English absolute1.net with free ebooks            gratis spirituele ebooks         artikelen            boek beschrijvingen            ebook-winkel            tastbare boeken kopen

           email en wordt lid van de ebookclub           De Energetische Transformator & EVT           Vind je passie met de Transformator!           subliminale software

dieet, voeding en gezondheid            gratis handleiding stoppen met roken            inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten

          vegetarische recepten            spiritueel tuinieren            afbeeldingen            voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten
Principes van voorspoed
in de Bijbel
Masaharu Taniguchi


1. Waar is de Bron van Rijkdom?

Om welvarend te zijn is het eerst noodzakelijk te weten waar de bron van onze rijkdom is. Zolang we de bron van onze rijkdom als eindig zien, zullen we niet in staat zijn het te manifesteren. Eerst dienen we te weten dat God onze Vader is, een intens liefhebbende Vader, die ons alles verschaft waaraan we behoefte hebben. God is alomtegenwoordig, Hij is wijsheid, liefde en leven die alles overal doordringt. Hij is ook de substantie van alle dingen. In de Bijbel vertelt Jezus over de gelijkenis van de verloren zoon.

Een man had twee zonen. De jongste van ze zei tegen zijn vader: 'Vader, geef me mijn aandeel in de bezittingen.' De vader verdeelde toen zijn bezit. Enkele dagen later nam deze jongere zoon al zijn bezittingen en ging naar een ver land waar hij zijn geld verspilde aan onmatig leven. Nadat hij alles had uitgegeven, brak er in dat land grote hongersnood uit en hij werd zeer arm. Dus nam hij dienst bij een vermogend man die hem naar zijn boerderij stuurde om voor de varkens te zorgen. Hij verlangde ernaar om zijn maag te vullen met de resten waarmee de varkens gevoed werden. Niemand gaf hem echter wat. Uiteindelijk kwam hij tot zichzelf en dacht: Hoeveel knechten die voor mijn vader werken hebben meer dan genoeg te eten, terwijl ik hier verhonger! Ik zal terugkeren naar mijn vader en tegen hem zeggen: 'Vader, ik heb tegen u en tegen God gezondigd. Ik verdien het niet langer om uw zoon genoemd te worden. Behandel me als één van uw knechten. Hij ging op weg naar huis. Van verre zag zijn vader hem aankomen en was diep ontroerd. Hij rende hem tegemoet, omhelsde en kuste hem. De zoon zei tegen hem: 'Vader, ik heb tegen God en tegen u gezondigd. Ik verdien het niet langer om uw zoon genoemd te worden.' De vader zei tegen zijn bedienden: 'Snel! Breng de mooiste kleren en trek ze hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Neem het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is opnieuw tot leven gekomen. Hij was verdwaald en is nu terecht. Toen begon het feest. (Lucas 15:11-24)

In deze gelijkenis verzamelde de vader veel mensen om de terugkeer van zijn zoon te vieren. Jezus beschrijft hier de waarheid over oneindig levensonderhoud. De vader is God. Zolang de zoon bij zijn vader bleef, kreeg hij een oneindige voorraad rijkdom. Toen hij echter al zijn bezittingen meenam en vertrok, scheidde hij zich af en vervreemdde zo van God. Daarna leidde hij een onmatig leven en verkwistte al de bezittingen die zijn vader hem had verschaft. Toen hij zich afwendde van God door zijn eigenzinnig gedrag, was het gevolg dat hij verbannen raakte uit de wereld van oneindig levensonderhoud. Er wordt gezegd dat er toen hongersnood uitbrak. Natuurrampen gebeuren niet zomaar. Ze gebeuren wanneer de geest van iemand ontvankelijk worden om natuurrampen te ontvangen. Toen herinnerde de zoon zich zijn vader. Met andere woorden, hij herinnerde zich God. Wanneer we in een het nauw zitten en niets goed gaat en er allerlei ellende in overvloed komt, wordt de misleiding ontkracht. Aangezien het pad dat hij volgde in zijn leven niet het pad was dat hem naar God zou leiden, werd de zoon geconfronteerd met een impasse en kon niet verder. Hij had geen andere keus dan terug te keren naar de weg die hij oorspronkelijk bewandelde. God strafte hem nooit. De “wet” had hem onontkoombaar een impasse verschaft, die hem dwong terug te keren op het pad waarop hij weer vooruit kon.

2. Ten eerste: keer terug in de schoot van de Vader

De zoon besefte dat zijn levenspad verkeerd was, daarom keerde hij terug naar zijn vader. Met andere woorden, hij keerde terug naar God. Zondaars worden zondeloos en de armen worden in een oogwenk rijk wanneer ze terugkeren naar hun Vader. Dit is onvoorwaardelijke vergeving. Het is geen vergeving waaraan voorwaarden vastzitten, waarbij men iets moet beoefenen of boete moet doen voor zijn zonden voordat vergeving geschonken kan worden. Hoe dicht de duisternis ook is of hoe lang het ook heeft geduurd, wanneer het licht straalt, wordt de duisternis in een oogwenk opgelost en wordt stralend licht.

Toen de zoon terugkeerde, zei zijn vader: 'Snel! Breng het mooiste kleed en trek het hem aan.' Dit betekent dat in het koninkrijk Gods niemand behoeftig zal zijn. De mens die kind van God is, is van nature voorspoedig.

Christus zei: 'Als God het gras in het veld, dat vandaag hier is en morgen in het vuur geworden wordt, zo bekleedt, hoeveel meer zal hij jou bekleden …' (Lucas 12:28). God gaf de mens het voorrecht om zich prachtig te tooien. Als we ons Ware Beeld niet kennen, lijken we in armoede te verkeren. We hebben niet echt het recht om arm te zijn. Arm zijn betekent dat we ons Ware Beeld hebben verhuld en dit is zonde. Door middel van deze gelijkenis onderwees Jezus dat de reden waarom de verloren zoon arm werd, is dat hij van God vervreemdde. Hij had niet arm kunnen worden als hij niet van God was vervreemd en naar een ver land was gegaan. Toen de zoon terugkeerde tot zijn vader of God, werd hij onmiddellijk prachtig uitgedost en er werd een ring aan zijn vinger gedaan. De hand symboliseert handelen. De ring is een symbool van 'oneindige circulatie'. Alle handelingen zullen roteren. Ze zijn levend en kunnen niet stoppen. Alle dingen zullen roteren en circuleren. In het Boeddhisme 'draait de macht van karma' oftewel 'het wiel van Dharma (de leer van Boeddha) draait'. Dat betekent dat als we eenmaal een handeling verrichten, dan zal de energie ervan via ons handelen of via de gesproken woorden roteren en tot ons terug keren.

3. Geef en u zal gegeven worden.

Christus zei: 'Als iemand u dwingt om een mijl met hem te gaan, ga dan twee mijlen mee.' Dit is de Waarheid: 'Hoe meer u geeft, hoe meer u zult ontvangen.' Dit is oneindige circulatie zoals de ring die symboliseert. Tenzij we de vreugde kennen van het gaan van twee mijlen, zullen we dat deel van ons leven kwijtraken dat het meest waardevol zou moeten zijn. Als we ons werk zouden doen louter voor de beloning die het oplevert, zou het net als een machine zijn die op volle toeren draait zonder met olie gesmeerd te worden. Door twee mijlen te gaan in plaats van één, zullen we de machinerie van het leven van de mens verse smeerolie verschaffen. Als we louter zouden werken voor de betaling die het oplevert, zou dit slechts een commerciële handeling zijn van kopen en verkopen en er zou geen menselijk smeermiddel van liefde zijn. We huiveren bij de gedachte dat ons hele leven doorgebracht kan worden alleen met commerciële handelingen. In deze situaties zal de golflengte van God's liefde nooit reageren. Om afgestemd te raken op de liefde van God moet je de oorspronkelijke mate waarin je geeft overschrijden, zoals in het gaan van twee mijlen. Wanneer geven en ontvangen gelijk en afgewogen zijn, zal een waterwiel niet draaien. De reden dat een watermolen draait is omdat er meer waterkracht wordt verschaft dan nodig is om het te draaien. Op deze wijze zal datgene wat gegeven werd de drijfkracht worden en het leven van de mens zal een andere wending nemen. Dit is het principe van oneindig levensonderhoud zoals Jezus dat onderwees in de gelijkenis en dat verbeeld wordt door: 'doe een ring aan zijn vinger'.

4. Raak de grond aan en oefen.

In deze gelijkenis beveelt de vader vervolgens dat er sandalen aan de voeten van zijn zoon worden gedaan. De sandaal is dat deel dat de grond raakt en symboliseert handelen. We zeggen dat 'we het pad bewandelen'. Dit is de functie van sandalen. Via onze geest ontvangen we inspiratie van God. Het is echter nutteloos voor ons als we dit slechts met ons denken weten. Wanneer we alleen met intellectueel begrip van de Waarheid de Heilige Schrift en andere geschriften lezen zal het geen effect hebben. Wanneer de voeten de grond niet raken, zal wijsheid en geloof eenvoudigweg een ivoren toren worden. We moeten het pad dat ons geleerd wordt, bewandelen. De vader in deze gelijkenis, die zijn zoon nieuw schoeisel verschafte, onderwees dat hij de nieuwe wijsheid moest beoefenen door zijn oude sandalen weg te gooien. 'Beoefen de Waarheid' is de leer van Jezus. Wanneer we het verlichte inzicht krijgen dat de mens een kind van God is, moeten we oefenen zoals een kind van God dat zou doen. God geeft alleen maar. God heeft geen verwachting van het ontvangen van giften. Zij die giften eisen zijn slechts religieuze handelaren. We moeten geen religieuze handelaren worden. Als kinderen van God en erfgenamen van God, moeten we het leven van God leven. We moeten in ieder geval meer geven dan van ons gevraagd wordt. Als we gehoorzaamden aan de vraag om 'één mijl' te gaan, houdt dat in dat we beheerst worden door de persoon die dat bevel gaf. Alleen door twee mijlen te gaan zal ons leven van een passieve in een actieve rol veranderen. We worden de meester van ons leven. Dit is de betekenis van het gebod: 'Doe een ring aan zijn vinger en sandalen aan zijn voeten'.

5. Zie rijkdom niet als materieel.

Wat is de betekenis van dat deel van de gelijkenis waarin staat: 'Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren.'

'Gemeste kalf' symboliseert het vleselijke en materie. Dit is een essentieel punt in het principe van oneindig levensonderhoud. Wanneer we handelen met het vleselijke en de materie als doel, zullen we niet in staat zijn om deel te nemen aan en te genieten van de spirituele oneindige voorraad. Jezus onderwees: 'Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn rechtvaardigheid …' (Mattheus 6:33) Hij zei niet dat we materiële rijkdom ontvangen wanneer we materiële rijkdom zoeken. Eerst moeten we onze fysieke verlangens loslaten. Dit mag paradoxaal klinken, maar wanneer we onze fysieke verlangens loslaten zullen we overvloedige materiële rijkdom ontvangen. Dit is de waarheid over oneindig levensonderhoud zoals Jezus dat onderwees door middel van de gelijkenis van de verloren zoon.
.
(Van Kibo Jitsugen No Kagl. "The Key to Realize Your Desires," pp. 115-124). van Truth of Life magazine, August pp. 20-22, and September pp. 15,18

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


De volgende producten zijn hier te koop:
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook en tastbaar boek.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • De audio CD "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • Een audio CD met Korte meditaties
 • Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • Een audio CD "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: De audio CD "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • James Allen - Zoals een mens denkt als ebook.
 • Een cd met de gesproken tekst en het boekje van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Software met Subliminal" Power.
 • Wallace WATTLES en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties van de CD "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke CD een stukje beluisteren. Ruilen van CD's is alleen mogelijk bij technische gebreken.
  De koop van ebooks bij absolute1.net is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van ebooks van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.


  Op mijn andere website www.trans4mator.nl is er voor jou een gratis audio oefening voor de transformatie van je lichaam.
  Of beluister het hier (7 min23):  Onze producten worden geleverd nadat de betaling vooraf is overgemaakt op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Mensen in het buitenland kunnen de iban en bic nummers ontvangen voor kosteloze betaling. Mail de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in, dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Het is ook mogelijk via Paypal te betalen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar de webpagina over trainingen op www.trans4mator.nl . Daar vind je verder op het inschrijfformulier informatie over data en prijzen.
  De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.
  James Allen - Van armoede naar macht.
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede

  Dit ebook van James Allen bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ...

  Bestel het ebook per email dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.
 • James Allen -
  'Van armoede naar macht'.
  .
  Je kunt ook snel betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Wanneer je lid bent van Paypal kun je al je inkopen op internet heel gemakkelijk betalen.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Annie Rix Militz -
  Rijkdom en eer
  .
  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook.
  annie rix militz rijkdom en eer


  Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  Koop dit ebook voor 8 euro via Paypal of bestel het per email Bestellingen Vermeld welke ebooks je wilt ontvangen. Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  kaft van Harriet Emilie Cady's Verzameld werk

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees hier meer over dit boek
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro krijgen.
  Ook te bestellen als tastbaar boek samen met "Lessen in Waarheid" in 1 band voor 18.90 euro.
  email Bestellingenhier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!


 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Ook te bestellen als tastbaar boek samen met "Lessen in Waarheid" in 1 band voor 18,90 euro.
  Koop dit boek snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont, koop dit boek snel en veilig voor 20.90 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

  joseph benner de uitweg
 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of bestel het ebook per email Bestellingen Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of email Bestellingen ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Nieuw! Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per email Bestellingen Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken
  Er is een unieke audio CD bij ons uitgekomen die 4 Korte meditaties en een lezing bevat.
  1 - De lichaamsmeditatie die je op de website www.trans4mator kunt downloaden.
  2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

  3. De meditatie voor eliminatie van negatieve banden, die gratis verkrijgbaar is bij ons voor leden van de ebookclub en van de nieuwsbrief "De Transformator voor energetische vrijheid".
  4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
  5 - een lezing over "de Transformator voor Succes en Meesterschap". Deze kun je op www.trans4mator.nl tegelijk lezen en beluisteren. Het is de tekst van de webpagina over succes, geluk en overvloed.
  Of beluister het hier (44 minuten):

  Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro inclusief portokosten per email of met behulp van het bestelformulier wanneer je besluit dat dit voor jou is.
  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan.

  Als je buiten Nederland, maar wel in Europa woont, komt er twee euro bij voor portokosten. De prijs is dan 7 euro.

  Deze audio meditaties zijn nu ook te koop als MP3 bestanden om snel te downloaden voor 3.50 euro. Je ontvangt dan als extra bonus de meditatie "Goddelijk Bewustzijn". Je kunt hiervoor ook via Paypal betalen:
  Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met oefeningen en geleide meditaties voor 30 euro inclusief portokosten in Nederland. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De alfatonen zijn gemaskeerd door gekabbel van een beekje en ruisende wind.

  De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze CD te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de CD een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze CD gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de CD te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Beluister hier een stukje:

  Deze cd bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, een oefening om je verleden te helen, een lichtmeditatie en acceptatie beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze cd bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de cd nu heel gemakkelijk met behulp van het bestelformulier of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

  Misschien koop je de CD liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken.

  Woon je in Europa maar buiten Nederland, dan betaal je 2 euro extra voor de portokosten, dus 32 euro:

  Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken kost 20 euro (voor België is dat 22 euro). Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
  De CD "De Transformator voor de toekomst van je dromen" bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart. Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.  Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier.
  Of koop de CD snel en gemakkelijk via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Voor de rest van Europa is de prijs 22 euro. Klik hier:
  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap! Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  De prijs is 35 euro en je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden en die voor de avond speciale theta en delta inducties. Deze CD bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" voor 47 euro. Zo combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.
  Download een klein stukje van deze transformatie-CD. (2 min.44) of beluister het hier. Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Bestel de CD met behulp van het bestelformulier of per email Voor mensen in België komt er 2 euro bij aan portokosten. Elke koper ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.

  Koop de CD-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Voor de rest van Europa is de prijs van de Transformator CD's geen 35, maar 37 euro. Klik hier:

  Woon je buiten Nederland, dan kosten de Transformator CD's samen met "Toekomstdromen" 49 euro.

  Nu te koop bij Absolute 1 "Zoals een mens denkt" van James Allen als eboek voor 4.75 euro of als audio CD met boekje voor 13,00 euro inclusief porto.

  Het boekje van James Allen blijft een gigantisch succes!

  Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  Koop dit ebook voor 4.75 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Een tijdloze klassieke best-seller!

  Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met gesproken tekst en boekje voor 13 euro (15 Euro voor mensen in België). Ik geef je daarbij de bonus audio CD "Korte Meditaties".
  Lees hier meer over dit boekje voordat je het koopt. Je kunt een stukje ervan downloaden.
  Of dit deel (1 min16) alvast hier beluisteren.  Bestel deze cd met boekje nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier .
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Klik op de witte knop als je liever betaalt via Paypal (13 euro):
  Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. De prijs is dan 15 euro.

  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden.


  Koop de cd pas nadat je dit stukje met affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Bestel deze cd nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is.
  Samen met een boek met de affirmaties kost het 28.80 euro plus 2.20 euro verzendkosten in Nederland, dus totaal 31 euro. Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan is de prijs 33 euro (2 euro meer voor de portokosten).

  Je kunt jezelf met behulp van Subliminal Power Software via de computer op gemakkelijke wijze opnieuw programmeren en verkeerde ideeën uit je onderbewuste wissen. Je kunt het ook gebruiken om ongewenste beïnvloeding van je kinderen tegen te gaan. Lees meer op www.absolute1.net over deze software.
  Je kunt deze Engelstalige software bestellen en daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen.

  Een gemakkelijke en krachtige manier
  om het leven van je dromen te manifesteren!

  SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN - Wil je de krachtigste subliminale CD's ter wereld? Maak dan heel gemakkelijk met Subliminal-Studio je eigen subliminale CD's op je PC in seconden. Een nieuwe manier om alle geheimen hiervan te leren. Bestel de software HIER!

  Wanneer je de Engelstalige bestelt kun je daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen. Deze hebben betrekking op verschillende levensgebieden, zoals:
  Het fysieke zelf accepteren
  Verbazingwekkende vaardigheden in het spreken in het openbaar
  Besluitvaardigheid
  Creatief denken
  Een verbazingwekkend geheugen
  Fantastisch zakelijk succes
  Motivatie
  Omgaan met kritiek
  Leren om van jezelf te houden
  Gewichtsbeheersing
  Overvloed
  Stoppen met roken
  Het verleden loslaten
  Je zelfwaardering enorm vergroten
  Verminderen van stress
  Abonneer je hier per email op onze gratis nieuwsbrief
  met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen – jezelf opnieuw te conditioneren – overtuigingen op te sporen – visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:
  - Gratis handleiding Energetische technieken van de Transformator.
  Deze nieuwsbrief bevat de link naar de webpagina met de handleiding vernieuwde EVT technieken. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld, want het is afkomstig uit de cursus "De Transformator voor Financiële Vrijheid en Succes". Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen.

  - Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.

  - een combinatie van de NLP switch techniek met de Transformator en AH (de Acupressuur Houding) om fobieën te behandelen en buitengewoon krachtig te visualiseren met ongekende resultaten. NLP is de techniek (Neuro Linguïstisch Programmeren) die door Bandler en Grinder is ontwikkeld en o.a. door Anthony Robbins wordt toegepast.

  - Een leuk instrument waarmee je je eigen energieniveau kunt meten.

  - Marketing tips voor trainers/coaches en startende ondernemers.

  - Larry King, Michael Beckwith over The Secret.
  - Tienden en geven.
  - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer.
  - Kritiek en zegenen.
  - Een oefening om het zegenend woord te spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht (video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet).
  - Inauguratie Barack Obama.
  - De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden.
  - De heilzame kruisloop oefening met video demonstratie.
  - Video's met Transformator oefeningen via Youtube.
  - Susan Boyle's auditie.
  - Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote.
  - De macht van je geest en video's over mind power.
  - Workshops en een instrument om je eigen energie te meten.
  - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten.
  - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen.
  - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee.
  - De Transformator en contrast.
  - Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om mindmovies te maken, 68 seconden filmpje enz.
  - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met rev. Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening,
  - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? & een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor.
  - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.

  - Nieuwe leden ontvangen een audio oefening voor eliminatie van ongewenste invloeden en zuivering van het cellulaire geheugen en het onderbewustzijn.

  WALLACE WATTLES & MARGARETH LEE

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed! Wallace Wattles zegt dat zijn boek bedoeld is 'voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen over dit boek voordat je het koopt.

  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 16.90 euro of
  MP3 audio CD met het gesproken boek voor 11,95 euro of
  ebook voor 9.95 euro of
  online luisterboek voor 8 euro.
  Speciale aanbiedingen omdat velen de combinatie van lezen en luisteren een geweldige hulp vonden om deze begrippen in zich op te nemen:
  Nu kun je het MP3 audio boek op CD samen met het boek "Rijkdom door scheppend denken" kopen voor 24.90 euro in plaats van 28.85 euro. Een feestelijke korting!
  Of koop nu het ebook samen met het online luisterboek voor 14.95 euro.

  Tevens ontvangt elke online koper van het ebook als bonus een link naar een MP3 audio meditatie van de CD "Korte meditaties".

  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt. De CD is niet verkrijgbaar in winkels.

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt met dit boek en het luisterboek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Je kunt het hier beluisteren:

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "online audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles CD" of "Wattles boek en CD". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het gekochte kunt downloaden.

  Of koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:
  Koop het tastbare boek voor 16.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen 2 euro extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan voor 18.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek voor 24.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Koop met een klik op de knop de MP3 CD met luisterboek voor 11.95 euro via Paypal.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD met luisterboek voor 13.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek voor 26.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.


  Ik ben heel blij te kunnen berichten dat mijn boek `Het Licht in het Onze Vader: de oneindige cursus` niet langer alleen in het Engels te koop is bij Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart en andere bekende boekhandels in de VS. Het is nu ook in het Nederlands gedrukt en te koop voor 17.95 euro (ISBN 90-77225-03-X). Je kunt het in het Engels ook bestellen via de website van Lulu, de uitgever www.lulu.com of bestel het bij ons in het Nederlands per email . Je krijgt dan het rekeningnummer om te betalen. Je kunt hier ook via Paypal betalen.

  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!


  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader
  .


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand
  Download hier gratis het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm als mp3 bestand.
  Of beluister het hier:


  Te koop bij ons als pocketboek in tastbare vorm voor 17.95 euro plus portokosten.
  Tijdelijke aanbieding: gratis verzending, kopers in Nederland hoeven geen portokosten te betalen! Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
  Of koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!

  Bestel per mail en geef op welke ebooks je wilt ontvangen. Plaats a.u.b. in de regel van onderwerp of in de tekst de naam : boek - het licht in het onze vader" of "ebook - het licht in het onze vader". Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Of .... Om het ebook snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop met de tekst "Add to Cart".
  Of koop het tastbare boek voor 17,95 euro snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 19.95 euro. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.


 • English absolute1.net (free ebooks)         gratis ebooks         artikelen            boek beschrijvingen            ebook-winkel            tastbare boeken kopen

             email en wordt lid van de ebookclub           De Energetische Transformator & EVT           Vind je passie met de Transformator!           subliminale software

  dieet, voeding en gezondheid            gratis handleiding stoppen met roken            inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten

            vegetarische recepten            spiritueel tuinieren            afbeeldingen            voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten