloren jeugd! Haar begeleider vertelt haar dat de anderen zo'n ouderwetse wals niet zullen waarderen. Toch spelen ze het. Het contrast is te veel, al haar illusies zijn verdwenen. Ze realiseert zich dat het bal dat ze zich herinnert nooit echt heeft bestaan zoals zij zich dat herinnert. Het was slechts een illusie van het verleden. Ze kon het verleden niet terugwinnen.

Er wordt gezegd dat de twee rovers die aan het kruis hingen symbool stonden voor rovers van tijd. Eén sprak van het verleden en ééntje van de toekomst, en Jezus Christus antwoordde, "NU is het aangewezen moment, vandaag zult gij met mij samenzijn in het paradijs. ” In een oud Sanskriet gedicht staat: “ Kijk goed, naar deze dag. Dit is de begroeting van de dageraad.” Alle zorgen en angsten zijn rovers van tijd.

De occulte wet die ten grondslag ligt aan onverschilligheid is één van de meest diepgaande, want het bevat de verwezenlijking van een staat van bewustzijn waar de zintuiglijke buitenwereld geen invloed heeft op de werking van de geest, en daarom kan het volledig één zijn met de Goddelijke Geest. Het leven van de meeste mensen is een opeenvolging van verstoringen: gebrek, verlies, beperking, schoonmoeders, huisbazen, schuld of onrecht. Deze wereld stond in de oude volksmond bekend als een “tranendal”. Mensen waren allemaal bezig met hun eigen zaken, ze streden hun strijd en droegen hun lasten.

Als een mens oordeelt op grond van de uiterlijke schijn, bevindt hij zich het grootste deel van de tijd in een arena. De arena van ongunstige omstandigheden en confrontaties met leeuwen van gebrek en beperking. "Als uw oog kwaad ziet (als je jezelfd ongunstige omstandigheden inbeeldt) wordt uw gehele lichaam vol duisternis. Als dus uw oog enkelvoudig is en slechts één ding waarneemt, zie je slechts één macht, één plan en één plannenmaker en dan zullen uw lichaam en omstandigheden vol licht zijn." Het lost alle schijn van ziekte, gebrek, verlies of beperking op. Het lost ongunstige omstandigheden op, of "elk wapen dat tegen je wordt geheven." We hebben dit Licht altijd onder ons bevel wanneer je oog alleen op het goede is gericht.

We zouden moeten leren om dit Licht aan te doen, met dezelfde zelfverzekerdheid waarmee we een lichtknop aan doen. “Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle goede dingen vallen u toe.” Een Chinees spreekwoord zegt: "De filosoof laat de manchet van zijn jas aan de kleermaker over." Dus, laat het plan van je leven over aan de Goddelijke Plannenmaker en je zult zien dat de omstandigheden constant perfect zijn.


Hoofdstuk 5: Vrede en voorspoed

“Laat er vrede zijn binnen uw muren en voorspoed in uw paleizen.”
In deze uitspraak van Psalm 122 lezen we dat vrede en welvaart hand in hand gaan. Mensen die gebrek in hun leven manifesteren verkeren in een staat van angst en verwarring. Ze zijn niet gespitst op het goed dat hen toebehoort en missen ingevingen en kansen daartoe. Een vredig persoon is iemand die klaarwakker is. Hij ziet snel en handelt duidelijk. Hem ontgaat niets.

Ik heb mensen gezien die ongelukkig en disharmonieus waren en die compleet veranderden. Ik zal een voorbeeld geven om de werking van de wet te bewijzen. Een vrouw kwam bij mij in een staat van bovenmatig verdriet en zo zag ze er ook uit. Haar ogen waren rood vanwege onafgebroken huilen. Haar gezicht was verwilderd en getekend. De man van wie ze hield had haar verlaten en ze was absoluut het meest ontredderde schepsel dat ik ooit had gezien.
Ik zag de vorm van haar gezicht - grote ogen, ver uit elkaar en een spitse kin. Gedurende vele jaren was ik een kunstenares en heb de gewoonte ontwikkeld om naar mensen te kijken vanuit het standpunt van een kunstenaar. Terwijl ik naar dit verloren schepsel keek, bedacht ik dat haar gezicht net een model van Botticelli was. Ik zie vaak Rembrandts, Sir Joshua Reynolds, enz., in mensen die ik ontmoet. Ik sprak het Woord voor deze vrouw en gaf haar mijn boek, “Het spel van het leven en hoe het te spelen”. Een week of twee later, kwam er een zeer bruisende persoon binnenlopen. Haar ogen waren prachtig en ze was heel mooi. Ik dacht, haar gezicht is net een model van Botticelli.

Plotseling realiseerde ik me dat het dezelfde vrouw was! Ze was blij en zorgeloos! Wat was er gebeurd? Ons gesprek en het boek hadden haar rust gegeven.

"Vrede zij binnen uw muren!" Je "muren” zijn je bewustzijn. Jezus Christus benadrukt vrede en rust. "Kom tot mij, allen, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven." Hij sprak van de Christus binnenin, jouw metabewustzijn, waar er geen lasten en geen strijd is. De twijfels en angsten en negatieve beelden bevinden zich in het onderbewustzijn.

Toen ik enkele jaren geleden terugkeerde uit Californië, kwam ik per vliegtuig. Op grote hoogte had ik een vreemd onthecht gevoel. Op grote hoogte bevinden wij ons in vrede met onszelf en met de hele wereld. Op grote hoogte lijken de velden altijd wit te zijn van de oogst. Alleen de emoties weerhouden je ervan jouw oogst te plukken van succes, geluk en overvloed. Er staat in de Bijbel: "Ik zal u de jaren teruggeven die door de sprinkhanen werden opgegeten." We kunnen dat net zo goed parafraseren en zeggen: "Ik zal jou de jaren teruggeven die door jouw emoties zijn geruïneerd."

Mensen worden heen en weer geslingerd door twijfels en angsten, hetgeen mislukking, ongeluk en ziekte met zich meebrengt.
Ik las in een dagblad dat de wetten van de geest worden herkend en begrepen. Gebleken is dat de angst van mislukking de grootste van alle angsten is, en ten minste 75% van de deelnemers aan psychologisch onderzoek hebben deze faalangst. Natuurlijk kan dit ook verwijzen naar de mislukking van de gezondheid, falen in zaken, financiën, liefde, succes, enz.

Andere belangrijke angsten zijn de angst voor het donker, de angst om alleen te zijn, de angst voor dieren. Sommige mensen zijn bang om verkeerd begrepen te worden, terwijl anderen bang zijn om mentale controle te verliezen. Constante en onafgebroken angst beïnvloedt de klieren, verstoort de spijsvertering en wordt gewoonlijk geassocieerd met symptomen van gestresste zenuwen. Het berooft het lichaam van gezondheid en vernietigt geluk.
Angst is de ergste vijand van de mens want je trekt datgene naar je toe waar je bang voor bent. Het is omgekeerd geloof. Het is eigenlijk geloof in het kwaad in plaats van in het goede. “Waarom zijn jullie bang! Oh! Jullie kleingelovigen?” De onbevreesde, onbelemmerde geest trekt al het goede aan. Wat je ook wenst of verlangt bevindt zich al op je weg. “Voordat je vraagt heb ik al geantwoord.” Veronderstel dat we de Heilige schrift parafraseren en zeggen: “Wat je ook wenst of verlangt is al op je weg geplaatst.” Vaak zal een nieuwe visie van de wereld plotselinge realisatie geven. Als je bepaalde informatie nodig hebt, zal het je worden gegeven.

Een vriendin vertelde me over deze verrassende werking van de wet. Ze was een oud Italiaans manuscript aan het vertalen over het leven van een vroegere Perzische heerser. Er waren geen boeken in het Engels geschreven over dit onderwerp. Ze vroeg zich af waarom de uitgevers de publicatie van het boek tegenhielden. Op een avond was ze haar diner aan het eten bij een restaurant en raakte in gesprek met een man aan dezelfde tafel. Ze vertelde hem over het werk waarmee ze bezig was en van de vertaling van het oude Italiaanse manuscript. Plotseling gaf hij uit zichzelf de informatie: "Het zal je niet zo gauw lukken om het gepubliceerd te krijgen omdat de ideeën van deze Perzische heerser in strijd zijn met de ideeën van de huidige regering." Hij was een onderzoeker en geleerde en wist meer dan zij van dit onderwerp. Haar vraag werd beantwoord en wel bij het restaurant. Dergelijke informatie kan doorgaans enkel gevonden worden in de archieven van een of andere openbare bibliotheek. God manifesteert Zijn wonderen op onverwachte plaatsen.

Ze had zich er een tijdje zorgen over gemaakt, maar pas toen ze zich vredig en blij en onbekommerd voelde, zeilde de informatie binnen over een kalme zee. "Onze voeten zullen binnen uw poorten staan, Oh Jeruzalem." Jeruzalem staat voor de vrede en de voeten voor begrip. Dus begrip brengt ons altijd binnen de poorten van de vrede.

Hoe kan een persoon vrede bereiken als zijn hele leven in een crisis is? Door een affirmatie te gebruiken. Je kunt geen controle uitoefenen over je gedachten, maar je kunt je woorden onder controle houden, en uiteindelijk wint het woord. De meeste mensen hebben disharmonieuze omstandigheden aangetrokken omdat zij bezig waren met hun strijd en met het dragen van hun lasten. We moeten leren om God niet voor de voeten te lopen, zodat Hij elke situatie kan harmoniseren of verbeteren. Het woord "harmoniseren" is een hele goede, want ik heb gezien hoe wat krom was werd rechtgetrokken en verbeteringen gemaakt zien worden die door geen enkele menselijke geest zouden kunnen zijn bedacht.

Alles wat het Koninkrijk te bieden heeft is van jou, als je de Oneindige Intelligentie voorrang geeft, want het heeft al gezorgd voor een overvloedige voorraad voor elke behoefte. Maar je moet het volledig vertrouwen. Als je twijfel of angst voelt, verlies je het contact met deze Opperste Macht.

Dus als je vervuld bent van twijfels en angsten, is het noodzakelijk om iets te doen om jouw vertrouwen te tonen. Geloof zonder daden (of actie) is dood. Actief geloof laat een indruk van verwachting achter in het onderbewuste en zo hou je contact met de Universele Intelligentie. Net zoals Wall Street de aandelenmarkt in de gaten houdt, moeten wij onze aandelen in de Vertrouwensmarkt goed in de gaten houden. Vaak staan de koersen op de Vertrouwensmarkt laag. Soms dalen de aandelen totdat alles instort: een bepaalde ongelukkige situatie die we hadden kunnen voorkomen. We beseften dat we de rede volgden in plaats van onze intuïtie. Een vrouw vertelde me hoe ze een aantal duidelijke aanwijzingen had gekregen om een bepaalde weg niet in te slaan. Desondanks luisterde ze naar haar verstand en groot ongeluk kwam daaruit voort.

Intuïtie is onze onfeilbare gids. Oefen jezelf erin om het te volgen in kleine dingen, dan zul je ook vertrouwen in grote dingen. Ik heb een vriendin die zeer intuïtief is. Ze belt soms op en zegt: "Ik had net een ingeving om je op te bellen, dus het leek me interessant om te ontdekken waar dat over gaat." En telkens weer blijkt dat ik een opdracht voor haar heb.

We leven inderdaad een magisch leven - begeleid, beschermd en verzorgd.
Alle angst zou voor altijd verbannen moeten worden door middel van realisatie van dit fantastische systeem dat het Universum heeft gecreëerd voor de mens. Hij zou onbewogen blijven onder schijnbaar ongunstige omstandigheden, wetend wat de oude Hebreeërs wisten, "dat Jehovah vóórop gaat en elke slag daardoor gewonnen is." Een vriend vertelde een heel interessant verhaal. Een man in de krantenwereld in Kalamazoo, Michigan heeft duizend van mijn boeken aan zijn werknemers cadeau gedaan. Hij begon zijn zaken met een klein kapitaal en hield op met verstandelijk redeneren en luisterde niet meer alleen naar zijn verstand. Hij heeft een bedrijf van 12 miljoen dollar opgebouwd door zijn intuïtieve aanwijzingen en ingevingen te volgen. Al zijn werknemers kennen de metafysische wetten.

Een andere man die zijn bedrijf heeft opgebouwd aan de hand van de wet van geven en ontvangen viel hetzelfde verbazingwekkende succes toe. Hij kwam naar Philadelphia met weinig geld en kocht een tijdschrift, en oude publicaties. Hij verlangde ernaar om de mensen veel te bieden voor een heel klein prijsje. Hij geloofde in de wet van geven. Het werd één van de meest populaire tijdschriften. Hij gaf het publiek allerbeste op het gebied van verhalen en afbeeldingen en betaalde er goed voor.
Hoe meer hij gaf, hoe meer hij ontving – de miljoenen stroomden binnen! "Vrede zij binnen uw muren en welvaart binnen uw paleizen!!” Vrede en welvaart gaan hand in hand. “Diepe vrede hebben zij die uw wet liefdevol koesteren en zij zullen door niets gekrenkt worden.”

Deze wet is de wet van geen-weerstand. “Weersta het kwaad niet, maar overwin het kwade met het goede.” Transmuteer alle mislukking in succes, gebrek in overvloed en tweedracht in vrede.


Hoofdstuk 6: Je grote kans

Je hebt slechts één rechter – je woord. Jezus Christus zei: “Ik zeg u dat ieder zinloos woord dat de mens zal spreken, dat hij daarvan rekening zal moeten afleggen op de dag des oordeels, want door het woord zult u gerechtvaardigd zijn, en door het woord zult u worden veroordeeld.” Elke dag is een dag des oordeels. Vroeger werd ons geleerd dat het pas op het eind van de wereld zou plaatsvinden. Kijk terug op je leven en zie hoe je ofwel geluk ofwel rampspoed hebt aangetrokken in je leven door verkeerde woorden te gebruiken.

Het onderbewustzijn heeft geen gevoel voor humor. Mensen maken destructieve grapjes over zichzelf en het onderbewustzijn neemt alles serieus. Dat komt doordat het beeld dat je in gedachte hebt terwijl je praat een indruk achterlaat op het onderbewustzijn en het manifesteert in je wereld. Een persoon die de macht van het woord kent wordt heel voorzichtig in zijn conversatie. Hij hoeft slechts de reactie van zijn woorden te bestuderen om te beseffen dat ze niet holle woorden blijven die leeg bij hem terugkeren. Mensen maken de grootste fout door te praten terwijl ze boos of wrokkig zijn, want er zit zoveel negatief gevoel bij.

Door de trillingskracht van woorden, begin je aan te trekken wat je verwoord.
Mensen die voortdurend over ziekte spreken, trekken steevast ziekte aan.
Onzichtbare krachten zijn altijd voor de mens aan het werk, die altijd zelf de touwtjes in handen heeft, hoewel hij dat niet beseft . We lezen in de Bijbel "leven en dood bevinden zich in de macht van de tong." Maar toch spreken de meeste mensen destructief van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat komt doordat ze er een gewoonte van hebben gemaakt kritiek uit te oefenen, te veroordelen en te klagen en staan te popelen om je te vertellen van hun tegenslagen en hoe gemeen al hun familieleden zijn. Ze maken hun vrienden doodmoe met hun verhalen en mensen vermijden ze. Ze kletsen zichzelf een hele horde problemen in.
Nu we de kracht van het woord kennen, waarom niet ervan profiteren? Wij maken gebruik van de radio, de telefoon en vliegtuigen, maar leven met de Heuvel-bouwers in onze conversatie.

Wetenschap en religie komen nu samen. De wetenschap is de macht binnen het atoom aan het ontdekken; metafysica onderwijst de macht van gedachten en woorden. We hebben te maken met dynamiet wanneer we woorden gebruiken. Denk aan de macht van het woord in genezing! Een woord wordt uitgesproken en een chemische verandering vindt plaats in het lichaam.

Een van mijn vriendinnen was ernstig ziek. De dokter zei dat ze chronische bronchitis had en op de rand verkeerde van een longontsteking. Haar dochters en de dokter snelden naar haar bed en ze had een verpleegster, maar weken gingen voorbij en er was geen verbetering. Ze was een studente van de Waarheid, maar had al meer dan een jaar geen bijeenkomsten meer bijgewoond, noch had zij haar kennis op peil gehouden door te lezen. Op een ochtend belde ze me op en zei: 'Spreek alstjeblieft het woord en haal me uit deze situatie! Ik kan er niet meer tegen; ik ben niet ziek, ik ben gewoon vol walging. Zo veel negatief gepraat en denken hebben me bijna eronder gekregen." Door middel van het gesproken woord en haar affirmaitie van de Waarheid ontstond er meteen een verandering ten goede.

Ze had een sterke drang om naar buiten te gaan en kreeg te horen dat het gevaarlijk zou zijn, maar dit keer volgde ze de Goddelijke leiding. Ze ging naar buiten en belde me op en zei dat ze de volgende dag een lunch zou gaan bijwonen. Wat was er gebeurd? De woorden van Waarheid waren bezig een verandering in haar geest tot stand te brengen en er was ook een chemische verandering bezig in haar lichaam. Ons is verteld dat als we geloven, zonder twijfel, we tegen de berg kunnen zeggen, "Ga weg" en het zou verdwijnen in de zee. De onuitputtelijke energie in de mens komt vrij door goede wil. Een mens die vrij van angst is, ongestoord door gebeurtenissen, en goede wil zendt naar mensen en naties, zou tegen deze bergen van haat en oorlog kunnen zeggen; "Ga weg" en ze zouden terugkeren naar het niets van waaruit ze kwamen.

Wrok en intolerantie beroven de mens van zijn macht. We zouden borden in de metro en winkels moeten ophangen met daarop "Let op je gedachten!" "Let op je woorden!" Laten we nu voorzichtig zijn bij het aansturen van deze dynamische kracht in ons. Laten we het leiden naar genezing, zegening en voorspoed en leiden in de golven van het goede ten bate van de hele wereld. Het verspreidt zich als een machtige kracht, maar geruisloos! Gedachten, de sterkste macht in het Universum is zonder geluid. Jouw goede wil veegt alle obstakels uit de weg en de wens van je hart kan zich vrij manifesteren.

Wat is echt van jou? Het antwoord is: "Alles dat het Koninkrijk te bieden heeft is van jou." Iedere rechtschapen wens van het hart is jou beloofd. Er zijn drieduizend beloften in de Bijbel, maar deze gaven kunnen alleen tot ons komen als we geloven dat ze echt mogelijk zijn, want alles komt door jou de wereld binnen - niet vanuit de buitenwereld naar jou toe. Alle leven is trilling. Voel je rijk, en je trekt rijkdom aan. Voel je succesvol en je wordt succesvol.

Ik had gehoord van een kleine jongen die geboren werd in een klein plattelandsstadje zonder voordelen, maar hij voelde zich altijd succesvol, hij had de overtuiging dat wanneer hij opgroeide dat hij een groot artiest zou zijn. Niemand kon hem ontmoedigen want hij was succes, hij had alleen succes gedachten, hij straalde succes uit. Op jonge leeftijd verliet hij het kleine stadje en ging naar een grote stad en om zichzelf te ondersteunen nam hij een baan als krantenartiest bij een dagblad, dit alles zonder voorafgaande voorbereiding. Het was nooit bij hem opgekomen dat het niet kon worden gedaan. Hij ging naar een kunstacademie en werd meteen een stralend licht. Hij had nooit gestudeerd op academische wijze. Wat hij vroeger ooit zag herinnerde hij zich. Binnen een paar jaar ging hij naar een nog grotere stad en werd een zeer bekende kunstenaar. Dit succes kreeg hij omdat hij altijd succes zag. "Ik zal u het land geven dat gij ziet." De kinderen van Israël werd verteld dat ze al het land konden hebben dat ze konden zien. De Bijbel is een metafysisch boek en het spreekt tot het individu. Op dit moment zegt het tegen ieder van ons: "Ik zal u het land geven dat u ziet." Dus, waar ben je naar aan het kijken met je innerlijke oog? Welke beelden nodig je momenteel uit in je leven? De verbeelding wordt ook wel de schaar van de geest genoemd.

Als je gedachten van mislukking hebt, keer de gedachte dan om tot een succesgedachte. Dit klinkt heel simpel, maar als een gedachte van mislukking een gewoonte is geworden, is voortdurende waakzaamheid nodig om er vanaf te komen. Op zo'n moment is er een krachtige affirmatie nodig. Je kunt niet altijd je gedachten controleren maar je kunt je woorden wel controleren, en uiteindelijk laat het woord een indruk achter in het onderbewustzijn en overwint uiteindelijk.

Als je in een negatieve gemoedstoestand bent, gebruik dan gewoon de uitspraak: "Ik kijk vol verwondering naar datgene wat voor mij ligt! "Het schept een verwachting van iets prachtigs en dan zal er ook iets prachtigs naar je toekomen. Cultiveer het gevoel dat wonderen en iets wonderbaarlijks naar je toe komen. Cultiveer een verwachtingsvolle houding voor succes.

Slechts zeer weinig mensen brengen in het leven tot stand wat hen rechtens toekomt. Ze leven aan de rand van hun hartewens. Het leek altijd te mooi om waar te zijn. Voor de persoon die spiritueel is ontwaakt, is niets te mooi om waar te zijn.

Als je mensen wilt horen praten die nog steeds in de Adamische droomslaap verkeren, ga dan naar een kapperszaak. De Adamische droom is de illusie van tegenstellingen. Adam viel in een diepe slaap na te hebben gegeten van de boom van de illusie.

Natuurlijk staat Adam voor de mensheid - de menselijke soort. De mens beeldde zich vergeefs verlies, gebrek, mislukking, zonde, ziekte en dood in. De ontwaakte kent alleen maar één macht, God, en één omstandigheid, het goede. Maar nu zullen we terugkeren naar de schoonheidssalon. Het volgende is een exact citaat en een goed voorbeeld van wat men er hoort; een vrouw kwam vlak naast me zitten en zei met luide stem: "Deze zaak is te warm! Zet iets aan of doe iets open." De kapster zei tegen haar: "Hoe voelt u zich vandaag, mevrouw S?" Ze antwoordde met een diepe zucht: "Oh, ik voel me behoorlijk goed, maar het kost moeite om gezond te blijven." Tegen de manicure zei ze: “Waarom draag je geen bril?" Het meisje antwoordde: "Ik heb geen bril nodig, waarom zou ik er een dragen?" De vrouw antwoordde: "Omdat iedereen ze draagt. Je zult ontdekken dat er iets mis is met je ogen als je ze ze laat onderzoeken." Wanneer ze uiteindelijk vertrekt voelen ze zich allemaal slap en vragen ze zich af of ze echt in orde zijn of alleen maar in orde lijken te zijn. Ze laat een spoor van bezorgdheid en somberheid achter. Dit is een voorbeeld van wat men vanuit bijna iedere cabine hoort zeggen, de manier waarop de meeste mensen praten. Het is onthutsend wanneer men de macht van het woord kent en wat ze voor zichzelf aantrekken, want ze beschrijven bijna allemaal ziekte of operaties.
Je trekt aan wat je opmerkt, dus beschrijf niets van vernietigende aard als je het niet aan wil trekken.

Wat is echt van jou? De zegeningen die je jezelf geeft, door jouw gesproken of stil woord; de dingen die je ziet met je innerlijke oog. Alleen je twijfels, angsten en wrok houden jouw goeds bij je vandaan. Als je een situatie haat of er een hekel aan hebt, heb je het vastgemaakt aan jezelf, want je trekt datgene aan waar je angst of afkeer voor voelt. Bijvoorbeeld: iemand heeft zich ten opzichte van jou niet correct gedragen en je bent vervuld van woede en wrok. Je kunt die persoon niet vergeven. Er verstrijkt daarna tijd en een andere persoon doet hetzelfde. Het komt doordat je een beeld van onrecht in je onderbewustzijn ingeprent hebt, tot je denkt dat je vervloekt bent met tegenslag en onrecht. Er bestaat slechts één manier om het te neutraliseren. Wees absoluut onverstoord door onrecht en stuur goede wil naar alle betrokkenen. "Mijn goede wil is een sterke toren om mij heen. Ik transmuteer nu alle vijanden in vrienden, alle disharmonie in harmonie, alle onrecht in gerechtigheid." Je zult verbaasd staan over de werking van de wet. Een student liet harmonie uit chaos ontstaan in haar zakelijke aangelegenheden door die uitspraak.

Kijk niet terug en zwijg over moeilijke tijden, of je zult terug worden getrokken in deze omstandigheden. Wees dankbaar voor het aanbreken van een nieuwe dag. Je moet immuun zijn voor alle ontmoediging en nadelige omstandigheden.

Alles wat je wenst of verlangt bevindt zich al op je pad, maar je moet klaarwakker zijn om al dat goeds te kunnen manifesteren. Nadat je uitspraken over de Waarheid hebt gedaan krijg je opeens een flits van besef. Je voelt plotseling dat je in een nieuwe omgeving bent. Je voelt oude negatieve omstandigheden wegvallen. Ik zei eens tegen een vrouw "De muren van gebrek en vertraging verpulveren nu, en je kunt je beloofde land nu binnengaan, onder genade." Ze zei dat ze een plotselinge flits zag van een afbrokkelende muur en dat ze er overheen stapte. Kort daarna kwam er verandering in haar leven, en ze ging echt haar beloofde land van overvloed binnen.

Ik kende een vrouw wiens dochter verlangde naar een huis en een echtgenoot. In haar jonge jaren had ze een verbroken verloving meegemaakt. Zodra er een potentieel huwelijk aan de horizon verscheen, werd ze in paniek bevangen door angst en bezorgdheid, zichzelf levendig een teleurstelling inbeeldend, en ze had er meerdere.
Haar moeder kwam bij me om het woord te spreken voor een goed huwelijk, naar goddelijk ontwerp, dat niet kon worden verstoord .

Tijdens het gesprek zei de moeder voortdurend:
“Arme Nellie! Arme Nellie!” Ik zei: “Noem je dochter niet langer 'arme Nellie'. Je draagt bij aan haar ontreddering. Noem haar 'geluksvogel Nellie', 'fortuinlijke Nellie', want je moet geloven dat God nu haar hartewens in vervulling laat komen.” De moeder en dochter hielden deze affirmaties stug vol. Nu heeft ze haar bestemming bereikt, want ze is Mevrouw Nellie, de demon van angst is voorgoed opgelost.

Er staan prachtige uitspraken in de Bijbel die verwijzen naar het afbreken van negatieve gedachtenvormen. “De macht van de Geest is groots, zelfs met het neerhalen van vestingmuren.” De menselijke geest staat hulpeloos tegenover deze negatieve gedachten. De overwinning wordt behaald door God binnenin je, het metabewustzijn.

“Brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and there be any praise, think on these things.”
Phil. 4:8 If people obeyed this, general conversation would come to a standstill for a while, until people learned to talk about constructive things.


"Broeders, al wat waar is, al wat eerlijk is, alle dingen die juist zijn, alle dingen die zuiver zijn, alles wat mooi is, alle dingen die opgewekt zijn, als er één deugd is, en er enige lof is, overdenk deze dingen." Phil. 4:8
Als mensen hieraan zouden gehoorzamen, zouden algemene gesprekken een tijdje tot stilstand komen, totdat de mensen geleerd zouden hebben om te praten over constructieve dingen.Hoofdstuk 7: Je nergens zorgen over maken

De Bijbel vertelt ons aldoor om ons geen zorgen te maken, niet bevreesd te zijn, niet te hamsteren of op te slaan, want de mens heeft het bevel over een onzichtbare macht die in elke behoefte voorziet. Maar er werd ons ook verteld dat het niet zou werken tenzij we erin geloven.

"Als je kunt geloven in deze Goddelijke macht, zijn alle dingen mogelijk." Het is moeilijk voor een mens om te geloven in deze macht, want hij is getraind in ongeloof. "Ik geloof alleen wat ik kan zien," werd gezien als de hoogste wijsheid. Wij geloven in een wereld van uiterlijkheden, waar we dachten dat alles "gewoon gebeurde". We wisten niet dat er achter elke gebeurtenis een oorzaak was, dat wij zelf de machinerie in beweging brachten die goed en kwaad op ons pad produceert. Wij wisten niet dat woorden en gedachten een vorm van dynamiet zijn, en zorgvuldig moet worden behandeld, met wijsheid en begrip. We slingerden woorden van woede, wrok of zelfmedelijden de ether in en vroegen ons dan af waarom het leven zo hard was.

Waarom niet experimenteren met het geloof, vertrouwen in deze onzichtbare Goddelijke macht en nergens bezorgd om zijn, maar in alles door gebed en dankzegging, je verzoeken te vertellen aan God. Kan er iets eenvoudiger en directer zijn? Vormen van angst zijn gewoonten geworden. De oude gedachte-vormen die je hebt opgebouwd in het onderbewustzijn klampen zich vast als zeepokken aan een oceaanstomer. Maar de oceaanstomer wordt af en toe in het droogdok gezet om de zeepokken af te schrapen, dus je mentale zeepokken zullen hetzelfde proces moeten ondergaan. Het droogdok is een grote situatie.

Ik ken een vrouw die al haar hele leven een lafaard was, vooral over de financiën. Ze maakte zich de hele tijd zorgen over geld. Ze begon deze Waarheid te leren, en besefte hoe ze zich had beperkt, en plotseling maakte ze een reusachtige sprong in geloof. Ze begon God te vertrouwen en niet in het externe voor haar levensonderhoud. Ze volgde haar intuïtieve ingevingen over hoe ze haar geld kon circuleren. Als één van haar kleren haar het gevoel gaf dat ze arm was, ontdeed ze zich meteen van ze en schafte iets nieuws aan dat haar een rijk gevoel gaf. Ze had heel weinig geld, maar gaf een tiende voor goede doelen. Ze bracht zichzelf in een nieuwe vibratie. Al gauw begonnen de uiterlijke dingen ook te veranderen. Een vrouw, die haar niets schuldig was, die slechts een oude vriendin was van haar familie, liet haar duizend dollar na. Een paar maanden later kwam nog eens duizend dollar binnen. Toen ging een grote deur voor haar levensonderhoud open en vele duizenden stroomden binnen. Ze had haar onzichtbare levensonderhoud afgetapt van de Bank van het Universum. Ze had zich alleen tot God gewend voor haar levensonderhoud en toen werden de kanalen geopend. Het punt dat ik hier naar voren breng is dat ze alle angst over geldzaken had verloren. Ze had in haar onderbewustzijn de vaste overtuiging geprent, dat haar levensonderhoud van God komt en het heeft nooit gefaald.

De mens is een instrument voor oneindige intelligentie om doorheen te werken. Het zal zich door hem heen uitdrukken als succes, geluk, overvloed, gezondheid en perfecte zelf-expressie, tenzij vrees en zorgelijkheid kortsluiting veroorzaken. Als we voorbeelden van onverschrokken geloof willen, ga dan naar het circus! Circusmensen presteren het schijnbaar onmogelijke omdat ze denken dat ze het kunnen, en zich voorstellen dat ze het doen.

Geloof betekent dat je jezelf alle dingen die je wenst kunt zien ontvangen. "Ik zal je het land geven dat je ziet." Je kunt nooit iets doen dat je jezelf niet kunt zien doen of een plek innemen die je jezelf niet kunt zien innemen. Het moet de vibratie zijn van een spiritueel besef, een gevoel dat je er al bent, en niet visualiseren, waardoor mentale beelden worden gemaakt. Dat is een mentaal proces en brengt vaak verkeerde en beperkte resultaten.

Ik was zeer onder de indruk van het verhaal van een groot voetballer die de grootste all-round atleet ter wereld was en die trainde in een hangmat. Op een dag lag hij daar te dommelen in de zon en de trainer kwam naar hem terwijl tranen stroomden over zijn gezicht en zei: "Jim, omwille van de liefde van Mike en je land, wil je niet opstaan uit die hangmat en iets doen? Jim opende een oog en zei: "Ik was daar net over aan het nadenken. Ik wilde je laten roepen." "Goed", zei de trainer. "Wat wil je dat ik doe?" "Eerst wil ik dat je 7½ meter afmeet op de grond." zei Jim. De trainer deed dat. "En nu?" vroeg de trainer. "Dat is alles", zei Jim en hij sloot zijn ogen en schommelde lekker verder. Tenminste vijf minuten later opende hij hen en keek een paar seconden lang naar de streep en sloot daarna zijn ogen weer. "Waar gaat dit over?" riep de trainer. "Wat doe je?" Jim keek hem verwijtend aan en antwoordde: "Ik ben de grote sprong aan het oefenen." Hij deed zijn hele training in een hangmat: hij zag zichzelf de grote sprong doen.

Zonder visie vergaan mijn mensen in gebrek en beperking. Je kunt heel hard werken in de externe wereld en niets bereiken, als je geen visie hebt. Visie betekent dat je duidelijk ziet waar je naartoe gaat. Om je aandacht gericht te houden op het doel. Alle mensen die grote dingen hebben bereikt hebben dit gedaan.

James J. Hill, die de grote Noordelijke spoorweg bouwde, zei dat hij met zijn innerlijk oor het gedender van de treinen en fluiten van de motoren hoorde, nog voordat er een rail was gelegd. Hij moest vele hindernissen overwinnen, maar zijn visie was zo duidelijk, het slokte hem helemaal op. Eén ding was in zijn voordeel, namelijk dat zijn vrouw in hem geloofde. Er wordt gezegd dat er twee voor nodig zijn om een droom te realiseren.

Henry Ford, sprekend over zijn schoonmoeder zei dat ze een prima vrouw was, want “ze geloofde in mij”.

"Wanneer twee van u het eens zijn, zal het geschieden." Als je in jezelf gelooft, zullen anderen in jou geloven. Naarmate je gelooft in jezelf en in de Goddelijke kracht van binnen, vallen angst en ongerustheid weg. Je gaat zitten op de vibraties van zekerheid. Dit geldt voor een intuïtieve iemand. Elke handeling vindt plaats wordt onder goddelijke leiding en hij schendt nooit een 'ingeving', daarom is hij altijd op de juiste plaats op het juiste moment. Maar het vergt echter vaak grote moed om de intuïtie te volgen. Het vereist een Viking, die onbevreesd is om te varen in onbekende zeeën. Claude Bragdon zei: "Intuïtief leven is vierdimensionaal leven." De magische weg leidt je uit het land Egypte, weg uit slavernij, en het is van onschatbare waarde in het bedrijfsleven.

Vertrouw nooit een ingeving toe aan iemand die vanuit het verstand leeft. Degenen die oren hebben om te horen, laat ze hun intuïtieve leiding horen en onmiddellijk gehoorzamen. "Al wat je wil vragen van God, zal God je geven." Dit geldt voor iedereen. Maar als we niet alle zegeningen van het leven hebben ontvangen, hebben we nagelaten om te vragen, of we hebben niet op de juiste wijze gevraagd. De bijbel onderwijst spirituele wetten en we moeten dit bestuderen en vanuit elk oogpunt gebruiken om de grote machinerie van vragen en ontvangen in beweging te brengen. Elke machine moet ingevet en geolied worden om in goede staat te blijven werken. De volgende zijn enkele van de smeermiddelen, die ervoor zorgen dat het blijft werken. "Wanneer je bidt, geloof dat je het hebt."
"Wees in niets bevreesd." "Sta stil en aanschouw de redding door de Heer."
"Beperk de Heilige Ene van Israël niet."
Realisatie is manifestatie.

Bid met lof en dankzegging. Sommige mensen bidden vol woede en wrok. Een vrouw schreef me onlangs: "Ik had net een goed gesprek met God en vertelde hem wat Hij moest doen." Ze had de gewoonte om mensen te commanderen en zag God als iemand die ze kon intimideren om iets voor haar te doen.

God is de Opperste Intelligentie in ieder van ons en wij zijn de kanalen ervoor om zich te uiten. We moeten zonder weerstand, evenwichtig en vredig zijn, en verwachten dat het goede voor ons zal gebeuren. Wij zijn de ontvangers, God is de Gever, en hij moet zijn eigen kanalen maken. We merken dat het nogal een kunst is om op de juiste wijze te bidden. God moet recht van doorgang hebben, Zijn manier is niet de jouwe. Zodra je iets vraagt, weet de Oneindige Intelligentie wat de weg van vervulling is. Als jij beslist hoe je gebed moet worden beantwoord, heb je het door God ontworpen kanaal geblokkeerd. Dan ben je geneigd te zeggen: "Mijn gebeden zijn nog nooit beantwoord."

We moeten een techniek verwerven en een oprecht verlangen uit sturen, dat een gebed is. We zijn vrij van alle weerstand of angst wanneer we zeggen: "Als dit volgens het goddelijk plan is, zullen we ontvangen, zo niet, geef ons het gelijkwaardige equivalent daarvan." Wees voorzichtig om niet iets af te dwingen dat niet overeenkomst met het goddelijk plan. We moeten weten, dat niets ons kan verstaan wanneer we verbonden zijn met de goddelijke macht. "Gods wegen zijn ingenieus, Zijn methoden zeker."

Twee van de mooiste psalmen zijn de 23e en de 121e. Beide geven een gevoel van absolute veiligheid en werden geschreven door een man die de werking van de geestelijke wet had ervaren. De God binnenin beschermt, leidt en verzorgt indien je volledig vertrouwt. De meeste mensen verliezen waar ze het meest van houden uit angst voor verlies, ze nemen elke voorzorgsmaatregelen op het uiterlijk vlak, zonder te vertrouwen op de bescherming van het "Oog dat waakt over Israël". Plaats wat je liefhebt onder de wet van goddelijke bescherming.

Het belangrijkste deel van manifesteren is onverschrokken geloof tonen. "Ik ga voor je uit en zal de scheve plaatsen rechtmaken! Ik zal de koperen poorten in stukken breken en de staven van ijzer doorsnijden."

De Bijbel spreekt over staten van bewustzijn. "De koperen poorten" en "ijzeren staven" zijn je twijfels, angsten, grieven en angsten. De poorten van koper en ijzeren staven zijn ons eigen maaksel en komen voort uit onze eigen vergeefse verzinsels, een geloof in kwaad.

Er is een verhaal van een kudde wilde olifanten: ze waren bijeengedreven op een terrein, maar de mannen hadden geen enkele manier om hen binnen te houden, dus groeven ze staken in en bonden een touw rond het hele terrein. De olifanten dachten dat ze er niet uit konden. Ze hadden met gemak door het touw kunnen lopen maar ze hadden de illusie dat het touw hen gevangen hield. Zo is het ook met mensen gesteld: twijfel en angst zijn net als een stuk touw rond hun bewustzijn. Het maakt het onmogelijk voor hen om eruit te lopen naar helder denken. Duidelijke visie is net als een mens met een kompas; hij weet waar hij heen gaat.

Laat intuïtie je kompas zijn en het zal je altijd uit de problemen helpen. Zelfs een man zonder kompas, geleid door intuïtie, zou zijn weg vinden uit de jungle of in staat zijn om een schip op zee te sturen. Intuïtie zal je vertellen om te lopen over het touw. Het is verbazingwekkend hoe mensen hun belangrijkste vermogen-intuïtie - over het hoofd hebben gezien. Altijd is er zijn boodschap of ingeving op het pad van de mens. Vaak lijken onze ingevingen triviaal en dwaas. Iemand die louter vanuit het intellectuele vlak leeft, zou ze meteen afwijzen, maar de student van de Waarheid heeft altijd zijn geestelijk oor dichtbij de geestelijke grond, wetend dat hij ontvangt opdrachten van de Oneindige ontvangt. De Bijbel spreekt vaak van 'de kleine stille stem'.Het is een stem die geen echte stem is, maar soms worden feitelijke woorden in het innerlijk oor waargenomen.

Als we om leiding vragen en het redenerende verstand opzij zetten, sluiten we ons aan op de Universele voorraad van kennis; alles wat je dient te weten zal onthuld worden aan jou. Sommige mensen zijn van nature intuïtief en zijn altijd in contact met de Universele Intelligentie, maar door te affirmeren maken we bewust contact.

Bidden is telefoneren naar God, en intuïtie is God die telefoneert naar jou. Veel mensen zijn “bezet” wanneer God belt en ze ontvangen het bericht niet. Je bent “bezet” als je ontmoedigd, boos of haatdragend bent. Er is een uitdrukking "Ik was zo kwaad dat ik niet duidelijk kon zien." We kunnen toevoegen, 'Ik was zo kwaad dat ik niet duidelijk kon horen." Je negatieve emoties overstemmen de stem van de intuïtie. Wanneer je ontmoedigd, boos of haatdragend bent, is het tijd om een uitspraak van de Waarheid te maken, om uit wanhoop en beperking te raken, want "Al wie de naam van de Heer aanroept zal worden verlost!"

Er is een uitweg -"Onthul mij de weg." We moeten ophouden met het maken van plannen, samenzweren en gekonkel en oneindige intelligentie op Zijn eigen manier het probleem op laten lossen. Goddelijke macht is subtiel, stil en onweerstaanbaar. Het maakt bergen vlak en vult valleien en kent geen nederlaag! Onze rol is om ons voor te bereiden op onze zegeningen en onze intuïtieve ingevingen te volgen. We laten nu de oneindige intelligentie voorgaan.


Hoofdstuk 8: Onbevreesdheid

"Waarom zijt gij bevreesd, o gij kleingelovigen?" De Bijbel vertelt de mens aldoor om niet bang te zijn. Angst is de enige vijand van de mens. Het is het omgekeerde van geloof.

Jezus Christus zei: "Waarom zijn jullie bang, o jullie kleingelovigen?" Als je maar kunt geloven zijn alle dingen mogelijk. De mens is onoverwinnelijk wanneer hij met de goddelijke kracht is verbonden.

Het verhaal van Jehosophat is het verhaal van het individu. Hij lijkt zo vaak door talloze tegenslagen getroffen te zijn, maar hij hoort dezelfde stem van de Oneindige zeggen: "Wees niet bang of ontzet op grond van deze grote menigte, want het is niet uw strijd, maar God's strijd." Jehosophat en zijn leger werd zelfs verteld dat zij geen strijd hoefden te voeren. "Stel u op, wees stil en aanschouw de verlossing van de Heer," want de strijd was van God en niet van hen. Jehosophat benoemde zangers om de Heer te loven en de schoonheid van heiligheid terwijl ze voorop van het leger liepen en zeiden: "Prijs de Heer want Zijn barmhartigheid duurt eeuwig." Toen kwamen ze naar de wachttoren in de woestijn en keken naar de menigte en zie, ze waren dood. De vijand had zichzelf vernietigd. Er was niets om tegen te vechten.

De Bijbel had het over bewustzijnstoestanden. Je vijanden zijn twijfels en angsten, je kritiek en je wrok. Elke negatieve gedachte is een vijand. Het kan lijken alsof je een enorm aantal tegenslagen hebt, maar wees niet bang of ontzet op grond van deze grote menigte, want de strijd is niet van jou, maar van God. We zien in het verhaal van Jehosophat dat hij een affirmatie maakte terwijl hij optrok: "Prijs de Heer, want Zijn barmhartigheid duurt eeuwig." Hij had niets te zeggen over de vijand of over diens gebrek aan kracht. Hij gaf de Heer zijn volle aandacht en toen hij begon te zingen en loven plaatste de Heer valstrikken voor zijn vijanden en ze werden verslagen.

Wanneer je uitspraken doet over de Waarheid worden al je vijandige gedachten overwonnen, opgelost en vervlogen, en verdwijnen alle negatieve verschijnselen. Toen Jehosophat en zijn leger aankwamen bij de wachttoren in de woestijn, keken ze naar de menigte en zagen dat ze dood waren. De wachttoren in de woestijn is jouw hoge staat van bewustzijn, je onverschrokken geloof, je veilige toevluchtsoord. Daar overstijg je alle ongunstige omstandigheden en de strijd van God is gewonnen.

Toen Jehosophat en zijn mensen kwamen om de buit van de vijand te pakken, vonden zij onder hen zoveel rijkdom en kostbare juwelen, dat het meer was dan ze konden dragen, en ze hadden drie dagen nodig om de buit te verzamelen, zo veel was het. Dat houdt in dat als je God voor jou laat strijden, er grote zegeningen voortkomen uit elke ongunstige situatie. "Want uw God zal de vloek in een zegen veranderen, want de Here uw God heeft u lief."

De vindingrijkheid van de geest is verbijsterend. Het is pure intelligentie en laat niets haar plannen doorkruisen. Het is erg moeilijk voor de gemiddelde persoon om 'stil te blijven', dat wil zeggen, je evenwicht te behouden en de Oneindige Intelligentie de situatie te laten regelen. Mensen willen zich snel in de strijd storten en proberen om dingen zelf te regelen, hetgeen nederlaag en mislukking brengt. "U zult niet hoeven te vechten in deze strijd, stel u op, wees stil en aanschouw de verlossing van de Heer. Trek morgen op tegen hen, want de Heer zal met u zijn." Dat houdt in om niet weg te lopen van de situatie, maar onbevreesd te gaan en de leeuw op je pad te confronteren en de leeuw verandert in een Airedale terrier. De leeuw ontleent zijn felheid aan je angst. Een groot dichter heeft gezegd "In moed is genie, magie en macht."

Daniel was niet bang en de mond van de leeuwen werd gesloten. Koning Darius riep Daniël, terwijl hij nog in het hol van de leeuw was en vroeg hem of God hem kon redden van de leeuwen, en Daniel antwoordde: "O Koning, leef eeuwig! Mijn God heeft Zijn engelen gezonden en sloot de mond van de leeuwen zodat zij mij geen kwaad konden doen.

We hebben in dit verhaal de onderworpen houding van de leeuwen als gevolg van Geestelijke kracht. De hele groep veranderde van woestheid in volgzaamheid, en Daniel keek weg van de dieren naar het licht en de macht van de Geest, die hem volledig van de leeuwen redde. Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat een of andere leeuw verschijnt op het pad van de mens, de leeuwen van gebrek, beperking, angst, onrecht, ongerustheid of bange voorgevoelens. Biedt de situatie waarvoor je bang bent onmiddellijk het hoofd. Als je ervoor wegloopt, zal het altijd vlak achter je hielen blijven.

Veel mensen verliezen de dingen die ze waarderen of liefhebben, omdat ze voortdurend bang zijn om ze te verliezen. Ze doen al het mogelijke in de externe realiteit om zich van bescherming te verzekeren, maar de achtergrond hiervan is het verwoestende beeld van de angst. Teneinde de dingen die je waardeert en liefhebt te behouden, moet je weten dat ze goddelijk beschermd zijn en dus kan niets schadelijk voor ze zijn.

Ik geef het voorbeeld van een vrouw die heel erg gecharmeerd was van een man die knap was en populair bij vrouwen.Ze besloot te voorkomen dat hij een bepaalde vrouwelijke kennis van haar zou ontmoeten, omdat ze zeker wist dat de vrouw alles in het werk zou stellen om hem afhandig te maken. Op een avond ging ze naar het theater en daar was hij met die vrouw. Ze hadden elkaar ontmoet op een kaartavond. Door haar angst had ze in feite de situatie aangetrokken.

Ik kende een vrouw die zeven kinderen had. Ze wist dat ze allemaal goddelijk beschermd waren en ze groeiden veilig en gezond op. Op een dag kwam een buurman aanhollen en zei: 'Je kunt je kinderen beter roepen, ze klimmen allemaal op en neer in bomen - ze gaan zichzelf nog om zeep helpen!" Mijn vriendin antwoordde:"Oh ze spelen alleen maar boom-tikkertje. Kijk niet naar ze dan gebeurt er niets." Net als Daniel keerde ze de situatie haar rug toe en liet God zorgen voor de situatie.

De gemiddelde persoon is vol grieven, weerstand of spijt. Ze keuren mensen die ze kennen en mensen die ze niet kennen af. Ze verzetten tegen alles tot zomertijd toe. Zij betreuren wat ze deden of wat ze niet deden. Het is zeer vermoeiend om met deze mensen om te gaan. Ze putten al hun vrienden uit. Dat komt omdat ze niet in het heerlijke NU leven en alle wendingen in het spel van het leven verliezen.

Het is de hemel om onbevreesd en volledig in het NU te leven, met andere woorden om onbevreesd datgene wat we hebben te gebruiken, in de wetenschap dat we uit de goddelijke overvloed kunnen putten. We weten dat deze voorziening vrijkomt door onverschrokken geloof en het gesproken woord.

De kracht van het woord was bekend in het Egypte van duizenden jaren geleden. We lezen in de Bijbel: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw!" Door uw woorden van waarheid kunnen we onze geest, lichamen en zaken vernieuwen. Wanneer alle angst is uitgewist leiden we een magisch leven. Net als Jehosophat gaan we vooruit terwijl we onbevreesd zingen: "Prijs de Heer, zijn barmhartigheid duurt eeuwig." In onze wachttoren van hoog bewustzijn staan we stil en aanschouwen de redding door de Heer.

Het christendom is gebaseerd op geloof. Geloof geeft een een sublieme verzekering van het goede voor ons. Men kan worden omringd door ongunstige omstandigheden, maar deze sublieme geruststelling imponeert het onderbewustzijn en een weg opent zich voor de manifestatie van gezondheid, rijkdom en geluk. Er is een eindeloze, onzichtbare voorraad voor elk mens. "Voordat we riepen werden we geantwoord." Deze voorraad wacht erop om door geloof en het gesproken woord bevrijd te worden. We merken dat Jezus Christus een exacte wetenschap onderwees.

Op de World Fair was er een panorama van New York City in het Edison-gebouw. Bij schemering toen de stad werd verlicht vertoonden de gebouwen een groot aantal lichten; de man die de tentoonstelling uitlegde zei: "De stad wordt verlicht door de kracht van elektriciteit met één druk op een knop – in een handomdraai." Edison was de man die geloofde in de wetten van elektriciteit.

Hij wist wat het resultaat kon worden als het werd ingetoomd en goed gericht. Het leek een eigen intelligentie te hebben. Hij maakte een dynamo waardoor het zou werken, na jaren van geduld en liefdevol opgaan in zijn werk. Nu verlicht deze kracht de wereld, want het werd ingetoomd en gericht.

Jezus Christus leerde de mens om het denken in te tomen en te richten. Hij wist dat angst net zo gevaarlijk is als ongecontroleerde elektrische krachten. Woorden en gedachten moeten worden gehanteerd met wijsheid en begrip. De verbeelding is de werkplaats van de mens en een verbeelding die op hol is geslagen en angstbeelden opbouwt, is net zo veilig als het rijden op een steigerend paard.

We zijn geboren en opgegroeid in een tijdperk van twijfel en angst. We kregen te horen dat de tijd van wonderen voorbij was en om nog erger te verwachten. Een optimist werd uitgelachen. Een leuke opmerking was - "Een pessimist is iemand die leeft met een optimist." "Eet de aangetaste appels eerst" werd als de hoogste wijsheid beschouwd. Ze leken niet te beseffen dat ze door dit advies te volgen de goede appels nooit in zouden halen, want zij zouden ook aangetast zijn tegen de tijd dat ze aan de beurt waren om opgegeten te worden.

Wat een prachtige wereld zou dit zijn wanneer alle angst en vrees werden uitgewist. Deze tweeling, angst en bezorgdheid, hebben slaven gemaakt van mensen en zijn vernietigers van gezondheid, rijkdom en geluk. Er is altijd één manier om angst uit te bannen – en dat is door het om te zetten in geloof; want angst is het tegendeel van geloof. “Waarom zijn jullie bang, o kleingelovigen? "Deze woorden schallen door de eeuwen heen. Jezus onderwees dat de Vader in de mens absoluut kon worden vertrouwd om hem te begeleiden, beschermen en verzorgen wanneer de mens gelooft dat het mogelijk is. Jezus Christus demonstreerde zijn Goddelijke macht telkens en telkens weer om zijn volgelingen te overtuigen. Uit de onzichtbare voorraad bracht hij de broden en vissen voort; hij liet de doden verrijzen en nam geld uit de mond van een vis.

Hij vertelde ze; “grote dingen zullen jullie doen, want ik ben ga heen." We weten dat hij een exacte wetenschap onderwees, de wetenschap van de geest, de macht van gedachte en de macht van het woord. We moeten vertrouwen hebben, want vertrouwen wordt geregistreerd in het onderbewustzijn. Wanneer een idee eenmaal is geregistreerd in het onderbewustzijn, moet het materieel gemanifesteerd worden. Dat is de reden dat Jezus Christus mensen vertelde dat als zij geloofden (dus vertrouwen hebben) alle dingen mogelijk zijn.

Hoe kunnen wij ons ontdoen van deze angst, die we “anti-vertrouwen” zouden kunnen noemen? De enige manier om het te neutraliseren is om de dingen waar u bang van bent, tegemoet te treden.

Er was een man die al zijn geld verloren had. Hij woonde in een zeer armoedige behuizing en al de mensen om hem heen waren arm en hij was bang om het weinige dat hij had te circuleren. Alles wat hij had was ongeveer vijf dollar. Hij had geprobeerd om werk te krijgen maar iedereen had hem afgewezen. Hij werd wakker op een ochtend geconfronteerd ermee om weer het hoofd te bieden aan een andere dag van gebrek en teleurstelling, toen het idee (of de ingeving) bij hem opkwam om naar de paardenshow te gaan. Het kostte ongeveer alles wat hij had, maar hij was enthousiast door het idee weer tussen rijke en succesvolle mensen te verkeren. Hij was zijn beperkte omgeving beu. Hij besteedde onbevreesd het geld voor een kaartje naar de paardenshow. Daar ontmoette hij een oude vriend, die zei: “Hello Jim, waar heb je al die tijd gezeten?" Nog vóór het einde van de show gaf de oude vriend hem een schitterende functie in zijn onderneming. Zijn voorgevoel en onbevreesde houding jegens geld brachten hem in een nieuwe vibratie: de trilling van succes.

Vorm de gewoonte om grote sprongen in geloof te maken. Je zult prachtige rendementen ontvangen. Zoals reeds is opgemerkt, kijken we met verbazing hoe de mensen in het circus hun opmerkelijke prestaties uitvoeren. Deze mensen hebben het vertrouwen dat ze deze handelingen kunnen uitvoeren en stellen zich voor dat ze het doen. Je kunt niet bereiken wat je jezelf niet kunt zien volbrengen. Deze moeilijke prestaties zijn allemaal een kwestie van evenwicht en balans. Je succes en geluk hangen af van je evenwicht en balans. Vertrouwen op God is net als lopen over een slappe draad. Twijfel en angst leiden ertoe dat je je evenwicht verliest en vervalt in gebrek en beperking. Net als de circusartiest – oefening baart kunst. Het maakt niet uit hoe vaak je mislukt, probeer het opnieuw. Spoedig verwerf je de gewoonte van een goede houding en balans. Dan is de wereld van jou. Je zult vrolijk wandelen in je koninkrijk. De circusartiesten lijken allemaal te houden van hun werk, hoe moeilijk het ook is. De band speelt, de mensen juichen en ze glimlachen, maar denk eraan dat ze zijn opgeleid zonder die muziek en het applaus. Ritme, harmonie en evenwicht zijn de sleutels tot succes en geluk.

Wanneer je uit je ritme bent, ben je je geluk kwijt. In het 4e hoofdstuk van Filippenzen lezen we: "Wees in niets voorzichtig (of bezorgd), maar maak al je verzoeken bekend aan God door gebed en smekingen, met dankzegging." Dit is beslist een prachtige regeling, allemaal in het voordeel van de mens. De mens, vrij van zorgen en angst, vraagt met dankzegging, en zijn goeds wordt hem gegeven.


Hoofdstuk 9: Overwinning en vervulling

Overwinning en vervulling zijn twee prachtige woorden en omdat we beseffen dat woorden en gedachten een vorm van radio-activiteit zijn, kiezen we zorgvuldig de woorden uit die we gekristalliseerd willen zien. Het leven is een kruiswoordpuzzel, het juiste woord geeft je het antwoord. Veel mensen ratelen een hoop destructieve dingen af in hun conversatie. We horen ze zeggen: Ik ben blut! Ik ben ziek! Denk eraan dat je door je woorden veroordeeld wordt. Je wordt door ze veroordeeld omdat ze niet leeg terugkeren. Verander je woorden en je verandert je wereld, want je woord is jouw wereld. Je kiest zelf je voedsel uit en de wereld is nu calorie bewust. Mensen eten geen boekweit-gebak, biefstuk, aardappelen, taart en drie kopjes koffie als ontbijt. Om hun gewicht te beheersen eten ze droge toast en sinaasappelsap. Dit vereist een enorme discipline, maar ze werken voor de resultaten.

Waarom probeer je niet een dieet van de juiste woorden – want je eet letterlijk je woorden. Dat is de waarde van de affirmatie. Je bent bezig doelbewust een constructief idee in je bewustzijn op te bouwen. Je bewustzijn kan worden volgepropt met destructieve ideeën, maar voortdurend de Waarheid uitspreken, lost deze negatieve gedachte-vormen op. Deze gedachte-vormen zijn opgebouwd uit je eigen zinloze inbeeldingen. Misschien heb je als kind geleerd dat het leven hard was, geluk vluchtig, en de wereld koud en onvriendelijk. Deze ideeën werden op je onderbewustzijn ingeprent en je kwam de dingen tegen precies zoals ze waren voorspeld. Met kennis van de Waarheid kunnen al deze externe beelden worden veranderen naargelang je bewuste overtuigingen veranderen.

Wanneer ik mensen vertel over de kracht van het woord, en dat woorden en gedachten een vorm van straling, net als radio-activiteit zijn en niet leeg terugkeren, zeggen zij: "O, is het zo eenvoudig?” Veel mensen hebben liever dat dingen moeilijk zijn en moeilijk te begrijpen.

Ik geloof dat dat de reden was waarom de verbazingwekkend eenvoudige leer van Jezus Christus na een paar honderd jaar was vergeten. Mensen bouwen geloofsbelijdenissen en ceremonies op die zij maar half begrijpen. Nu, in deze tijd, zijn de geheime dingen onthuld en is het oorspronkelijke christendom hersteld. "Vraag, gelovend dat je zult ontvangen!" We weten dat onze overtuigingen en verwachtingen zijn op het onderbewustzijn worden ingeprent en uitgevoerd. We zouden kunnen zeggen, als je vraagt, zonder te geloven, zul je niets krijgen. Geloof schept verwachting.

Deze oneindige intelligentie waarop de mens levensonderhoud aan onttrekt wordt door Jezus Christus "je hemelse Vader" genoemd. De Vader in jou beschreef hij als een vriendelijke liefhebbende ouder die ernaar verlangt om alle goede dingen uit te gieten over Zijn kinderen. "Vrees niet, kleine kudde, 't doet je Vader genoegen om je het koninkrijk te geven." Hij onderwees dat Gods wet gewoon een wet van liefde en goede wil is. "Heb je naaste lief als jezelf" - "Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden." Iedere overtreding van de wet van de liefde veroorzaakt kortsluiting. "De weg van de overtreder is zwaar.” God is onveranderlijke wet - "Ik ben de Heer (de wet), en Ik verander niet." Goddelijke ideeën zijn onveranderlijk, niet onderhevig aan verandering. Zulke prachtige woorden - "Onveranderlijk, niet onderhevig aan verandering."

Een vrouw kwam naar me toe in tranen en vol akelige voorgevoelens. Ze zei dat ze al jaren achtervolgd werd door de vrees dat zelfs als ze haar hartsverlangens zou krijgen, er iets zou gebeuren om het te bederven. Ik gaf haar de uitspraak: "Het Goddelijk Plan van je leven is een perfect idee in de Goddelijke Geest, integer en onverwoestbaar, en kan op geen enkele manier bedorven worden." Een grote last werd opgeheven uit haar bewustzijn. Voor het eerst in jaren had ze een gevoel van vreugde en vrijheid. De Waarheid kennen geeft je een gevoel van vrijheid en spoedig komt dan de feitelijke externe vrijheid.

Deze Opperste Intelligentie is wat de mens wordt wanneer hij het woord spreekt. Deze Opperste Intelligentie wacht op richtlijnen van de mens, maar het moet recht van doorgang hebben, het moet het niet worden beperkt. Goddelijke activiteit in je lichaam brengt gezondheid. Er is slechts één ziekte - verstopping en één geneesmiddel - circulatie. Verstopping en stagnatie zijn hetzelfde. Mensen zeggen dat ze 'in een sleur zijn geraakt". Een nieuw idee zal ze uit de sleur halen. We moeten uit de sleur van negatief denken stappen.

Het woord enthousiasme wordt in het woordenboek omschreven als 'geïnspireerd of bezeten door een god te zijn". Enthousiasme is goddelijk vuur en wakkert het enthousiasme aan in anderen. Om een goede verkoper te zijn moet je enthousiast zijn over de artikelen die je verkoopt. Als je uitgekeken bent op je bedrijf of ongeïnteresseerd, zal het vuur doven en niemand anders zal geïnteresseerd zijn.

Een vrouw kwam bij mij voor zakelijk succes. Ze zei: "Ik heb een winkel, maar het is meestal leeg. Ik doe pas laat in de dag open, want wat is het nut ervan?"
Ik antwoordde: "Het heeft inderdaad geen zin, zolang je je zo voelt als nu. Je houdt de mensen weg. Wordt enthousiast over datgene wat je verkoopt. Wees enthousiast over jezelf. Wees enthousiast over de Goddelijke kracht in je en sta vroeg op om je winkel te openen en sta gereed voor de grote menigte." Tegen die tijd was ze helemaal vol goddelijke verwachting. Ze haastte zich zo vroeg mogelijk naar haar winkel en mensen zaten buiten te wachten buiten en stroomden de hele dag binnen.

Mensen zeggen vaak tegen mij: “Behandel mijn bedrijf".Dan zeg ik: "Nee, ik zal jou behandelen, want jij bent je bedrijf." De kwaliteit van je gedachten doordringen elk artikel dat te koop is en alle omstandigheden die ermee verbonden zijn.

Jezus Christus was goddelijk enthousiast over de boodschap die hij moest brengen naar de Vader in elk mens. Hij was enthousiast over het geloof. Hij vertelde de mensen dat alles wat zij "in Zijn naam" vroegen, hen zou worden geschonken. Het was een boodschap van vragen en ontvangen. Hij vertelde hen hoe te voldoen aan de geestelijke wet. 'Vraag, gelovend dat je zult ontvangen." "Wanneer je bidt geloof dat je het hebt." "Waarom zijn jullie bang, o jullie kleingelovigen?"

Na tweeduizend jaar is zijn goddelijke vuur opnieuw aangewakkerd in het bewustzijn van alle studenten van de Waarheid. We zitten midden in een christelijke renaissance, een nieuwe geboorte, een opleving van het christendom. Hij onderwees een universeel principe, zonder dogma of ceremonie. We zien leden van alle religies, richtingen, die in deze beweging van de Waarheid komen. Het haalt ze niet weg uit hun kerken.

In feite onderwijzen veel predikanten nu wat de metafysici onderwijzen, want Jezus Christus is de grootste van alle metafysici, omdat hij zijn principes bewees en wonderen teweeg bracht. Hij zond zijn leerlingen uit "om het Evangelie te prediken en zieken te genezen." Ongeveer driehonderd jaar heeft zijn boodschap overleefd waarna zijn goddelijke vuur verloren ging en de woorden: "Wees geheeld" niet meer gesproken werden. Dogma en ceremonie namen hun plaats in. Nu zien we mensen toestromen naar deze centra van Waarheid om genezen te worden, gezegend en voorspoedig te worden. Ze hebben geleerd om op de juiste wijze te bidden en hebben begrijpen de principes van geloof.

Een vrouw vertelde me van een beantwoord gebed. Haar zoon schreef haar dat hij naar het zuiden van Californië op zakenreis ging in zijn auto. Ze las in de krant van een overstroming, en ze sprak meteen het woord van goddelijke bescherming. Ze had een groot gevoel van zekerheid, ze wist dat hij zou worden beschermd. Ze hoorde al snel van hem, want hij was opgehouden doordat er iets tussen was gekomen. Als hij op het verwachte tijdstip was vertrokken zou hij in het gebied met de overstroming zijn geweest.

We worden steeds meer goddelijk enthousiast over onze beantwoorde gebeden, die we 'demonstraties' (of manifestaties) noemen, want het betekent dat we de waarheid hebben aangetoond en bevrijd zijn van een bepaalde beperking.
De 24e psalm is een van de meest enthousiaste van de vele psalmen van lof en dankzegging. "Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol heerlijkheid zal binnengaan. Wie is die koning vol heerlijkheid? 't Is God, sterk en machtig, 't Is God, geweldig in de strijd."

De poorten en deuren symboliseren het bewustzijn van de mens. Terwijl je wordt opgeheven in bewustzijn, maak je contact met het bovenbewuste, de God van binnen, en de koning vol heerlijkheid komt binnen. Deze vorst vol glorie verlicht jouw lasten en vecht je veldslagen, en lost je problemen op.

Voor de gemiddelde persoon is het moeilijk om de koning vol heerlijkheid binnen te laten. Twijfel, angst en overmatige bezorgdheid houden de deuren en poorten op slot tegen je goed.

Een studente vertelde me van een situatie die ze aangetrokken had door negatief denken. Ze was uitgenodigd voor een bijeenkomst van oude gewaardeerde vrienden. Het was van het grootste belang voor haar om daar te zijn. Ze wilde zo graag gaan, en zei herhaaldelijk in zichzelf: "Oh, ik hoop dat er niets tussen komt." De dag van de receptie kwam en ze werd wakker met een verschrikkelijke hoofdpijn. Vroeger had ze last gehad van deze hoofdpijnen, en soms dagen achtereen in bed moeten blijven, maar ze had ze in geen jaren gehad. Haar twijfels en angsten hadden deze teleurstelling aangetrokken.

Ze belde me op en zei: 'Wil je alsjeblieft het woord spreken dat ik tegen de avond in orde ben en naar de receptie kan?" "Uiteraard", antwoordde ik, "Niets kan God's perfecte plan doorkruisen." Dus sprak ik het woord.

Later vertelde ze me van haar wonder. Ze zei dat in weerwil van de manier waarop ze zich voelde, ze zich voorbereidde om te gaan. Ze reinigde haar sieraden, legde haar jurk klaar om te dragen en besteedde aandacht aan elk detail, ook al voelde ze zich nauwelijks in staat om te bewegen. Ze vertelde dat ze heel laat in de middag een eigenaardige gewaarwording had, alsof er een mist uit in haar bewustzijn trok en ze was helemaal in orde. Ze ging naar de receptie en had een heerlijke tijd.

Ik denk dat de genezing sneller had kunnen komen als ze niet had gezegd, "Ik wil in orde zijn tegen de avond." Voortdurend beperken we ons door onze woorden, daarom was ze niet eerder volmaakt in orde. "Door je woorden wordt je gerechtvaardigd en door je woord wordt je veroordeeld."

Ik kende een man die het centrum van aandacht was, waar hij ook kwam, want hij was altijd enthousiast over iets. Of het nu ging over schoenen, kleding of een kapsel, hij maakte anderen enthousiast om dezelfde dingen te kopen. Hij had er geen materieel profijt van, hij was gewoon van nature enthousiast.

Iemand heeft gezegd: “als je interessant wil zijn voor anderen, wees dan ergens in geïnteresseerd.” Iemand die geïnteresseerd is, is een enthousiast iemand. We horen mensen vaak zeggen: “vertel me waarin je geïnteresseerd bent.” Veel mensen hebben niets waarin ze echt geïnteresseerd zijn en luisteren hongerig om te horen wat anderen doen. Zij zijn gewoonlijk degenen die de radio van de vroege ochtend tot de late avond aanhebben. Ze moeten elke minuut vermaakt worden. Hun eigen zaken zijn niet interessant genoeg.

Ooit zei een vrouw tegen me: “ik ben dol op andermans zaken.” Ze leefde van roddelen. Haar conversaties bestond uit “ze vertelden me, ik kreeg te horen of ik hoorde.” Het is overbodig om te zeggen dat ze nu haar karmische schuld betaalt. Een grote ellende heeft haar ingehaald en iedereen weet ervan.

Het is gevaarlijk om je eigen zaken te verwaarlozen en een zinloze nieuwsgierigheid te hebben naar wat anderen doen. We zouden allemaal druk bezig moeten zijn met onszelf te vervolmaken en een goedwillende interesse in anderen te hebben. Verander je teleurstellingen in gelukkige verrassingen en maak zo het meeste van ze. Verander mislukking in succes. Verander alle wrok en grieven in vergeving, alle onrechtvaardigheid in rechtvaardigheid. Je zult het druk genoeg hebben met je eigen leven, zo druk dat je geen tijd hebt voor andermans zaken.

Jezus Christus wekte het enthousiasme van de menigten door wonderen te verrichten, de zieken te genezen en de doden te laten verrijzen. En een grote menigte volgde hem omdat ze zijn wonderen zagen die hij deed voor degenen die aan een ziekte leden. Terwijl we dit lezen, voelen we het enthousiasme van de menigte die hem omringde. Voor hem zijn alle dingen mogelijk, want hij wist dat hij en de Vader in feite één zijn.
Met goddelijk enthousiasme zegen ik wat ik heb en ik kijk met verwondering naar hun groei en toename.

Op mijn andere website www.trans4mator.nl is er voor jou een gratis audio oefening voor de transformatie van je lichaam .


Onze producten worden geleverd nadat de betaling vooraf is overgemaakt op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Mensen in het buitenland kunnen de iban en bic nummers ontvangen voor kosteloze betaling. Mail de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in, dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Het is ook mogelijk via Paypal te betalen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar de webpagina over trainingen op www.trans4mator.nl . Daar vind je verder op het inschrijfformulier informatie over data en prijzen.
Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met oefeningen en geleide meditaties voor 30 euro inclusief portokosten in Nederland. Voor mensen is BelgiŽ is dat 32.00 euro. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting." Beluister hier een stukje:

Deze cd bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, een oefening om je verleden te helen, een lichtmeditatie en acceptatie beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze cd bevat speciale geluiden om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de cd nu heel gemakkelijk met behulp van het bestelformulier of email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

Misschien koop je de CD liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

In Europa maar buiten Nederland:

Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken kost 20 euro (voor BelgiŽ is dat 22 euro). Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
De CD "De Transformator voor de toekomst van je dromen" bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart. Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier.
Of koop de CD snel en gemakkelijk via Paypal door de witte knop aan te klikken.

Voor de rest van Europa is de prijs 22 euro. Klik hier:

Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken. Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap! De prijs is 35 euro en je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden. Deze CD bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieŽn. Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."
Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" voor 47 euro. Zo combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.

Beluister hier een stukje of download op www.trans4mator.nl een klein stukje van deze transformatie-CD. (2 min.44) Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon. Bestel de CD met behulp van het bestelformulier of per email Voor mensen in BelgiŽ komt er 2 euro bij aan portokosten. Elke koper ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.Je koopt de CD-set ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR CD-set nu samen met de cd "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

Voor de rest van Europa is de prijs van de Transformator CD's geen 35, maar 37 euro. Klik hier:

Woon je buiten Nederland, dan kosten de Transformator CD's samen met "Toekomstdromen" 49 euro.
Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.

Je kunt hier alvast een deel ervan beluisteren. (1 min16)Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met gesproken tekst en boekje voor 13 euro (15 Euro voor mensen in BelgiŽ). Ik geef je daarbij de bonus audio CD "Korte Meditaties". Lees hier meer over dit boekje voordat je het koopt. Je kunt hier ook alvast een deel ervan beluisteren. (1 min16)

Bestel deze cd met boekje nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier .
Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
Klik op de witte knop als je liever betaalt via Paypa (13 euro)l:
Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken. De prijs is dan 15 euro.


Wie kent “De meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.

Koop de cd pas nadat je dit stukje met affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!

Bestel deze cd nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is.
Samen met een boek met de affirmaties kost het 28.80 euro plus 2.20 euro verzendkosten in Nederland, dus totaal 31 euro. Voor mensen is BelgiŽ is dat 33.00 euro. Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan is de prijs 33 euro (2 euro meer voor de portokosten).

Je kunt jezelf met behulp van Subliminal Power Software via de computer op gemakkelijke wijze opnieuw programmeren en verkeerde ideeŽn uit je onderbewuste wissen. Je kunt het ook gebruiken om ongewenste beÔnvloeding van je kinderen tegen te gaan. Lees meer op www.absolute1.net over deze software.
Je kunt deze Engelstalige software bestellen en daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen.

SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN - Wil je de krachtigste subliminale CD's ter wereld? Maak dan heel gemakkelijk je eigen subliminale CD's op je PC in seconden, met Subliminal-Studio. Een nieuwe manier om alle geheimen hiervan te leren. Bestel de software HIER!
Er is een unieke audio CD bij ons uitgekomen die 4 meditaties en een lezing bevat.
1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

3. De meditatie voor eliminatie van negatieve banden, die gratis verkrijgbaar is bij ons voor leden van de ebookclub en van de nieuwsbrief "De Transformator voor energetische vrijheid".
4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieŽn die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
5 - een lezing over "de Transformator voor Succes en Meesterschap". Deze kun je op www.trans4mator.nl tegelijk lezen en beluisteren. Het is de tekst van de webpagina over succes, geluk en overvloed. Of beluister het hier (44 minuten):

Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro inclusief portokosten met behulp van het bestelformulier of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is. Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.
Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan.

Als je buiten Nederland, maar wel in Europa woont, komt er twee euro bij voor portokosten. De prijs is dan 7 euro.

Deze audio meditaties zijn nu ook te koop als MP3 bestanden om snel te downloaden voor 3.50 euro. Je ontvangt dan als extra bonus de meditatie "Goddelijk Bewustzijn". Je kunt hiervoor ook via Paypal betalen:
Abonneer je hier per email op onze gratis Transformator nieuwsbrief. Schrijf in de regel van onderwerp "abonneren" of "lid" en geef alsjeblieft je roepnaam op.
Onderwerpen zijn:

- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan.
- Hoe je je aandacht kunt richten op datgene wat je gelukkig maakt en de angst voor blijdschap kunt overwinnen.
- De voordelen van geven.
- Je eigen audio en subliminalen en veel meer maken.
- Omgaan met kritiek en zegenen.
- Het zegenend woord spreken.
- Trans4mator technieken gebaseerd op de Energie psychologie.
- Honden en katten.
- De kracht van je geest.
- Visionboards, Mindmovies en schatkaarten.
- Tips voor ouders - LOA en ouderschap - links naar audios and videos.
- Contrast, ego en valse tegenstellingen.
- Een leuk instrument waarmee je je eigen energieniveau kunt meten.
- Marketing tips voor trainers/coaches en startende ondernemers.
- De heilzame kruisloop oefening met video demonstratie.
- Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniŽren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
- een combinatie van de NLP switch techniek met de Transformator en AH (de Acupressuur Houding) om fobieŽn te behandelen en buitengewoon krachtig te visualiseren met ongekende resultaten. NLP is de techniek (Neuro LinguÔstisch Programmeren) die door Bandler en Grinder is ontwikkeld en o.a. door Anthony Robbins wordt toegepast.
- succestechnieken (!) waaronder oefeningen om doelen te stellen Ė jezelf opnieuw te conditioneren Ė overtuigingen op te sporen Ė voelualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
- Nieuwe leden ontvangen een audio oefening voor eliminatie van ongewenste invloeden en zuivering van het cellulaire geheugen en het onderbewustzijn, gebaseerd op het boek van dr. Larry Nimms, "Be Set Free Fast".Dit boek is nu in gedrukte vorm in het Engels te koop bij Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart en andere bekende boekhandels in de VS. Je kunt het bij je boekhandel bestellen voor $13.95 plus verzendkosten onder vermelding van ISBN 978-1-4457-4685-2. Het is ook verkrijgbaar in het Nederlands als tastbaar boek en als ebook.

Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

Wat de lezers zeggen:

Een lezer schreef:

Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in ťťn keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiŽle situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

Een andere lezeres:
Je bent zo geÔnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
Geliefde van Al Wat Is,
Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
Nogmaals dank voor je Liefde!

En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hť?).

Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
"Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
vrede en zegeningen,
Jacques Allrich

Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!

Margareth Lee: Het licht in het Onze Vader
Margareth Lee -
Het licht in het Onze Vader
.
Als pocketboek in tastbare vorm voor 17.95 euro plus portokosten.
Tijdelijke aanbieding: gratis verzending, kopers in Nederland hoeven geen portokosten te betalen! Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
Of compleet als ebook voor 9,95 euro.

AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van ťťn! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje dat zoveel voor Elvis Presley betekende.
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!

  Zend een e-mail en geef op welke ebooks je wilt ontvangen. Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Wanneer je dit ebook aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren. Koop het ebook voor 9,95 euro snel en gemakkelijk via Paypal.

  Door de lessen van "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!

  Nieuw: nu ook in het Nederlands in gedrukte vorm als pocketboek per mail te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 17.95 euro. Je ontvangt dan ook de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. Tijdelijk gratis verzending, dus inclusief 2.20 euro portokosten in Nederland. Het nummer is ISBN 90-77225-03-X.
  Vul het bestelformulier in. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling.
  Of mail je adres en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Of koop het tastbare boek samen met de bonus audio CD "Korte Meditaties" voor 17,95 euro snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeldt wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 19.95 euro inclusief porto. Koop het snel en veilig via Paypal.
  meer lezen over dit boek ....
  Beluister het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm (audio mp3):

  of download het als mp3 bestand

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES & MARGARETH LEE


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles als tastbaar boek (16.90 euro) of als eboek voor 9.95 euro of als audioboek voor 8.00 euro. Samen kosten ze 14.95 euro. Je kunt ook het luisterboek als MP3 audio CD ontvangen voor 11.95 euro. Samen met het tastbare boek kost deze CD geen 28,85, maar slechts 24,90 euro. Ook ontvang je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. Bij de online producten geef ik je als bonus de MP3 bestanden van deze CD.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed! Wallace Wattles zegt dat zijn boek bedoeld is 'voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk 17 is een samenvatting. Beluister het hier:
 • Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles audio CD" of "Wattles tastbaar boek en audio CD". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het gekochte kunt downloaden.
  Of koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Koop dit ebook voor 9,95 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:

  Koop met een klik op de knop de MP3 CD met audioboek voor 11.95 euro via Paypal.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD met audioboek voor 13.95 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Koop het tastbare boek voor 16.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan voor 18.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek voor 24.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek voor 26.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.  email en wordt lid van de ebookclub gratis spirituele ebooks tastbare boeken kopen Energetische Transformator & EVT voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten vegetarische recepten subliminale software metafysische Engelse gedichten

  inspirerende Engelse songteksten
  artikelen boek beschrijvingen en recensies ebook-winkel Vind je passie met de Transformator! afbeeldingen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks